Ιστορία & πολιτισμός

Αρχείο

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΜΘ

1. ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΘ [επισκέψιμα]

2. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ [επισκέψιμα υπό προϋποθέσεις]

3. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΑΛΓΚΑΜΗ [μη επισκέψιμο]

4. ΑΡΧΕΙΟ ΗΛΙΑ ΜΕΣΙΝΑ [επισκέψιμο]

1. ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΘ [επισκέψιμα]

 

Προκαταρκτικός Κατάλογος Έρευνας

 

των

Αρχείων της Ισραηλιτικής Κοινότητας

της Θεσσαλονίκης, 1905-1943                     [κυρίως 1971-1943]

 

Έρευνα του Ντέβιν Ε. Ναάρ

Υπότροφου του Ιδρύματος Φουλμπράιτ των Ηνωμένων Πολιτειών

 

Με τη συνεργασία του

Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης       & του  

United States Holocaust Memorial Museum

 

 

 

Θεσσαλονίκη 

2007

 

 

 

 

Περιεχόμενα

 

Υπερμεγέθη βιβλία: Ενότητα Ι: Αρχεία Απογραφής

          Υποενότητα 1: Απογραφή των Εβραίων που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη αλλά δε γεννήθηκαν εκεί, 1905

          Υποενότητα  2: Deklarasiones Responsavles ( Υπεύθυνες Δηλώσεις Γεννήσεως, Γάμου, Μπεθ Ντιν), 1935-1941

          Υποενότητα 3: Γνωστοί Εβραϊκοί Συνοικισμοί, 1934

 

Κουτί 1

Ενότητα ΙΙ: Αρχεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Υποενότητα 1: Καταστατικά, Προϋπολογισμοί και Πρακτικά του Δ.Σ. της ΙΚΘ

Υποενότητα 2: Δημογραφικά Αρχεία καταγραφής πολιτών και πληθυσμού

Υποενότητα 3: Αρχεία σχετικά με τα ακίνητα της ΙΚΘ

Κουτί 2

Υποενότητα 4: Αρχεία σχετικά με τους εργαζόμενους της ΙΚΘ

Κουτί 3

Υποενότητα 5: Διάφορα έγγραφα σχετικά με την ΙΚΘ

 

 

Ενότητα ΙΙΙ: Αλληλογραφία του Διοικητικού Συμβουλίου

          Υποενότητα 1: Αλληλογραφία με την Αρχιρραβινεία

          Υποενότητα 2: Αλληλογραφία σχετική με τη Ματσά

Υποενότητα 3: Αλληλογραφία με Εβραϊκά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

Κουτί 4

          Υποενότητα 4: Αλληλογραφία με Νομικούς Συμβούλους της ΙΚΘ

Κουτί 5

Υποενότητα 5: Αλληλογραφία με διάφορους κλάδους/τομείς της Ελληνικής Κυβέρνησης

Υποενότητα 6: Αλληλογραφία και πιστοποιητικά σχετικά με Υπηρεσίες του Ελληνικού στρατού

Υποενότητα 7:  Αλληλογραφία με διαφόρους αποδέκτες και σχετικά έγγραφα

 

 

Κουτί 6

          Ενότητα IV: Αρχείο του Αρχιρραβινάτου

          Υποενότητα 1: Αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα

          Υποενότητα 2: Πρακτικά και άλλα βιβλία με αρχεία

 

Κουτί 7

          Ενότητα V: Αρχεία των Σχολείων της ΙΚΘ

                    

 

Κουτί 8

          Ενότητα VI: Αρχεία από το Ματανόθ Λαεβιονίμ

Υποενότητα 1: Βιβλία πρακτικών και προϋπολογισμού του  Ματανόθ Λαεβιονίμ

Κουτί 9

Υποενότητα 1: Βιβλία πρακτικών και προϋπολογισμού του  Ματανόθ Λαεβιονίμ

Κουτί 10

Υποενότητα 2: Αλληλογραφία του Ματανόθ Λαεβιονίμ

Κουτί 11

Υποενότητα 3: Αλληλογραφία και έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του Ματανόθ Λαεβιονίμ

          Υποενότητα 4: Διάφορα έγγραφα φυλαγμένα σε φακέλους

 

Κουτί 12

          Ενότητα VI: Αρχεία του Salonica Palestine S.A.

          Υποενότητα 1: Αλληλογραφία του Salonica Palestine S.A.

 

Κουτιά 13-15

          Υποενότητα 2: Πιστοποιητικά μετοχών του Salonica Palestine S.A.

 

Κουτιά 16-17

          Υποενότητα 3: Λογιστικά βιβλία του Salonica Palestine S.A.

 

Κουτιά 18-20

Ενότητα VII: Διάφορα λογιστικά βιβλία και άλλα αρχεία σχετικά με την ΙΚΘ

 

 

 

Προκαταρκτικός Κατάλογος Έρευνας

των Αρχείων της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης,                   1905-1943         [κυρίως 1971-1943]

 

Έρευνα του Ντέβιν Ε. Ναάρ

Υπότροφου του Ιδρύματος Φουλμπράιτ των Ηνωμένων Πολιτειών

 

Με τη συνεργασία του

Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης

της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης & του  

United States Holocaust Memorial Museum

2006

 

Ενότητα 1: Αρχεία Απογραφής

Υποενότητα 1: Καταμέτρηση των Εβραίων που γεννήθηκαν εκτός Θεσσαλονίκης αλλά διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, περ. 1905

 

1. Defter mufus yabandjii bakli mekan muvukat de shana [5]665-1321, περ.1905

Κατάλογος με πολλές εκατοντάδες ονόματα Εβραίων που γεννήθηκαν  έξω από τη Θεσσαλονίκη και ζουν στη Θεσσαλονίκη, στο Maalt Hamidie, στο Maalt Yeni, στο Maalt Musevi, κλπ./ Ισπανοεβραϊκά- Σολιτρέο

 

Υποενότητα 2: Υπεύθυνες Δηλώσεις (Γεννήσεως, Γάμου, Μπεθ Ντιν), 1935-1941

 

2. Deklarasion responsavle por demanda de nasensia

Δηλώσεις γεννήσεως για κορίτσια Εβραϊκού θρησκεύματος με νούμερο (akto no.) 3652-3849: 19 Ιουλίου 1936- 26 Δεκεμβρίου 1937. Οι περισσότερες περιλαμβάνουν φωτογραφίες και πιστοποιητικά γεννήσεως από την Ελληνική Κυβέρνηση (ή, σε περίπτωση παιδιών με ξένη υπηκοότητα, περιλαμβάνεται το σχετικό πιστοποιητικό) επισυναπτόμενες στο πίσω μέρος της Πιστοποιητικού γεννήσεως  σε γλώσσα  λαδίνο. Μερικά αγόρια ξένης υπηκοότητας συμπεριλαμβάνονται επίσης

 

3. Deklarasion responsavle por demanda de permiso de kazamiento

520 δηλώσεις για να ζητήσουν άδεια γάμου. Περιλαμβάνονται φωτογραφίες της νύφης και του γαμπρού                                                          

 4 Σεπτεμβρίου 1934- 8 Δεκεμβρίου 1935

 

4. Deklarasion responsavle por demanda de permiso de kazamiento

508 δηλώσεις για να ζητήσουν άδεια γάμου,αριθμημένες από το 1 έως το 508. Περιλαμβάνονται  φωτογραφίες της νύφης και του γαμπρού. Οι δηλώσεις 1-4 είναι σκισμένες και λείπουν κομμάτια τους.                                                                                        

          7 Μαρτίου 1937- 24 Μαΐου 1938  

 

5. Deklarasion responsavle por demanda de permiso de kazamiento

455 δηλώσεις για να ζητήσουν άδεια γάμου. Περιλαμβάνονται φωτογραφίες της νύφης και του γαμπρού.  

26  Ιουνίου 1938- 17 Σεπτεμβρίου 1939

Οι πρώτες 43 σε Ισπανοεβραϊκά λαδίνο και σολιτρέο. Κατάλοιπα από Ισπανοεβραϊκά ρασί, μερουμπά, σολιτρέο

 

6.  Δηλώσεις  πριν από το Μπεθ Ντιν (Aktos)   

503 σελ.. Μόνον οι  σελίδες  2-6 είναι συμπληρωμένες. Αριθμημένες είναι οι σελίδες  385 (1) - 389(5). 20 Μαρτίου 1941-  6 Απριλίου 1941

385: Ραφαήλ Ισχάκ Ουζιέλ

386: Ιακώβ Αβράμ Μπενβενίστε   

387: Μωύς Αβράμ Μάρκος

388: Μπαρούχ (Σελώμο) Αλμοσίνο

389: Ραφαέλ Γιοσέφ Τίστα [?]

 

Υποενότητα 3:   Γνωστές Εβραϊκές Συνοικίες, περ. 1934

 

  7. Buletin de Information, nο I - Kuartier Numero 6/ Karagach, 5694 [περ.1934]                                         

112 αριθμημένες σελίδες (το δεύτερο μισό είναι άδειο)

Καταχωρήσεις για 425 οικογένειες

Στήλες r-l: numero de orden; numero de bloko; nomre; kalita del pariente; uda; edad; ofisio; gana el dia; karneto Bikor Holim; kiera anuala; observasiones.

Στο κάτω μέρος: observasiones djenerales

 

8.Buletin de Information, nο 4- Kalamaria, 5694 [περ. 1934]

 

9. Buletin de Information, nο7- Kuartier Ay- Dimitri [Ayas Dimitrio], 5694-1934

200 αριθμημένες σελίδες. Καταχωρήσεις για 750 οικογένειες

 

10. Buletin de Information, nο 9- Kuartier Vardar, 5694 [περ.1934]

234 σελ. Καταχωρήσεις για 1014 οικογένειες.

Οι πρώτες 200 σελ, αριθμημένες είναι δεμένες στο βιβλίο με καταχωρήσεις για 875 οικογένειες

Οι σελ. 201-234 δεν είναι δεμένες και βρίσκονται σε κακή κατάσταση

Οι σελ. 201-220 περιέχουν τις καταχωρήσεις 876-969, αλλά η αρίθμηση περνά από το 955 στο 966 (για παράδειγμα τα νούμερα 956- 965 λείπουν)

Οι σελ. 221-230 χωρίς αρίθμηση. Οι σελ. 231 και 232 κανονικά αριθμημένες. Από τις σελ. 221-230 η αρίθμηση των καταχωρήσεων ξεκινά από την αρχή, 1-55

 

 

Κουτί 1

Ενότητα II. Αρχείο του Κοινοτικού Συμβουλίου

Υποενότητα 1: Καταστατικά, Προϋπολογισμοί και Πρακτικά της ΙΚΘ

 

11. Καταστατικά της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

1. Statutos de la Komunita Yisraelita de Saloniko, 7 Μαρτίου 1921, Ισπανοεβραϊκά ρασί και μερουμπά με χειρόγραφες σημειώσεις σε σολιτρέο. 33 σελ

2. Communidad Judia Thessaloniko- Statutos, από τη δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 28ης  Ιουνίου 1933 και τροποποιημένο στις 18 Απριλίου 1934, 9 Μαίου 1935 και 12 Σεπτεμβρίου 1938. Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο. 135 άρθρα, 7 αντίγραφα: 25 σελίδες το καθένα. Και μία Ελληνική μετάφραση 28 σελίδων

3. El Resto de los articolos de los statutos a azer votar por la Assamplea Communala.  Άρθρα 26-136, χωρίς ημερομηνία,  Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο. 30 σελ

4. Statutos della Union dellas Communidades Djoudias de Grecia approvados por el I Cogresso della Union reunido en Salonicco, el 27 Avril 1930, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 4 σελ.

