Τα νέα του Μουσείου

Επείγουσα ειδοποίηση για την εκδήλωση στις 22/05/2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως πληροφορηθήκαμε μόλις από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, ένεκα σοβαρής βλάβης κεντρικού καλωδίου της ΔΕΗ, δεν παρέχεται τριφασικό ρεύμα στο εν λόγω Κέντρο, με συνέπεια ο ανελκυστήρας του κτιρίου να μη λειτουργεί.

Με βάση τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι στην παρουσίαση των εκδόσεων του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, ώρα 19.00, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (αίθουσα συνεδρίων, 3ος όροφος) ο ανελκυστήρας του κτιρίου, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα λειτουργεί.

Ελπίζουμε ότι αυτή η δυσκολία δεν θα επηρεάσει το ενδιαφέρον των ομοθρήσκων για τις εκδόσεις του Μουσείου μας και την προσέλευσή τους στην εκδήλωση.

(Από το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 16.05.2018)