Εκδόσεις

Les Judeo-Espagnols, les chemins d’une communaute, 2003

Το 2003 το Μουσείο συνεισέφερε στην διπλή δίγλωσση (Αγγλικά-Ισπανοεβραϊκά και Γαλλικά-Ισπανοεβραϊκά) έκδοση του “Les Judeo-Espagnols, les chemins d’une communaute”.

Κείμενα του Richard Ayoun, μετάφραση στα Iσπανοεβραΐκά Haim Vidal Sephiha Παρίσι, 2003.