 

12. Νόμοι και καταστατικά σχετικά με την ΙΚΘ

1. Καταστατικό της ΙΚΘ, χωρίς ημερομηνία [μετά το 1934], 22 σελ μεγάλου μεγέθους

2. Καταστατικό της ίδρυσης της ΙΚΘ και επικύρωσή της από το Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιο Β΄, 28 Ιουνίου 1923 (22 σελ, από την 3η σε μετά σε διπλότυπο)

3. Νόμος περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και συμπληρωματικό Βασιλικό Διάταγμα, 19 Δεκεμβρίου 1920, ( 2 αντίγραφα από 6 σελ το καθένα)

4. Ανακοίνωση του νόμου περί εκλογών σύμφωνα με το Β.Δ. της 6/8/1921 από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, 10 Αυγούστου 1921 (2 σελ, όχι σε καλή κατάσταση)

 

13. Προϋπολογισμοί της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, 1927-1938

1. Budjeto de la Komunita Israelita, 1927, Ισπανοεβραϊκά, μερουμπά και ρασί (ο τίτλος σε σολιτρέο), 12σελ. [αριθμημένες ως το 6]

2. Bilanso de la Komunita del egzersisio 1931 komparativamente al budjeto aprovado por el konsilio komunal,  Ισπανοεβραϊκά μερουμπά και ρασί (2 αντίγραφα: 8 μη αριθμημένες σελ το καθένα)

3. Tablo demonstrando el ativo i pasivo del komunita por el egzersisio [1]932,  Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 8 μη αριθμημένες σελ

4. Budjeto dela komunita por el egzersisio 1932, Ισπανοεβραϊκά ρασί και μερουμπά με χειρόγραφες σημειώσεις σε σολιτρέο, 15 σελ.

5. Bilanso de la Komunita del egzesrisio 1932 komparativamente al budjeto aprovada por el konsilio communal,  Ισπανοεβραϊκά ρασί και μερουμπά,  5 μη αριθμημένες σελ.

6. Tablos de las entradas i salidas diversas del egzersisio 1933, Ισπανοεβραϊκά μερουμπά και ρασί, 7 σελ.

7. Υποβολή από το Κοινοτικό Συμβούλιο των προϋπολογισμών για τα έτη 1934 και 1935 για έγκριση από την Κοινοτική Συνέλευση, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 12 σελ.

8. Expuesto de motivos del projecto de budgeto de servicio dela Communita Djudia  de Salonico por el annio 1936, κατατεθημένη στην Κοινοτική Συνέλευση από το Κοινοτικό Συμβούλιο, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 8 σελ.

9. Πίνακας  Budjetto preventivo por la anniada 1937-1938, 1σελ.

10. Expuesto de motivos del projeto de budgeto de servicio dela Communita Djoudia  de Tessaaloniki  por el exercicio 1937-1938 (2 αντίγραφα: 12 σελ το καθένα [9 σελ με 3 μεγάλες σελ με πίνακες])

11. Χειρόγραφες σημειώσεις σχετικές με mezadas (μισθοί), 31 Δεκεμβρίου 1935 ( Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο): lista de letras a estudiar en relasion kon budgeto 1937-1938 (Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο): διάφορες χειρόγραφες σημειώσεις Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο και σολιτρέο ), απόδειξη για την αγορά μπισκότων και αβγών, 19 Απριλίου 194_ [?], Ελληνικά

 

14. Πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου, 1934-1940

1. Protocole de transmission de los servicios y los archivos de la Comunita, 9 Ιουλίου 1934, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 2 σελ.

2.Processo Verbal, 15 Αυγούστου 1934, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 5 σελ.

3. Processo Verbal, 23 Σεπτεμβρίου 1934, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 4 σελ.

4. Processo Verbal, 23 Σεπτεμβρίου 1934, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο με χειρόγραφες διορθώσεις στα Λαδίνο και σολιτρέο (30 Σεπτεμβρίου 1934), 4 σελ

5.Processo Verbal, 15 Ιανουαρίου 1935, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 4 σελ.

6. Protocole de transmission de los servicios communales, χωρίς ημερομηνία, μετά τις 22 Οκτωβρίου 1935, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο,1 σελ.

7. Χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες σημειώσεις σε Ισπανοεβραϊκά  με ημερομηνία 5 Μαρτίου 1936 & 10 Μαΐου 1936. Βγαλμένες από το βιβλίο των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου, σελ 170, μετά το συμπέρασμα των πρακτικών της 3 Μαΐου 1936 (διπλής όψεως)

8. Πρόσκληση για παρουσία σε συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, 26 Απριλίου 1934 (με ημερομηνία 24 Απριλίου 1936), περιέχει τα θέματα προς συζήτηση σε κατάλογο στο πίσω μέρος, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο και ρασί. Βγαλμένη από το βιβλίο των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου, σελ 175, τα πρακτικά έχουν ημερομηνία 17 Μαΐου 1936

9. Processo Verbal, 30 Ιουλίου 1936,  Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (2 αντίγραφα: 6 σελ. δακτυλογραφημένες, 8 σελ χειρόγραφες)

10. Κάρτα εργασίας του Αλμπέρτου Ι. Φρανσές με ένα σημείωμα στο πίσω μέρος γραμμένο προς τον Μπίττι σχετικά με την καταχώρηση δύο γάμων, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, χωρίς ημερομηνία, περίπου 1936. Βγαλμένη από την τελευταία σελίδα του βιβλίου των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου

11. Πρακτικά της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Εβραϊκό Νεκροταφείο, 31 Ιανουαρίου1940, Ελληνικά. 3 αντίγραφα: 2 χειρόγραφα αντίγραφα από 3  & 4 σελ  αντίστοιχα. 1 δακτυλογραφημένο αντίγραφο του οποίου η 1η σελ λείπει

12. Πρακτικά της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου, 10 Ιουνίου 1928 (αντίγραφο 19/1/1949), Ελληνικά,  5 σελ.

 

15. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου            

          10 Δεκεμβρίου 1935- 29 Σεπτεμβρίου 1936, χειρόγραφο στα

           Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο. Οι σελ 1-181 και 196 και 198 χωρίς τίτλο

 

Ενότητα ΙΙ

Υποενότητα 2: Δημογραφικά Αρχεία  καταγραφής πολιτών και πληθυσμού

 

16. Αρχεία του Estado Civil [Ληξιαρχικές Πράξεις], 1930-1941

1. Nota dellos timbros a apposar allos documentos seguentes: Extrait della ley n. 4755 sovre los dirittos de timbros,  1η Αυγούστου 1930, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο με επισυναπτόμενους πίνακες στα ελληνικά

2. Regolamento por los servizios del Gran Rabbinato y particolarmente por el delivramiento de assertationes y certificatos, 13 Φεβρουαρίου 1934 Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 5 σελ., 2 αντίγραφα

3. Αποσπασματικό μέρος του παραπάνω,  8 μισές σελίδες

4. Αντίγραφο του Processo Verbal, 12 Δεκεμβρίου 1934,  στο πάνω μέρος του Estado Civil”,  Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 3σελ.

5. Raporto del bureau del Estado- Civil, υπογεγραμμένο από το Χ. Αλμαλέχ και τον Αλμπ. Ρούσσο, 1η Ιουνίου 1935 με επισυναπτόμενο το Tableau de los livros de Ressencment [   ], Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 4 σελ.

6. Statistica sovre la population sepharadite djudia de Thessaloniki, χωρίς ημερομηνία [περ. 1941],  Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 5 σελ.

7. Πίνακας με τον πληθυσμό σύμφωνα με τα βιβλία απογραφής, χωρίς ημερομηνία [περ. 1941], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 1 σελ. Στήλες  r-l: livro (βιβλίο [αριθμός]), famiyas (οικογένειες), ombres (άντρες), mujeres (γυναίκες), de 0-10 anyos (από 0-10 χρονών),  de 11-20 anyos (από 11-20 χρονών),  de 21-30 anyos (από 21-30 χρονών),  de 31-50 anyos (από 31-50 χρονών),  de 51 i ariva (από 51 και πάνω), totales (σύνολο)

8. Πίνακας με γεννήσεις και θανάτους (άντρες, γυναίκες, σύνολο) καταγεγραμμένα στα αρχεία της Κοινότητας  1936-1940. O πίνακας είναι υπογεγραμμένος από το Χ. Αλμαλέχ (στα Ελληνικά), 27 Μαΐου 1941

9. Πίνακας οικογενειών που κατοικούν στο ίδιο δωμάτιο στους Συνοικισμούς Καλαμαριά, Βαρόνου Χιρς, Λιάου Μπενοζίλιο, 6, Καραγάτς, 4 Ιουνίου 1941, Ελληνικά. Συνοδεύεται από ένα σημείωμα που δείχνει ότι η Στατιστική Υπηρεσία και  η Πολιτεία δεν μπορούν να παρέχουν στατιστικά στοιχεία με ακρίβεια, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

10. Πρόχειρο χειρόγραφο από το Statistica sovre la population sepharadite djudia de Thessaloniki,  Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 16 σελ.

11. Αντίγραφο από βιβλιαράκι που απευθύνεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης  από τον Αρχιραβίνο Κόρετς, που περιέχει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο με επώνυμα (11σελ), αντρικά (2 σελ) και γυναικεία (3 σελ) ονόματα  που εμφανίζονται σε κοινοτικά βιβλία απογραφής, 14 Νοεμβρίου 1939, Ελληνικά

 

 1. Σημειώσεις σχετικές με την καταγραφή των πολιτών , 1927, 1934-1935
  1. Δύο Buletino de Resansiman del Akdji Mesdjed, ένα για την οικογένεια του Γιουδά Χαϊμ Μάνο (frutero) και το άλλο για τον Λεών Αβράμ Ναχμάν (tutundji) και την οικογένειά του, 27 Ιουνίου 1927,Ισπανοεβραϊκά μερουμπά, ρασί και σολιτρέο
  2. Κατάλογοι οικογενειών με ονόματα, οικογενειακές σχέσεις και

       ημερομηνίες [γεννήσεως ?] που βρέθηκαν στο Buletin de Informasion,    

       no. 4- Kalamaria, 5694, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 10 σελ.

  3. Χειρόγραφο σημείωμα σε ροζ χαρτί βγαλμένο από το στο Buletin de Informasion, no.9- Kuartier Vardar, 5694, αναφερόμενο στο Στη σελ 148: Rezulta de muestro jornal kazamientos soto numero 2/95 ke el nombrado Moiz Avram Moshe, kita de Riketa Pinhas, se rekazo en Saloniko el 15 Avril 1935 kon Sol Alegra Parente. Saloniko el 22/3/1936, del estado sivil
  4. Απόσπασμααπό τα δημογραφικά αρχεία του Δήμου της Λυώνγια το θάνατο της Κλάρας Γιαχιέλ, 6 Δεκεμβρίου 1920 (28 Ιουλίου 1930), Γαλλικά

    

 2. Αναφορές από Εβραϊκούς Συνοικισμούς

   

  1. Rapporto sobre los Quartieres Populares, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, (5 σελ. + 2 σελ. Regolamiento, χωρίς ημερομηνία)

                  2. Raporto sobre el Quartier 0151 (Quartier Eliaou Benosiglio) Elaborado por la Commission de Cadastrage (1936), Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, περ. 1936. Περιέχει μόνο τη σελίδα με τον τίτλο, τα περιεχόμενα και περίληψη του συνόλου των 5 σελ. Το περιεχόμενο δείχνει ότι μάλλον ήταν 33 σελ.

   3. Αντίγραφο από τα καθήκοντα  των διοικητών των Εβραϊκών                

      Συνοικισμών, χωρίς ημερομηνία, Ελληνικά, 2 σελ.

    

 3. Βιβλίο με φωτογραφίες από ανώνυμους Εβραίους, ατομικές και οικογενειακές στο Συνοικισμό του Βαρόνου Χιρς, χωρίς ημερομηνία. Περιλαμβάνει εκατοντάδες ατομικές φωτογραφίες αριθμημένες, άγνωστο πού αναφέρονται τα νούμερα. Το κάλυμμα είναι μοβ και γράφει «Χιρς» στα Ελληνικά

   

 4. Αντίγραφο του Rapporto sovre la Communidad Djudia de Thessaloniki a partir del anio 1870 asta el 1940 sea por ouna perioda de circa 60/70 anios, του Νταούτ Λεβή, Ιούνιος 1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 42 σελ και 4 σελ πίνακεςSegunda Partida, 20 δακτυλογραφημένες σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις του Νταούτ Λεβή στα Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

   

   

   

             Υποενότητα 3: Αρχεία σχετικά με τα Ακίνητα της ΙΚΘ

   

 5. Κτηματόγραφο, 1922, Ελληνικά, σχετικό με την πυρκαγιά του 1917 και την περιουσία της ΙΚΘ
 6. Αναφορές σχετικές με την ακίνητη περιουσία της Ισραηλιτικής Κοινότητας
  1. Fortuna immobiliara de la Comunita calculada en basa al 12% brouto de sous entradas realisadas al 31 December 1931, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, περιλαμβάνει πίνακες με ημερομηνία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1939, 22 σελ. Περιέχει 4 σελ προσάρτημα με τίτλο Tableau de los Immeubles y terrernos mancando de Formalidades & Tableau comparativo de las kieras de las boticas del Bikour- Holim mientres los anios 1932 y 1940
  2. Rapporto de los immobles de la Communita Djudia de Thessaloniki, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 10 σελ, 2 αντίγραφα
  3. Nota de los Immuebles donde los titlosestan eenregistrados a nombre de tersas personanas, χωρίς ημερομηνία,

   Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 1 σελ

    

 7. Λογιστικό Βιβλίο του ΤμήματοςΑκινήτων 1. Τίτλος: : “NoI

              GRAND-LIVRE  DES  ACTIONNAIRES  DE  LA SOCIETE 

              IMMOBILIERE”, 1924, Γαλλικά, 94 σελ

   

 8. Λογιστικό Βιβλίο του Τμήματος Ακινήτων 2. Τίτλος: “No2

              GRAND-LIVRE  DES  ACTIONNAIRES  DE  LA  SOCIETE

              IMMOBILIERE”, 1925, Γαλλικά, 100 σελ.

   

 9. Λογιστικό Βιβλίο του Τμήματος Ακινήτων3. Τίτλος: SocieteImmobilier No3”, 1933-1934,Γαλλικά, 100 σελ.

   

 10. Βιβλίο με φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τηνακίνητη περιουσία της ΙΚΘ σχετικά με φιλανθρωπικά ιδρύματα, 1939, Ελληνικά και Ισπανοεβραϊκά με μεταφράσεις στα γερμανικά

   

   

              Κουτί 2

   

  Ενότητα 2

            Υποενότητα 4: Αρχεία σχετικά με υπαλλήλους της ΙΚΘ

   

 11. Declarasiones Responsavles για 37 υπαλλήλους της ΙΚΘ, 1934,

  Ισπανοεβραϊκά

                      Γιομτώβ Ι. Γιακοέλ

                      Ι. Κοέν

                      Γιοσέφ Χαμπίμπ

                      Ραφαέλ Μενασέ

                      Σ. Μπίτι

                      Χαϊμ Ραφαέλ Χαμπίμπ

                      Νταούτ Λεβή

                      Μωύς Χαϊμ Κάστρο

                      Σ. Χαμπίμπ

                      Κλπ.

   

 12. 24 πιστοποιητικά του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εγγραφή στα μητρώα αρρένων του δήμου ορισμένων ανδρών υπαλλήλων τηςΙΚΘ: 12 από το 1936, 7 από το 1937, 5 από το 1939 συμπεριλαμβανομένου του Αρχιρραβίνου Σεβί Κόρετς, του Ραβίνου Χαϊμ Χαμπίμπ, του Σαμπετάι Σαλτιέλ, του Μεντές Μπεσαντσί, κ.ά.

   

 13. Δηλώσεις υπαλλήλων για 30 υπαλλήλους με ημερομηνία22 Φεβρουαρίου- 4 Μαρτίου 1940, Ελληνικά με επισυναπτόμενες μεταφράσεις στα γερμανικά (!!!!)

   

   

 14. Δηλώσεις υπαλλήλων για 30 και πάνω υπαλλήλους. Μερικές περιέχουν διπλότυπα. Μερικές είναι διπλότυπα από τις δηλώσεις του προηγούμενου φακέλου

   

   

 15. -Processo verbal del concorsso por el engajamiento de oun secretario de lingua grego, 14 Φεβρουαρίου 1934-Nos. dados a los participantes al concorso, (22 άτομα) με φάκελο-Κατάλογος υποψηφίων με ηλικία, στρατιωτική θητεία, σχολεία, γλώσσες, δακτυλογράφηση, στενογραφία- Κατάλογος στα ελληνικά με τα αποτελέσματα των υποψηφίων

   

 16. 25 απαντητικές επιστολές σε αγγελία για τη θέση ελληνόφωνου γραμματέα (περισσότερες στα ελληνικά, μερικές στα γαλλικά και στα Ισπανοεβραϊκά)

   

 17. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 1 (Μεναχέμ Σαλομών Σαρφατί)

   

 18. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 3(Ελιάου Σιακή)

   

 19. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 4 (Ισαάκ Ζοζέφ Μπεναρδούτ)

   

 20. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 5 (Μαϊρ Α. Λεβή)

   

 21. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 7 (Αλμπέρτο Άντζελ)

   

 22. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 8 (Σαμουέλ Μπάσο)

   

 23. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 9 (Χανανία Ασσέρ)

   

 24. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 10 (Ισαάκ Χαϊμ Καμπελή)

   

 25. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 11 (Τζάκο Σουστιέλ)

   

 26. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 16 (Σαλομών Σαμπετάι Χαγουέλ)

   

 27. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 17 (Σ. Ναχμίας)

   

 28. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 18 (Νισήμ Μ. Μπαρζιλάι)

   

 29. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 19 (Μπαρούχ Ιακώβ Κοέν)

   

 30. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 20 (Ηλία Δανιέλ Καμχή)

   

 31. Διαγωνίσματα του υποψηφίου 21 (Σαμουέλ Αβράμ Σαλτιέλ)

   

 32. Association de fonctionarios de la Administration Centrala de la Comunita Djudia de Salonicco

   

  1. Αντίγραφα από δύο επιστολές του Γραμματέα της Κοινότητας, Νταούτ Λεβή, προς το προσωπικό της ΙΚΘ οι οποίες αναφέρουν ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του 1932 και των οικονομικών δυσκολιών της ΙΚΘ, οι κοινοτικοί υπάλληλοι δε θα πάρουν το ίδιο ποσό ως δώρο για το Σουκώτ και για το Πέσαχ, 4 Απριλίου 1932 & 24 Μαρτίου 1932 , Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  2. Δήλωση του Association de fonctionarios de la Communita Djudiade Salonicco y de sus Institutiones που δείχνει ότι οι Ζοζέφ Μασότ, Σιντώ Μπαρζιλάι, Μωύς Κάστρο, Σαμουέλ Αελιών και Αλφόνσο Λεβή θα συμπληρώσουν ένα προσωρινό συμφωνητικό με αυτόν τον οργανισμό, χωρίς ημερομηνία (περ. 1934), Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  3. Projetto de Statutos de la Association de fonctionarios de la Administration Centrala de la Comunita Djudia de Salonicco, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (2 αντίγραφα, 6 σελ το καθένα: και τα δύο αντίγραφα περιέχουν ορισμένες χειρόγραφες διορθώσεις)
  4. Αντίγραφο του Projetto de Statutos de una Union de fonctionarios de la Administration Centrala de la Comunita Djudia de Salonicco, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 2 αντίγραφα από 5 σελ: το ίδιο με το παραπάνω Statutos αλλά ονομάζεται Union αντί για Association. Το Union έχει μόνο 19 άρθρα ενώ τοAssociation έχει 20
  5. Lista de los fonctionnarios de los servicios administrativos de la Communita, κατάλογοι με 32 υπαλλήλους σε 22 σελ, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, χωρίς ημερομηνία (περ. 1936). Επισυνάπτεται Lista de los huissiers με 20 υπαλλήλους. Σελίδες μεγάλου μεγέθους
  6. Lista del personnel de los servizios de la Administration Centrala de la Comunita Communicadad a los Signores Miembros del Consiglio Communal por Instructiones del Sig. Vice Presidente, remplacando al Sig. Presidente, 29 Ιουνίου 1934, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (2 αντίγραφα: 2 σελ το καθένα)
  7. Nota del Personnel Ordinario, Σεπτέμβριος 1934, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  8. Lista del Personnel ordinario de la Communita; Lista del Personnel extraordinario de la Communita, 7 Οκτωβρίου 1934, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (2 σελ)
  9. Lista del personnel de los servicios de la Administration Centrala de la Communita, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, χωρίς ημερομηνία
  10. Lista de Pagas Annualas del Personnel: Laico; Religioso; activo de la Gabella; gastes por cacherouth I diversos; activo del Servicio Cazamientos; de la Section Administration Immobles; de los Servicios funebres, 1935, χειρόγραφα Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (7 σελ)
  11. Κατάλογος από 64 διευθυντές, δασκάλους και κλητήρες Εβραϊκών σχολείων [1936], Ελληνικά (2 σελ)
  12. Κατάλογος από 38 κοινοτικούς υπαλλήλους, [1936], ελληνικά

    

 33. Έγγραφα σχετικά με το Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων της ΙΚΘ
  1. Εννέα και επτά επιστολές αλληλογραφίας ανάμεσα στο Δ. Αλχανάτη, την ΙΚΘ και τον Ηλία Ζαροκώστα σχετικά με εκκρεμότητες από το καταστατικό για το Ταμείο Συντάξεων για τους υπαλλήλους της ΙΚΘ, Ιανουάριος- Νοέμβριος 1936, Ελληνικά (9 & 8 σελ)
  2. Επιστολή της ΙΚΘ [?] στον κο Τσενίο για να ενημερώσει τον Ζαροκώστα για τη βάση του καταστατικού. Προσχέδιο του καταστατικού από τον κο Μωυσή, 21 Απριλίου 1936, Ελληνικά, (4 σελ: η επιστολή 2 σελ σε 2 αντίγραφα). Επισυνάπτεται το χειρόγραφο προσχέδιο του Μωυσή (6 σελ)
  3. Τρεις επιστολές απευθυνόμενες στο προσωπικό της Κοινότητας από αντιπροσώπους του ίδιου του προσωπικού σχετικά με το Ταμείο Συντάξεων, Μάρτιος- Νοέμβριος 1936, Ελληνικά (5 σελ)
  4. Κατάλογος από 38 κοινοτικούς υπαλλήλους, [1936], Ελληνικά: Κατάλογος από 64 διευθυντές, δασκάλους και κλητήρες Εβραϊκών σχολείων [1936], Ελληνικά, (2 σελ): Κατάλογος από 17 συνταξιοδοτημένους υπαλλήλους της ΙΚΘ, Ελληνικά και Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  5. Deklarasion responsavle: nozotros sotoskritos deklaramos soto nuestro entira responsabilita aver nasido en el anyo abasho notado segun dokumento ofisial topandose en nuestro poder, 2 σελ, (11 ονόματα & 6 ονόματα), Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο. Τα ίδια ονόματα χειρόγραφα γραμμένα σε Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο με τις μηνιαίες αποδοχές
  6. Κατάλογος με 8 προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επρόκειτο να εγκριθεί η σύνταξη, Ελληνικά (3 αντίγραφα)
  7. Sovre los honorarios del personnel, 31 Μαρτίου 1937, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο με χειρόγραφες διορθώσεις, 3 σελ.
  8. Lista de los fonctionnarios de los servicios administrativos de la Communita, κατάλογοι με 32 υπαλλήλους σε 2 σελ,Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, χωρίς ημερομηνία [περ. 1936]. Επισυνάπτεται Lista de los huissiers 20 υπαλλήλων. Σελίδες μεγάλου μεγέθους
  9. Κατάλογος υπαλλήλων της ΙΚΘ, μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (3 σελ)
  10. Χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με το Ταμείο Συντάξεων, 1935, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

    

 34. Regolamiento de la cacha de Retraite de los empiegados de la

             Communita Djudia de Salonicco

  1. Χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα αντίγραφα από αυτά τα καταστατικά (3 σελ δακτυλογραφημένες, 7 σελ χειρόγραφες). Περιλαμβάνεται αντίγραφο από τη διαβιβαστική επιστολή στον Πέπο Μπενοζίλιο, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 1936
  2. Nota por la elaboration del projeto de la Cacha de Retraite de los empiegados de la Communita Djudia de Salonicco
  3. Χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες σημειώσεις

    

 35. Ροζ ντοσιέ με τίτλο Caisse de Retraite

  Καταστατικά και έγγραφα σχετικά με το Ταμείο Συντάξεων για τους υπαλλήλους της ΙΚΘ, Ελληνικά, 1936, 1941

  1. Οργανισμός των εσωτερικών υπηρεσιών της ΙΚΘ, , χωρίς ημερομηνία, Ελληνικά(14 σελ)
  2. Μόνιμον Προσωπικόν ΙΚΘ, 18 Μαίου 1938, Ελληνικά (3 σελ)
  3. Πίναξ των συνταξιούχων υπαλλήλων της Κοινότητος, χωρίς ημερομηνία, Ελληνικά (1 σελ)
  4. Πίναξ ονομαστικός Εμφαίνων τους διευθυντάς, διδασκάλους και κλητήρας των Κοινοτικών Σχολείων, τους μετάσχοντας εις το Ταμείον Συντάξεως, Ελληνικά (4 σελ)
  5. Άρθρο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σχετικό με τη μισθοδοσία των Κοινοτικών υπαλλήλων, 23 Μαίου 1923, Ελληνικά ( 2 αντίγραφα από 3 σελ το καθένα)

    

 36. Organismo de los servicios interiores de la Communita Djudia de Salonicco
  1. Καταστατικά του Organismo (3 αντίγραφα, 5 σελ το καθένα)
  2. Συναφής αλληλογραφία, Ιούνιος- Αύγουστος 1938, Ελληνικά & Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (15 σελ)

    

           Κουτί 3

           Υποενότητα 5: Διάφορα έγγραφα σχετικά με την ΙΚΘ

    

 37. Έγγραφα στα γερμανικά από την περίοδο της κατοχής, 1941
  1. Περιγραφή της παραδοσιακής διαδικασίας ταφής των Εβραίων, 13 Ιουνίου 1941, Γερμανικά
  2. Δύο κατάλογοι από Εβραίους μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 1941, Γερμανικά
  3. Αντίγραφο επιστολής στο Σόντερκομάντο Ρόζενμπεργκ με εκτεταμένους καταλόγουςαπό Εβραϊκά Ιδρύματα, περιοχές και αυθεντική βάση εγγράφων στα ελληνικά (με ημερομηνία 12 Απριλίου 1940) από την οποία τα Γερμανικά έγγραφα μεταφράστηκαν και επεκτάθηκαν, Γερμανικά & Ελληνικά

    

 38. Πολιτιστικά δρώμενα
  1. Piesa teatrala. Yosef i sus ermanos en 5 aktos., χωρίς ημερομηνία, άγνωστος αφηγητής [Μπαρούχ Μπενγιακώβ?], 49 σελ, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  2. Πρόσκληση του «Association des Anciena Eleves de L’Alliance Israelite Universelle» στο «6me Soiree Litteraire et Aristqiue de 9 Mai 1929»
  3. Απόσπασμα από την εφημερίδα Semana, 23 Δεκεμβρίου 1933, “Sr. Ladas nos conta como salvo la cavesa de un hombre”, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  4. …. Για το Topaz, teatro dela Tore Blanka

    

 39. Έγγραφα σχετικά με την εφημερίδα Le Progres
  1. Επτά επιστολές από διάφορους Έλληνες πρεσβευτές με φωτογραφίες (8) που απευθύνονται στο διευθυντή της εφημερίδας Le Progres, 1927, Γαλλικά
  2. Έγγραφο με ονόματα, φωτογραφίες και ωρολόγιο πρόγραμμα εργασίας των υπαλλήλων της εφημερίδας Le Progres, με μετάφραση στα γερμανικά

    

 40. Αποκόμματα εφημερίδων
  1. Le Progres, 5 Ιανουαρίου 1932
  2. Aksion, 7 Ιανουαρίου 1932
  3. Mesajero, 11 Σεπτεμβρίου 1939
  4. Mesajero, 27 Δεκεμβρίου 1939
  5. Aksion, 30 Ιανουαρίου 1940
  6. Avanti, χωρίς ημερομηνία

    

    

              Ενότητα ΙΙΙ: Αλληλογραφία του Κοινοτικού Συμβουλίου

    

              Υποενότητα Ι: Αλληλογραφία του Κοινοτικού Συμβουλίου με την    

              Αρρχιρραβινεία

    

 41. Αλληλογραφία από την Αρχιρραβινεία, 1929-1932
  1. Επιστολή από το Χαϊμ Χαμπίμπ προς το Κοινοτικό Συμβούλιο διαμαρτυρόμενη στην πρόθεση να μεταφέρουν ένα μέρος του Εβραϊκού Νεκροταφείου, 7 Χεσβάν 5690 [1930],Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, (2 σελ)
  2. Επιστολή διαμαρτυρίας από τοΧαϊμ Χαμπίμπ κατάτης απαλλοτρίωσης μέρους του Νεκροταφείου έκτασης 7000 μέτρων. Ζητά από το Κοινοτικό Συμβούλιο να πάρει τα απαραίτητα μέτρα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για να πολεμήσει αυτό το μέτρο, 10 Κισλέβ 5692 [1932], επισυνάπτεται αντίγραφο της προηγούμενης επιστολής (3 σελ), Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  3. Αντίγραφο της επιστολής από την Επιτροπή Νεκροταφείου στο Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με ερώτηση για την απαλλοτρίωση του Εβραϊκού Νεκροταφείου, 18 Δεκεμβρίου 1929, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  4. Αίτηση του Χαϊμ Χαμπίμπ εκ μέρους του Σαμπετάι Δαυίδ Άντζελ, σπουδαστή στα ραβινικά σεμινάρια “Or Ahaim” ο οποίος λογιαριαζόταν ως χαζάν (mezamer), αλλά δεν πλήρωνε το φόρο απαλλαγής από το στρατό, 16 Σεβετ 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  5. Επιστολή από το Χαϊμ Χαμπίμπ υποδεικνύοντας ότι το Concilio Rubani [Ραβινικό Συμβούλιο] εξέλεξε ως αντιπροσώπους της στην «Επιτροπή Παιδείας»[;] τον Χ. Ιακώβ Χαγουέλ και το Ρ. Ιακώβ Μποτόν, 7 Αδάρ 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  6. Αίτηση του Χαϊμ Χαμπίμπ να καλυφθεί η θέση του Προέδρου της« Επιτροπής Κηδειών» η οποία έχει μείνει κενή μετά την αποχώρηση του Χ. Ρ. Ασσέρ Σεμιχά και τη συνάντηση με το Χ. Ρ. Δαυίδ Σαλτιέλ, 14 Αδάρ 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  7. Επιστολή από την Αλέγρε, κόρη του Χ. Ρ. Δαυίδ Σελώμο Πίγχας ζητώντας οικονομική βοήθεια για να πληρώσει, ανάμεσα στα άλλα, το κάστος του γάμου της, 26 Σεβάτ 92/ 3 Φεβρουαρίου 1932, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο. Σημείωμα του Χαίμ Χαμπίμπ στο κάτω μέρος, συστήνοντας στο Κοινοτικό Συμβούλιο να φροντίσει την υπόθεσή της, 30 Σεβετ 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  8. Επιστολή από τον Ιακώβ Δαυίδ Χαγουέλ εκ μέρους της Επιτροπής Συναγωγών προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με κεφάλαια που απαιτούνται για την ανακατασκευή της Keila Kiana. Επισυνάπτεται κατάλογος: kuento Keila Kiana i Konsilio Komunal, 30 Κισλέβ 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, (2 σελ)
  9. Επιστολή του Χαϊμ Χαμπίμπ σχετική με τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα στον Πρόεδρο της Κοινότητας, Ελιάου Μπενοζίλιο και τους Drs Νισήμ και Αλμπέρτο Μπρούδο, μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίουπαρουσία του Αρχιρραβίνου και του Concilio Rubani, σχετικά με τη μεταφορά των οικογενειών που μένουν σε διάφορες Keilot στο Συνοικισμό 151, 19 Κισλέβ 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  10. Επιστολή του Χαϊμ Χαμπίμπ σχετική με την υποχρεωτική αργία της Κυριακής και τα Εβραϊκά μπακάλικα (bakales), 7 Χεσβάν 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  11. Επιστολήτου Χαϊμ Χαμπίμπ με την οποία προτείνει το Ραβίνο Ιακώβ Μποτόν και το γραμματέα Ραφαέλ Χαϊμ Μενασέ ως μέλη στην «Επιτροπή Παιδείας» με το αίτημα προς το Κοινοτικό Συμβούλιο προκειμένου να δεχτεί. Σημείωμα γραμμένο με μολύβι στο κάτω μέρος της σελίδας που αναφέρει ότι η υποψηφιότα του Μποτόν εγκρίθηκε, 14 Χεσβάν 5692 [1932], Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο

    

 42. Αλληλογραφία ανάμεσα στην Αρχιρραβινεία και στο Κοινοτικό Συμβούλιο, Δεκέμβριος 1936-Οκτώβριος 1937

   

 43. Αλληλογραφία ανάμεσα στην Αρχιρραβινεία και στο Κοινοτικό Συμβούλιο, 27 Μαΐου 1938- 7 Οκτωβρίου 1938, 47 έγγραφα, κυρίως στα Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & σολιτρέο

   

 44. Αλληλογραφία ανάμεσα στην Αρχιρραβινεία και στο Κοινοτικό Συμβούλιο, Οκτώβριος 1938- Ιούλιος 1939, Σεπτέμβριος 1940
  1. μερικά έγγραφα νωρίτερης ημερομηνίας
  2. 1 Δεκεμβρίου 1938
  3. 5 Δεκεμβρίου 1938
  4. 8 Δεκεμβρίου 1938 (1)
  5. 8 Δεκεμβρίου 1938 (2)
  6. 11 Ιανουαρίου 1939
  7. 17 Ιανουαρίου 1939
  8. 19 Ιανουαρίου 1939
  9. Ο Χιρς Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με την πώληση κρέατος από το «κόσερ» χασάπικο του Σεμ Τοβ Πέρες [Πέρετς] στο «Πατριωτικόν Ίδρυμα», 4 Σβάτ 5699/ 24 Ιανουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  10. Απάντηση από το Χιρς Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή επίβλεψης για την παραγωγή και διανομή της ματσά, 6 Σβάτ 5699/ 26 Ιανουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  11. Αντίγραφο της απάντησης από το Κοινοτικό Συμβούλιο στην επιστολή της 26ηςΙανουαρίου σχετικά με το διορισμό δεύτερου ραβίνου, εκτός από το ραβίνο Ιωσήφ Κοέν, για να επιβλέπει την Επιτροπή για την παραγωγή της ματσά, 14 Φεβρουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  12. Αίτηση του Χιρς Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο για να πληρωθούν τα έξοδα (οικοδομών) της Keila Kiana, 7 Σβάτ 5699/ 27 Ιανουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  13. Επιστολήαπό τον Κόρετς σχετικά με την πώληση δύο ακινήτων στην οδό Αριστοτέλους, 5 Σβάτ 5699/ 25 Ιανουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  14. Αντίγραφο επιστολής από το Κοινοτικό Συμβούλιο στο «Concilio Rubani» σχετικά με το διορισμό του Νταούτ Λεβή ως μέλος της Επιτροπής Συναγωγών, 15 Φεβρουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  15. Επιστολή από τον Κόρετς στο Κοινοτικό Συμβούλιο αναφέροντας ότι η επιτροπή της συναγωγής Σουκά- Σιαλώμ στο Συνοικισμό Ρεζή- Βαρδάρ δεν μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες της γιατί 20 οικογένειες διαμένουν στη συναγωγή, 30 Σβατ 5699/ 19 Φεβρουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  16. Επιστολή από την «Επιτροπή αστέγων του Τενεκέ Μαχαλά», υπογεγραμμένη από τον Κόρετς, το Λ.Γκατένιο και το Σ. Μπουρλά προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη στέγαση 120 οικογενειών που διαμένουν σε σχολεία και συναγωγές, 24 Φεβρουαρίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  17. Αντίγραφο επιστολής από τον Πρόεδρο Γκατένιο στο Ραβίνο Κόρετς στο ξενοδοχείο Splendid Palace στην Αθήνα σχετικά με την εφημερίδα της Κυβέρνησης και τους κοινοτικούς δασκάλους, 20 Μαρτίου 1939, Ελληνικά
  18. Αντίγραφο επιστολής από το Σ. Μπίτι, Διευθυντή της Κοινότητας, στο Ραβίνο Κόρετς στην Αθήνα σχετικά με την επιστολή του Μεντές Μπεσαντσή, Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης με θέμα την Εβραϊκή εκπαίδευση, 15 Μαρτίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (δεν περιλαμβάνεται η επιστολή του Μπεσαντσή)
  19. Αντίγραφο επιστολής του Γκατένιο στον Κόρετς στην Αθήνα σχετική με μία αναφορά του Δρα Αλεβή για το Asilo de Locos [Φρενοκομείο], 16 Μαρτίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο ( η αναφορά του Αλεβή δεν περιλαμβάνεται)
  20. Αντίγραφο επιστολής του Γκατένιο στον Κόρετς στην Αθήνα σχετικά με την ερώτηση αν θα μπει τέταρτος στην αντιπροσωπεία μαζί με τους Φρανσές, Ρέβαχ και Σαπόρτα, 19 Μαρτίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  21. Αντίγραφο επιστολής από το Κοινοτικό Συμβούλιο στον Κόρετς (ενταύθα) σχετικά με τα bonos της συναγωγής Σιαλώμ (Keila Scialom) για τα οποία υπεύθυνος είναι ο Ιωσήφ Μόλχο, 5 Απριλίου 1939,Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  22. Αντίγραφο επιστολής από το Κοινοτικό Συμβούλιο στον Κόρετς σχετικά με έγγραφα από το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας αναφορικά με Εβραίους μαθητές και κυβερνητικά σχολεία, 14 Απριλίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (τα έγγραφα δεν περιλαμβάνονται)
  23. Αντίγραφο επιστολής από το Κοινοτικό Συμβούλιο στο Concilio Rubani σχετικά με επιστολή του Σαμουέλ Ι. Σαλτιέλ, κοινοτικού δασκάλου, για το κασερούτ, 15 Μαΐου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (η επιστολή του Σαλτιέλ δεν περιλαμβάνεται)
  24. Αντίγραφο επιστολής του Κοινοτικού Συμβουλίου προς την Αρχιρραβινεία σχετικά με την παραγωγή της ματσά και το Ροφέλ Ναχμίας, 18 Μαΐου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  25. Επιστολή του Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο με τη οποία προτείνει τον Σαμπετάι Σελώμο Αλκοτζέρ στο Ashhara Baltanim[1] για να αντικαταστήσει τον αποθανόντα Χ. Σαμπετάι Μποτόν. Αίτηση για να πληρώσει η Κοινότητα τον τελευταίο μισθό του Μποτόν στην οικογένειά του, 1 Σιβάν 5699/ 19 Μαΐου 1939Σημείωμα στο κάτω μέρος της σελίδας μονογραμμένο από το Ραφαήλ Μενασέ, Γραμματέα της Ραβινείας, υποδεικνύοντας 958 δραχμές χρέος στον ΜποτόνΕπισυνάπτεται επιστολή του Ιακώβ Χαϊμ ντε Μποτόν προς το Κοινοτικό Συμβούλιο με την οποία ζητά είτε ο ίδιος, ως αδερφός του Σαμπετάι, είτε η οικογένεια του Σαμπετάι να παραλάβουν το μισθό που του χρωστούσαν πριν να πεθάνει, 26 Μαίου 1939,Ισπανοεβραϊκά ΛαδίνοΑντίγραφο της απάντησης του Κοινοτικού Συμβουλίου στον Αρχιρραβίνο με την οποία συμφωνεί να πληρώσει τα παιδιά του Σαμπετάι Μποτόν και επίσης εγκρίνουν την υποψηφιότητα του Αλκοτζέρ, 27 Ιουνίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  26. Επιστολή του Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», σχετικά με την εκλογή και το αίτημα για επανεκλογή της Επιτροπής της Συναγωγής Kiela Italia Yachan, 8 Σιβάν 5699/ 26 Μαΐου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (2 σελ). Και αντίγραφα 2 επιστολών του Κόρετς προς την Επιτροπή της Συναγωγής Kiela Italia Yachan με ημερομηνία 14 Χεσβάν 5699/ 8 Νοεμβρίου 1938 & 7 Σβατ 5699/ 27 Ιανουαρίου 1939 σχετικά με την εκλογήκαι την έκκληση της μειοψηφίας που ισχυρίζεται ότι δεν εκπροσωπείται στην Επιτροπή
  27. Αντίγραφο επιστολής του Κοινοτικού Συμβουλίου προς τον Αρχιρραβίνο σχετικά με τον προϋπολογισμό του Concilio Rubani για το οικονομικό έτος 1939/1940, 26 Μαΐου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  28. Επιστολή του Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο με την οποία εγκρίνει την αίτηση της Επιτροπής της Keila Mayor για την πρόσληψη του Αβράμ Ιακώβ Χαμπίμπ ως Χαζάν, 17 Σιβάν 5699/ 4 Ιουνίου 1939,Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο. Αντίγραφο της απάντησης- έγκρισης των δικαιωμάτων του Χαμπίμπ ως Χαζάν, 27 Ιουνίου 1939,Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  29. Αντίγραφο επιστολής του Κοινοτικού Συμβουλίου προς τον Αρχιρραβίνο σχετικά με την εκλογή των Επιτροπών από 53 Συναγωγές της Κοινότητας, 8 Ιουνίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  30. Επιστολή του Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο με την οποία ζητάνα λάβει ο ραβίνος Λεών Γιοσέφ το μισθό που δεν πληρώθηκε, 3 Ταμούζ 5699/ 20 Ιουνίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο. Αντίγραφο της απάντησης η οποία αναφέρει ότι μέρος της αμοιβής του Γιοσέφ θα πληρωθεί, 4 Ιουλίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  31. Επιστολή του Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ερώτηση για τη σύνθεση της Επιτροπής της Kiela Italia Yachan και την αίτηση για μεσολάβηση των Γιοσέφ Νεχαμά και Σεμτώβ Αλαλούφ, 4 Ταμούζ 5699/ 21 Ιουνίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο. Αντίγραφο της απάντησης η οποία αναφέρει ότι ο Νεχαμά και ο Αλαλούφ δεν κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα και μάλλον άφησαν την Επιτροπή της Συναγωγής να το χειριστεί, 10 Ιουλίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  32. Επιστολή του Κόρετς προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με Derachot, Keiloth, Kacherout Beth-Din, Assara Batlanim, και corsos de Chehita y Hazanouth, 5 Ταμούζ 5699/ 22 Ιουνίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (3 σελ)
  33. Αντίγραφο επιστολής του Κοινοτικού Συμβουλίου προς τον Αρχιρραβίνο σχετικά με την πληρωμή του Ashara Batlanim, 27 Ιουνίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  34. Αντίγραφο επιστολής του Κοινοτικού Συμβουλίου προς τον Αρχιρραβίνο η οποία υποδεικνύει τον Δρα Ραφαέλ Αλεβή, Πρόεδρο της Κοινοτικής Συνέλευσης, ως διορισμένο αντιπρόσωπο προς τον Υπουργό και Γενικό Διοικητή της Μακεδονίας, 17 Ιουλίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  35. Επιστολή του Κοινοτικού Συμβουλίου προς τον Αρχιρραβίνο σχετικά με επιστολές του Σιμόν Ρούσσο και του Μωύς Γρότα, κοινοτικών υπαλλήλων, με θέμα τη συμπληρωματική του αμοιβή για εργασία τους στις Συναγωγές, 27 Ιουλίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (οι επιστολές του Ρούσσο και του Γρότα δεν περιλαμβάνονται)
  36. Αντίγραφο επιστολής της ΙΚΘ προς τις οικογένειες που διαμένουν και διατηρούν καταστήματα στον κήπο της Συναγωγής Κιάνα, 4 Απριλίου 1940, Ελληνικά. 2 αντίγραφα επιστολής της ΙΚΘ προς την Επιτροπή Συναγωγής της Μπεθ Σαούλ, 7 Ιουνίου 1940, Ελληνικά

    

    

    

             Υποενότητα 2: Αλληλογραφία σχετική με τη Ματσά

    

 45. Αλληλογραφία σχετική με την παραγωγή της Ματσά, 1919
  1. Δύο τιμολόγια σχετικά με την παραγωγή της Ματσά (Γαλλικά)
  2. Επτά αποδείξεις αγοράς και διανομής της Ματσά από τους Μύλους Αλλατίνι από μέλη της Κοινότητας (Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & Γαλλικά)
  3. Πέντε βεβαιώσειςΠυρασφάλειας από το LUnion Compagnie dAssurances contre lIncendie για αλεύρι αποθηκευμένο σε διάφορες περιοχές μέσα στην πόλη
  4. Πέντε επιστολές μεμονωμένων οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να αποθηκεύσουν και να διανείμουν τη ματσά (Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο)

    

 46. Ντοσιέ με τον τίτλο Massa 1937

                 Περιέχει προϋπολογισμούς, πρωτόκολλα, αλληλογραφία και σημειώσεις σχετικά με την παραγωγή και τη διανομή της ματσά καθώς και το ρόλο του Ραφαέλ Ναχμία, 1936-1937, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

   

 47. Αρχεία που αφορούν στην παραγωγή και τη διανομή της Ματσά, 1933, 1937, 1938, 1940-41
  1. Κατάλογος με τον τίτλο Gastes por fabrikasion dela matza, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο (4 αριθμημένες σελ, 6 πλευρές)
  2. Επιστολή του Ν. Δ. Ματαθία προς τον Μπενοζίλιο, Πρόεδρο της ΙΚΘ, με την οποία συστήνει τον κουνιάδο του για να αλέσει 300 τόνους σιτάρι για το Πέσαχ, 10 Ιανουαρίου 1933, Ελληνικά
  3. Κατάλογος με το κόστος της Ματσά, 1940, Ελληνικά
  4. Επιστολή της Επιτροπής για τη Ματσά προς τη διοίκηση της ΙΚΘ με την αναφορά για το σιτάρι για το έτος 1940, 28 Ιουλίου 1940, Ελληνικά
  5. Τηλεγράφημα από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Τελωνείο Θεσσαλονίκης διατάζοντας την παραλαβή 250 τόνων σιτάρι για ματσά για την ΙΚΘ, χωρίς ημερομηνία, Ελληνικά

    

            Υποενότητα 3: Αλληλογραφία και αρχεία σχετικά με Φιλανθρωπικά      

                                      Ιδρύματα

                

 48. Δημοσιευμένα Καταστατικά Κοινοτικών Οργανισμών
  1. Καταστατικά της Λέσχης Γυναικών «Δεβόρα» του Συνοικισμού 151, που ιδρύθηκε το 1920, Ισπανοεβραϊκά ρασί & σολιτρέο
  2. Καταστατικά του Ορφανοτροφείου Θηλέων Μαϊρ Αμποάβ, 25 Απριλίου 1923, Ισπανοεβραϊκά ρασί & σολιτρέο

    

 49. Ιστορική αναδρομή και καταστατικά Εβραϊκών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Κοινότητας
  1. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Νοσοκομείου Βαρώνου Χιρς, περ. 1939 (7 σελ)
  2. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Μπικούρ Χολίμ, περ.1939 (3 σελ)
  3. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Ορφανοτροφείου Αλλατίνι, περ. 1939 (4 σελ)
  4. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Ορφανοτροφείου Μαϊρ Αμποάβ, περ. 1939 (5 σελ)
  5. Αντίγραφο των καταστατικών του Ορφανοτροφείου Μαϊρ Αμποάβ, 1932 (7 σελ)
  6. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Ματανώθ Λαεβιονίμ [μαθητικά συσσίτια], περ.1939 (4 σελ)
  7. Αντίγραφο των καταστατικών του Ματανώθ Λαεβιονίμ [μαθητικά συσσίτια], 1928 (3 σελ)
  8. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Εβραϊκού Ασύλου Φρενοβλαβών, περ. 1939 (4 σελ)
  9. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Οργανισμού Εβραϊκού Σανατορίου Μαϊρ Τσενίο, περ. 1939 (3 σελ)
  10. Αντίγραφο των καταστατικών του Οργανισμού Εβραϊκού Σανατορίου Μαϊρ Τσενίο, 1932 (4 σελ)
  11. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Γιεσουά Βεραχαμίμ [βοήθεια στη χειμερινή περίοδο], περ. 1939 (2 σελ)
  12. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Μαλμπίς Αρουμίμ [προσφορά ρουχισμού] , περ. 1939 (2 σελ)
  13. Επίσημο αντίγραφο των καταστατικών του «Ενδύειν Απόρους» [Μαλμπίς Αρουμίμ], 1925 (1939)(4 σελ)
  14. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Τορά Ουμελαχά [σχολική περίθαλψη] , περ. 1939 (3 σελ)
  15. Αντίγραφο αναφοράς για την ιστορική αναδρομή του Εβραϊκού Χειμερινού Οργανισμού [Γιεσουά Βεραχαμίμ], περ. 1939 (3 σελ)
  16. Χειρόγραφο αντίγραφο του Statutos de la sotcheta philanthropicaJechoua Verahamim, 1925

 

 

         66. Προϋπολογισμοί των Κοινοτικών Ιδρυμάτων

 

 1. Detayo de los entradas de el Azilo [de Lokos] mientras el anyo 1925; Detayo de las salidas de el Azilo mientras el anyo 1925, υπογεγραμμένο από τον Μπενρουμπί και το Μενασέ, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
 2. Budjeto del Azilo de Lokos por el egzersisio 1927, 20 Απριλίου 1927, Ισπανοεβραϊκά ρασί & σολιτρέο
 3. Budjeto del Matanoth Laevionim por el egzersisio 1929, Αύγουστος 1929, Ισπανοεβραϊκά ρασί & σολιτρέο .
 4. Komunita Yisraelita, Saloniko: Projeto de budjeto de las institusiones komunales por el egzersisio 1932Περιέχει: κοινοτικά σχολεία, σχολεία της Αλλιάνς, Νοσοκομείο Χιρς, Μπικούρ Χολίμ, Ματανώθ Λαεβιονίμ, Άσυλο Φρενοβλαβών (Azilo de Lokos), Ορφανοτροφείο Αλλατίνη, Ορφανοτροφείο Μαϊρ Αμποάβ, Γνωστούς Εβραϊκούς Συνοικισμούς, Τορά Ουμελαχά, Κοπά Γιετομότ (ορφανά κορίτσια), Επικήδειες υπηρεσίες

 

 1. Αλληλογραφία της Επιτροπής του Γηροκομείου (Azilo de Viejos)- επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατασκευή του Γηροκομείου, 2 Μαρτίου 1925, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο- αλληλογραφία του Σαούλ Μοδιάνο σχετικά με την ίδρυση του Γηροκομείου

   

 2. Αλληλογραφία των Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Κοινότητας σχετικά με προϋπολογισμούς, 1932Τορά Ουμελαχά (ovra de aprentisaje i de relivamiento de los guerfanos i proves de las eskolas komunales)Ορφανοτροφείο Καρόλου ΑλλατίνιΕπιτροπή Επικηδείων υπηρεσιών (Komisiom de Servisios Funebres)Ορφανοτροφείο Μαϊρ Αμποάβ

   

 3. Αλληλογραφία των Κοινοτικών Ιδρυμάτων σχετικά με τους υπαλλήλους, 1934Ταμείο Μικροδανείων (Caise de Petits Prets)Μπικούρ ΧολίμΟρφανοτροφείο Μαϊρ ΑμποάβΟρφανοτροφείο Καρόλου ΑλλατίνιΕπιτροπή Επικηδείων υπηρεσιώνΚεντρική Επιτροπή των ΣυνοικισμώνΜατανώθ ΛαεβιονίμΤορά ΟυμελαχάΝοσοκομείο ΧιρςΕπιτροπή Ακινήτων

                                                                                                   

 4. Αλληλογραφία από το Μπενέ Αβραάμ, Mutual Aid Society- δύο επιστολές του Μπενέ Αβραάμ προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα του οργανισμού και τη συγχώνευσή τους με το Union Mutuala, 7 Απριλίου 1937 & 12 Μαΐου 1937, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο-Notas relativas al Sosieta Mutuala Bene Avraam, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο

   

 5. Αλληλογραφία ανάμεσα στην Επιθεώρηση των Εβραϊκών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και την ΙΚΘ, 1939-1940, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & Ελληνικά (15 σελ)

   

 6. Κατάλογος με αντικείμενα του Ορφανοτροφείου Καρόλου Αλλατίνι, χωρίς ημερομηνία, (5 σελ)

   

 7. Έγγραφα σχετικά με το Νοσοκομείο του Βαρόνου Χιρς, 1925, τα περισσότερα χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκάρασί, μερουμπά & Λαδίνο

   

 8. Αποσπάσματα από το El Amigo, την έκδοση του Azilo de Lokos, Ισπανοεβραϊκάμερουμπά &ρασί, 1923-1942, δημοσιευμένο στη Νέα ΥόρκηΣεπτέμβριος 1923 ( έχουμε μόνο αντίγραφο από το πρώτο απόσπασμα), Σεπτέμβριος 1927, Σεπτέμβριος 1928, Σεπτέμβριος 1930, Σεπτέμβριος 1931, Σεπτέμβριος 1932, Σεπτέμβριος 1933, Σεπτέμβριος 1934, Σεπτέμβριος 1935, Σεπτέμβριος 1937, Σεπτέμβριος 1938, Σεπτέμβριος 1941, Σεπτέμβριος 1942

   

          Κουτί 4

          Υποενότητα 4: Αλληλογραφία με Νομικούς Συμβούλους της ΙΚΘ

   

 9. Γενική Αλληλογραφία με το Δανιήλ Αλχανάτη, 1934-1938- Μοναδικό κομμάτι από το 1938 [εισήχθηκε αργότερα]: Συμφωνία ανάμεσα στον Αλβέρτο Μενασσέ και το δικηγόρο Ασσέρ Μωυσή. Περιλαμβάνει χειρόγραφες σημειώσεις του δικηγόρου, χειρόγραφη αγωγή με ημερομηνία 3 Μαρτίου 1938 και δείγμα της δουλειάς του Μενασσέ

   

 10. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ και το Δανιήλ Αλχανάτη. Κοινοποίηση για την έγκριση της επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγειινής προς τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, 14 Ιανουαρίου 1936- 23 Ιανουαρίου 1937, Ελληνικά, 6 επιστολές (6 σελ)

   

 11. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Οικονομικών: Φόροι οικοδομών, 15 Ιανουαρίου 1936- 28 Δεκεμβρίου 1937, Ελληνικά,5 επιστολές και 1 τηλεγράφημα (9σελ)

   

 12. Αλληλογραφία ανάμεσα στο Μπικούρ Χολίμ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εισαγωγή ζάχαρης για το Πέσαχ, 5 Φεβρουαρίου 1936- 28 Ιανουαρίου 1937, Ελληνικά, 11 επιστολές(11 σελ)

   

 13. Αλληλογραφία ανάμεσα στο Εθνικό Εβραϊκό Κεφάλαιο και το Δανιήλ Αλχανάτη σχετικά με έκδοση λαχνών, 14 Φεβρουαρίου 1936- 2 Μαρτίου 1936, Ελληνικά, 3 επιστολές (3 σελ)

   

 14. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ και το Δανιήλ Αλχανάτη σχετικά με την αμοιβή του, 1 Απριλίου 1936- 22 Οκτωβρίου 1937, Ελληνικά, 21 επιστολές (21 σελ) & ένα αντίγραφο επιστολής της ΙΚΘ προς το Δ. Αλχανάτη σχετικά με ένα έμβασμα, 23 Αυγούστου 1940, Ελληνικά

   

 15. Αλληλογραφία ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και την Α’, Β’, Γ’ Δ’ Ταμείο Εισπράξεων Θεσσαλονίκης ( με κοινοποίηση στο Δ. Αλχανάτη), σχετικά με την εξαίρεση για την είσπραξη των φόρων, 3 Απριλίου 1936- 20 Νοεμβρίου 1937, Ελληνικά, 5 επιστολές και 1 τηλεγράφημα (6 σελ)

   

 16. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη σχετικά με τις Κετουμπόθ, 2 Ιουλίου 1936- 6 Ιανουαρίου 1937, Ελληνικά, 2 επιστολές και 2 τηλεγραφήματα (7 σελ)

   

 17. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το Εβραϊκό Νεκροταφείο, 1 Αυγούστου 1936- 20 Οκτωβρίου 1937, Ελληνικά, 3 επιστολές και 1 τηλεγράφημα

   

 18. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Γιομτώβ Γιακοέλ σχετικά με τα πρόστιμα προς τους διευθυντές των Κοινοτικών σχολείων, 17 Αυγούστου 1936- 1 Μαρτίου 1937, ελληνικά, 6 επιστολές (8 σελ)

   

 19. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την εγγραφή των κοριτσιών στο ληξιαρχείο, 15 Σεπτεμβρίου 1936- 28 Φεβρουαρίου 1937, 3 επιστολές (6 σελ)

   

 20. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την κληρονομιά Δαφφάν, 27 Οκτωβρίου 1936- 1 Απριλίου 1937, Ελληνικά, 5 επιστολές & 1 πληρεξούσιο (9 σελ)

   

 21. Αλληλογραφία ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Υγιεινής και Προνοίας, την ΙΚΘ και το Δανιήλ Αλχανάτη σχετικά με την άδεια για τη λειτουργία του φαρμακείου του Μπίτι Αβραάμ Μπενρουμπί, 30 Οκτωβρίου 1936- 2 Φεβρουαρίου 1937, Ελληνικά, 5 επιστολές (8 σελ)

   

 22. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ και το Δανιήλ Αλχανάτη σχετικά με φόρους, 14 Δεκεμβρίου 1936- 30 Νοεμβρίου 1937, Ελληνικά, 4 επιστολές & 1 τηλεγράφημα (8 σελ)

   

 23. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συγχώνευση δύο Κοινοτικών σχολείων στο Συνοικισμό της Καλαμαριάς, 29 Σεπτεμβρίου 1936- 26 Νοεμβρίου 1937, Ελληνικά, 7 επιστολές & 4 τηλεγραφήματα (16 σελ)

   

 24. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το νόμο που απαγορεύει τους εργαζόμενους σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου να είναι μέλη σε λέσχες ή ενώσεις χωρίς την έγκριση του διευθυντή τους, Ελληνικά, 21 Οκτωβρίου 1936- 28 Δεκεμβρίου 1937, 5 επιστολές (7 σελ)

   

 25. Αλληλογραφία σχετική με σιτάρι για το Πέσαχ, 1935-1937
  1. Αλληλογραφία ανάμεσα στην ΙΚΘ, το Δανιήλ Αλχανάτη και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ………..,της Τράπεζας της Ελλάδος, το Τελωνείο Θεσσαλονίκης, τηνΚεντρική Επιτροπή Προστασίας…….. και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εισαγωγήτου σιταριού, Ελληνικά, 30 Δεκεμβρίου 1935- 5 Μαρτίου 1937, 27 επιστολές (36 σελ)
  2. Αλληλογραφία ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Τελωνείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη χωρίς χρέωση εισαγωγή του σιταριού, 23 Ιανουαρίου 1936- 5 Ιουνίου 1936, Ελληνικά, 19 επιστολές & 3 τηλεγραφήματα (25 σελ)
  3. Αλληλογραφία ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ΙΚΘ και το Δανιήλ Αλχανάτη σχετικά με τη χωρίς χρέωση εισαγωγή του σιταριού, «Κ.Ε.Π.Ε.Σ.», σημειώσεις, 19 Νοεμβρίου 1936- 2 Δεκεμβρίου 1936, Ελληνικά (20σελ)

    

 26. Αλληλογραφία του Δανιήλ Αλχανάτη, 1937-1938

   

 27. Αλληλογραφία του Γιομτώβ Γιακοέλ, 1939-1941

   

 28. Αλληλογραφία του Χ. Σαλή, δικηγόρου της ΙΚΘ στην Αθήνα που αντικατέστησε τον Αλχανάτη, σχετικά με την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 1941, Ελληνικά, 6 επιστολές & 2 τηλεγραφήματα

   

  Κουτί 5

   

  Υποενότητα 5: Αλληλογραφία με διάφορους τομείς της Ελληνικής Κυβέρνησης

   

 29. 16 τηλεγραφήματα προς την ΙΚΘ από το Βασιλιά Κωνσταντίνο και το Βενιζέλο, 1918-1921, Ελληνικά

   

 30. Επιστολές της ΙΚΘ προς την Κεντρική Κυβέρνηση, 1924, 1928, 1929:
  1. Αίτηση της ΙΚΘ προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως με την οποία ζητά κατάργηση της υποχρεωτική; Κυριακάτικης αργίας για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, 18 Αυγούστου 1924, Ελληνικά (2 σελ)
  2. Η ΙΚΘ διαμαρτύρεται σε έναν υπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Μακεδονία» με τίτλο «Τα πρωτόκολα των Σοφών της Σιών», 21 Φεβρουαρίου 1928, Ελληνικά. Επισυνάπτεται τηλεγράφημα που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, τον Υπουργό των Εσωτερικών, της Δικαιοσύνης και των Εξωτερικών, 24 Φεβρουαρίου 1928, Ελληνικά (4 σελ)
  3. Επιστολή της ΙΚΘ προς το Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, με την οποία παραπονιέται για την υβριστική συμπεριφορά της εφημερίδας «Μακεδονία» κατά των Εβραίων και της Εβραϊκής θρησκείας, 18 Ιανουαρίου 1929, Ελληνικά (2 σελ)
 31. Αντίγραφα της αλληλογραφίας της ΙΚΘ προς τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και τη Γενική Διοίκηση της Μακεδονίας, 1929-1933, Ελληνικά (με χειρόγραφες σημειώσεις με μολύβι στα Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο)

   

 32. Αλληλογραφία της ΙΚΘ με το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας, 1940- 30 Μαρτίου 1941
  1. Επιστολή του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας προς την ΙΚΘ σχετικά με τους δασκάλους της Εβραϊκής γλώσσας, Ελληνικά, 17 Ιανουαρίου 1940
  2. Επιστολή του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας προς τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υποδομής του Υπουργείου, μεταβιβάζοντας έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών (με κοινοποίηση στην ΙΚΘ0, Ελληνικά, 26 Ιανουαρίου 1940
  3. 14 έγγραφα στο σύνολό τους

    

 33. Αφήγηση αγνώστου που επαινεί το Μεταξά, Πρωθυπουργό της Ελλάδος και αναφέρει την αλληλογραφία ανάμεσα στο Μεταξά και το Σιακή (Εβραίο- Μέλος της Βουλής), Ελληνικά, 27 Νοεμβρίου 1936 (2 σελ)

   

 34. Ντοσιέ με τον τίτλο Commission por celebration del 4 Agosto, 1938-1939Αλληλογραφία σχετικά με τελετές που τελέστηκαν στη Συναγωγή Μπεθ Σαούλ το 1938 και το 1939 για τον εορτασμό της επετείου της 4ης Αυγούστου [ καθεστώς εξουσίας του Μεταξά]. Περιλαμβάνει προσκλήσεις στα Ελληνικά και στα Ισπανοεβραϊκά μερουμπά, καταλόγους των κοινοτικών υπαλλήλων και των θρησκευτικών λειτουργών υπεύθυνων για τις τελετές, καταλόγους με προσκεκλημένους, αντίγραφα επιστολών προς προσκεκλημένους και ορισμένες απαντήσεις. Τα πιο πολλά στα Ελληνικά, μερικά στα Ισπανοεβραϊκά (κυρίως λαδίνο)

   

  Υποενότητα 6: Αλληλογραφία και πιστοποιητικά σχετικά με τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Στρατού

   

 35. Αλληλογραφία της ΙΚΘ με τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Στρατού, 1927-1933
  1. Αντίγραφο αναφοράς της ΙΚΘ προς το Διοικητή του Γ’ Σώματος Στρατού η οποία ζητά την αναστολή των μηνύσεων κατά της ΙΚΘ από το ΙΒ΄Επιτελικό Γραφείο για τη νόμιμη ή μη απαλλαγή της Στρατιωτικής θητείας ορισμένων Ιεροτελεστών [χαζανίμ -mezamarim], 20 Ιουλίου 1927, Ελληνικά (9 σελ)
  2. Αντίγραφο επιστολής της ΙΚΘ προς τον Υπουργό των Στρατιωτικώνμε παράπονα για τις Νομοθετικές αλλαγές στο Νόμο 3328 περί Στρατολογίας, που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής των Ιεροτελεστών [χαζανίμ- mezamarim], από τη στρατιωτική θητεία (Π.Διάταγμα 1/3 Ιουλίου 1927) 5 Αυγούστου 1927, Ελληνικά (13 σελ)
  3. Αντίγραφο επιστολής της ΙΚΘ προς τον Υπουργό των Στρατιωτικών με την οποία ζητά να διατάξει το Γ΄Σώμα Στρατού και το Στρατολογικό Γραφείο να σταματήσει τον αναδρομικό έλεγχο των Ιεροτελεστών [χαζανίμ-mezamarim], 25 Σεπτεμβρίου 1937, Ελληνικά (6 σελ)
  4. Αντίγραφο επιστολής της ΙΚΘ προς τον Υπουργό των Στρατιωτικών σχετικά με τους κατηγορηθέντες Ιεροτελεστές [χαζανίμ- mezamarim] για παράβαση των καθηκόντων παραβίασαν τη στρατιωτική τους θητεία, 14 Μαρτίου 1932, Ελληνικά (2 σελ)
  5. Αντίγραφο επιστολής της ΙΚΘ προς τον Υπουργό των Στρατιωτικών με την οποία ζητά διευκόλυνση πληρωμών χρεών για δύο (2) χρόνια για τους Ιεροτελεστές [χαζανίμ- mezamarim], 25 Ιουνίου 1933, Ελληνικά (2 σελ)

    

 36. 11 πιστοποιητικά του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με το Στρατολογικό Γραφείο για τους υπαλλήλους του Μπικούρ Χολίμ, Ελληνικά, 1936-37

   

 37. Πιστοποιητικά του Στρατολογικού Γραφείου για 16 υπαλλήλους της ΙΚΘ που έχουν ήδη υπηρετήσει τη θητεία τους, Ελληνικά, 1936-1937

   

 38. Δύο πιστοποιητικά από το Γ’ Σώμα Στρατού που εξαιρούν 2 Ιεροτελεστές [χαζανίμ- mezamarim] από τη στρατιωτική τους θητεία, Ελληνικά, 1936-1940 (Συμπεριλαμβάνεται ο Μεντές Μπεσσαντσή)

   

 39. 12 Πιστοποιητικά για υπαλλήλους που απαλλάσσονται από τη στρατιωτική τους θητεία, Ελληνικά, 1936, 1937

   

 40. Δύο πιστοποιητικό για υπαλλήλους της ΙΚΘ που δεν υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία εξαιτίας προβλημάτων υγείας, Ελληνικά, 1937

   

 41. Δύο χειρόγραφες αποδείξεις για δύο υπαλλήλους της ΙΚΘ οι οποίες φέρουν σημείωμα από το Στρατολογικό Γραφείο σχετικά με τη στρατιωτική τους θητεία, Ελληνικά, Μάρτιος 1941

   

 42. Αλληλογραφία της ΙΚΘ με διάφορους φορείς του Ελληνικού Στρατού, 1940-1941, Ελληνικά (16 έγγραφα τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά
  1. Διαταγή από το Διοικητή της στρατιωτικής αστυνομίας για την αποστολή ενός λοχία και ενός στρατιώτη για την τήρηση της τάξης στα Γραφεία της Κοινότητας (Σαρανταπόρου 19), όταν πηγαίνουν οι στρατιώτες να πάρουν τα βοηθήματά τους από την ΙΚΘ, 3 Απριλίου 1941, Ελληνικά
  2. Επιστολή της ΙΚΘ στο 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την οποία ζητά μία βεβαίωση θανάτου του στρατιώτη Σερρέρο Μεναχέμ του Άντζελ, 26 Μαρτίου 1941, Ελληνικά
  3. Επιστολή της ΙΚΘ προς την Ανωτέρα Διοίκηση Παθητικής Αεραμύνης με την οποία ζητά εξαίρεση από την πρόσκληση στο Σώμα Παθητικής Αεραμύνης ο κ. Αλφόνσος Λεβή, ως υπάλληλος της Κοινότητας που ασκεί δημόσιο λειτούργημα, 1 Ιανουαρίου 1941, Ελληνικά
  4. Επιστολή της ΙΚΘ προς τη Γ΄ Ανωτέρα Αναπληρωματική Διοίκηση με την οποία εκδηλώνει την πρόθεσή της να ενισχύσει την αγωνιζόμενη ηρωική πατρίδα, 5 Ιανουαρίου 1941, Ελληνικά
  5. Επιστολή της ΙΚΘ προς το Στρατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης σχετικά με το έγγραφο της Γενικής Επιθεωρήσεως Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων που στάλθηκε στον υπάλληλό της Μ. Σαρφατή, 4 Μαρτίου 1941, Ελληνικά
  6. Επιστολή της ΙΚΘ προς το Φρουραρχείο Θεσσαλονίκης με την οποία ζητά τη συνέχιση αποστολής φρουράς στα γραφεία της Κοινότητας, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης των στρατιωτών τραυματιών για τη λήψη βοηθημάτων, 2 Μαρτίου 1941, Ελληνικά
  7. κλπ, κλπ

    

   Υποενότητα 7: Διάφορα έγγραφα αλληλογραφίας και άλλα έγγραφα, 1919-1941

    

 43. Συμβόλαια με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, 1919-1925 & 1930-1931, Ελληνικά (106 σελ), 35 συμβόλαια – όλα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης

   

 44. Αποδείξεις της ΙΚΘ από τηλεφωνική εταιρεία 1920 και τηλεφωνικός κατάλογος 1942

   

   

 45. Αντίγραφο της Τελευταίας Διαθήκης και Μαρτυρίας του Αβραάμ Ιεσούα Σαλέμ [Εκδές Σαλέμ], 3 Ιουνίου 1924 (26 Φεβρουαρίου 1926), Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (5 σελ): Copia de la lettra adresada a la Communita de parte de Sinior Ishak Molho concernando el Ekdech Eliachi Aelion, 21 Ιουλίου 1927, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (2 σελ)

   

 46. Διάφορα έγγραφα σε ρασί, περ. 1920, 1936, 1938:
  1. Τρία αντίγραφα φόρμας επιστολής του Sociιtι Misgav de Monastiriotes Demeurant a Salonqiue, περ. 1920, Ισπανοεβραϊκά ρασί
  2. Επιστολή του Αβραάμ Αιλμαλέχ του Keren Hayessod, Ιανουάριος 1936, Ισπανοεβραϊκά ρασί
  3. Έγγραφο σχετικά με την πληρωμή της πέτσια για το Ελί Δαυίδ Μπασά, 5698 (περ.1938), Ισπανοεβραϊκά ρασί

    

 47. Δύο δηλώσεις σχετικά με μέλη της «Τρίτης Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης» [?], 7 Ιουνίου 1927, Ελληνικά (2 σελ)

   

 48. Τέσσερις υποσχετικές επιταγές για την πληρωμή 10000 Αγγλικών «πάουντ» ανάμεσα στον Οσκάρ Μισραχή και το Χαϊμ (Βιτάλ) Μισραχή, 7 Αυγούστου 1930, Ελληνικά

   

   

 49. Δεκατρείς αιτήσεις μελών της ΙΚΘ προς το Κοινοτικό Συμβούλιο για οικονομική βοήθεια, Ελληνικά, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & Γαλλικά, 1930, 1939-1940 (16 σελ), π.χ.
  1. Επιστολή της Σάρας ντε Αβραάμ Ματαράσο από το Συνοικισμό Κάμπελ η οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση για τη την οικογένειά της επειδή ο σύζυγός της είναι άνεργος και τυφλός, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 25 Φεβρουαρίου 1930
  2. Επιστολή του Αλμπέρτου ντε Μποτόν από το Παρίσι σχετικά με την ορφανή Εστέλλα Ατζή, 21 Αυγούστου 1930, Γαλλικά
  3. Επιστολή του Χαϊμ Σιών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΚΘ με την οποία ζητάει ένα δάνειο από το Cacha de Tchicos Prestimos, 20 Ιουλίου 1939, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  4. Τηλεγράφημα του Ζαχαρία Βιτάλ προς την ΙΚΘ με το οποίο ζητά επειγόντως απάντηση στην επιστολή του, Ιούλιος 1940
  5. Αίτηση του Πίγχας Χάγουελ προς την ΙΚΘ για την πληρωμή της υποσχετικής επιταγής, 13 Αυγούστου 1940, Ελληνικά
  6. Επιστολή του Προέδρου του «Beit Din Asedek», Ισαάκ Χανανέλ Χασσίδ προς την ΙΚΘ με την οποία ζητά βοήθεια, 11 Σεπτεμβρίου 1940, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο

    

 50. Αλληλογραφία της ΙΚΘ σχετικά με τη δήμευση της γης και την είσπραξη των φόρων, 1936

   

 51. Αλληλογραφία με τη Salinica- Palestine S.A., 1937. 1939

   

   

 52. Αλληλογραφία με το Keren Kayemet Leisrael, 1939-1940
  1. Επιστολή του Κέρεν Καγιέμεθ Λεϊσραέλ με το Γενικό Διοικητή της Μακεδονίας – με κοινοποίηση στο Δ.Σ. της ΙΚΘ- σχετικά με το θέμα ότι δεν μπορούν να δανείσουν χρήματα στο Νοσοκομείο Χιρς λόγω του καταστατικού τους, 19 Ιουλίου 1940, Ελληνικά (3 σελ)
  2. Επιστολή του Κέρεν Καγιέμεθ Λεϊσραέλ προς την ΙΚΘ με θέμα την αγορά λαχείων για Έρανο για την Κεντρική Οργάνωση στην Παλαιστίνη, 11 Φεβρουαρίου 1940-11 Μαρτίου 1940, Ελληνικά (5 σελ) 3 Αντίγραφα, 2 σε Λαδίνο,2χειρόγραφα σημειώματα και 1 λαχείο. Επισυνάπτεται και απάντηση από ΙΚΘ
  3. Επιστολή του Κέρεν Καγιέμεθ Λεϊσραέλ προς την ΙΚΘ με θέμα τααποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ., 15 Απριλίου 1940, Λαδίνο
  4. Επιστολή του Κέρεν Καγιέμεθ Λεϊσραέλ σχετικά με τηνεγγραφή του Ραβίνου Μεϊρ στο Χρυσό Βιβλίοτου Εθνικού Εβραϊκού Κεφαλαίου, [χωρίς ημερομηνία], Λαδίνο
  5. Επιστολή της ΙΚΘ προς την Επιτροπεία Εθνικού Εβραϊκού Κεφαλαίου Ελλάδος, Δ.Σ. του Κέρεν Αγιεσόδ, Διοίκηση Παλαιστινιακού Γραφείου με την οποία ζητά δάνειο 2000000δρχ.: 1000000 για την ΙΚΘ και 1000000 για το Νοσοκομείο Χιρς, 11 Ιουλίου 1940, Ελληνικά [2 αντίγραφα]

    

 53. Αλληλογραφία με Εβραϊκούς Συλλόγους της Θεσσαλονίκης, 1940
  1. Επιστολή της ΙΚΘ προς Συλλόγους για να ορίσουν τρία (3) μέλη τους για να βοηθήσουν την πόλη στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων, 23 Νοεμβρίου 1940, Ελληνικά
  2. Επιστολή των Συλλόγων προς την ΙΚΘ με την οποία δέχονται να βοηθήσουν οι εξής Σύλλογοι: "Σύλλογος Αποφοίτων των Σχολών Παγκοσμίου Ισραηλιτικής Ενώσεως", "Μεγάλος Σιωνιστικός Σύλλογος", "Γυμναστικός Σύλλογος Μακαμπί", "Μπενέ- Μπερίθ", 24 Νοεμβρίου 1940, Ελληνικά
  3. Επιστολή της ΙΚΘ προς τους Συλλόγους: Νέοι Ιουδαίοι, Θεόδωρος Χερτζλ, Τελ-Αβίβ,Ακόαχ, Μακαμπί με σκοπό να ορίσουν μέλη που θα βοηθήσουν στην απογραφή του Δήμου στις 16 Οκτωβρίου, 6 Οκτωβρίου 1940, Ελληνικά

    

 54. Αλληλογραφία με τη Χεβρά Κεδοσά, 1940
  1. Επιστολή της ΙΚΘπρος τη Χεβρά Κεδοσά με την οποία ανακοινώνει την απόφσαη του Δ.Σ. να χορηγήσει βοήθημα 100δρχ. για την ανέγερση του τάφου της Τζ. Καμχή, 26 Μαρτίου 1940, Ελληνικά (3 σελ)
  2. Επιστολή της Χεβρά Κεδοσάπρος την ΙΚΘ με την οποία ζητά χρήματα για την ταφή της Τζ. Καμχή, 1 Μαρτίου 1940, Λαδίνο
  3. Επιστολή της Χεβρά Κεδοσάπρος την ΙΚΘ με την οποία ζητάτη δυνατότητα να διενεργεί Εράνους, 9 Σεπτεμβρίου 1940, Λαδίνο

    

 55. Αλληλογραφία του Μπενέ Μπερίθ προς την ΙΚΘ, 1940:Ενημέρωση για τέσσερις (4) διαλέξεις που θα γίνουν από καθηγητές Πανεπιστημίου με Εβραϊκό περιεχόμενο, 26 Ιανουαρίου 1940, Λαδίνο. Σημειώσεις σχετικά με τη ΒΙΖΟ που αναφέρει το Μπενέ Μπερίθ, χωρίς ημερομηνία

   

 56. Αλληλογραφία με κατοίκους του Συνοικισμού Βαρδάρ, 1940-1941
  1. Αίτηση από τοΣύνδεσμο Κατοίκων Δημοσίων Κτημάτων Συνοικισμού Πυροπαθών Βαρδαρίου προς τον Υπουργό- Γενικό Διοικητή Μακεδονίας με την οποία ζητά μείωση των μισθωμάτων του Συνοικισμού, 3 Απριλίου 1940, Ελληνικά (2 σελ)

    

 57. Αλληλογραφία με Σωματεία Κρεωπωλών, παντοπωλών κλπ. και την ΙΚΘ, 28 Φεβρουαρίου 1940-28 Αυγούστου 1940, Ελληνικά (10 σελ)

   

 58. Αλληλογραφία με τα Ταμεία της Θεσσαλονίκης, 1940-1941

   

 59. Επιστολή του John D. Johnson, Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη προς την ΙΚΘ σχετικά με αίτημα της Αλλιάνς στη Φιλαδέλφια όσον αφορά τις δραστηριότητες της Αλλιάνς στη Μακεδονία και τη Θράκη , 20 Νοεμβρίου 1940 (1 σελ) και αντίγραφο της απάντησης από την ΙΚΘ, 27 Νοεμβρίου 1940 (6 σελ), Γαλλικά. Περιλαμβάνει μικρό σημείωμα στα Γερμανικά που δείχνει το περιεχόμενο της αλληλογραφίας

   

   

  Κουτί 6

  Ενότητα IV: Αρχεία του Αρχιρραβινάτου

   

  Έγγραφο του 1915 του τότε Προέδρου της Κοινότητας Σ. Δ. Μοδιάνο και του Αρχιραβίνου Μεΐρ προς τον πρώην Νομάρχη της Θεσσαλονίκης Π. Αργυρόπουλο. Ευχαρηστήρια επιστολή για το έργο που προσέφερε και στήριξη σε μία ενδεχόμενη υποψηφιότητα σε βουλευτικές εκλογές: Γαλλικά, χειρόγραφο (2 σελ)  (αποκτήθηκε από την ΙΚΘ από δημοπρασία του οίκου Π.Α. Βέργος, στις 28/7/2010)

   

  Υποενότητα Ι: Αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα

   

 60. Έγγραφα πριν από την πυρκαγιά του 1917
  1. Bono de liras turkas 20 dito al orden del sr. Avram Mordehai Shimshi la suma de liras tukas 20 vente por pagarlas a 1 lira turka kada semana empezando del 23 Iyyar 5672 balota resive en kontante, Saloniko 16 Iyyar 5672 [1912]. Moshe Masarano, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο. Περιλαμβάνει Τουρκικό γραμματόσημο
  2. Ένορκη κατάθεση για το διαζύγιο του Αβράμ του Χαϊμ Γκαμπάι και της Ραχέλ του Δαυίδ, 26 Σιβαν 5675 [1915], υπογεγραμμένη από τον Αρχιρραβίνο Ιακώβ Μεϊρ, Εβραϊκά σολιτρέο και ρασί

    

    

 61. Αντίγραφο καταλόγου ραβίνων, μελών του θρησκευτικού δικαστηρίου, σοχέτ, μοελίμ, κλπ., Ελληνικά, 8 Ιουνίου 1919 (9 σελ)

   

 62. Κατάλογος από 55 συναγωγές, τα ονόματα και ημερομηνία γεννήσεως από 265 «χαζανίμ», 25 Αυγούστου 1920, Ελληνικά (14 σελ)

   

   

 63. Τηλεγραφήματα και αλληλογραφία ανάμεσα στο Αρχιρραβινάτο και την Ελληνική Κυβέρνηση, 1917-1921, Ελληνικά(21 επιστολές & 2 τηλεγραφήματα)

   

 64. Εισερχόμενηαλληλογραφία προς το Αρχιρραβινάτο, 1929-1930, Εβραϊκά & Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & μερουμπά
  1. Άδειο πιστοποιητικό που γράφει: 5689 Gran Rabinato. Autorizasion delivrado al sr._--___ por la vendida de boyos Kasher por Pessah
  2. Επιστολή της ΙΚ Σερρών προς τον Αρχιρραβίνο Θεσσαλονίκης σχετικά με τα Εβραϊκά Νεκροταφεία στις Σέρρες, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 2 Δεκεμβρίου 1928/ 19 Κισλέβ 5689 (2 σελ)
  3. Επιστολή του Μωύς Κάστρο προς το ραβίνο Ασέρ Μενασέ, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 16 Αδάρ [?] 5689 / 8 Μαρτίου [?] 1929, σχετικά με τον αποθανόντα Χανανία Κόβο, ένα ποσό του οποίου βρίσκεται στα χέρια της ΙΚΘ
  4. Επιστολή του Αρχιρραβίνου του Βόλου Μωσσέ Σιμόν Πέσαχ προς το Ραβίνο Χαϊμ Ραφαέλ Χαμπίμπ σχετικά με ένα κορίτσι Εβραϊκής καταγωγής που ήθελε να αποστατήσει και να φύγει και το οποίο αναζητούσε η αστυνομία, Εβραϊκά ρασί. Επισυνάπτεται επιστολή της αστυνομίας στα Ελληνικά με ένα σημείωμα στα Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 13 Φεβρουαρίου 1930
  5. Επιστολή του Keren Kayemeth Leisrael προς τον Αρχιρραβίνο με την οποία ζητά το ποσό από τις δωρεές που δόθηκε κατά τις μεγάλες γιορτές και στο Midrash Carasso να διατεθούν για το Εθνικό Κεφάλαιο, 16 Οκτωβρίου 1930, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  6. Αίτημα του Ελιάου Μορντεχάι Αλμοσίνο στο Παρίσι προς το Mishlish Ruhani για να παρατείνει τις διακοπές του για τρεις ακόμα μήνες, 11 Νοεμβρίου 1930, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  7. Επιστολή του Σιωνιστικού ΣυλλόγουMax-Nordau προς το Ραβίνο Χαϊμ Χαμπίμπ με την οποίαπροσκαλείται να παρακολουθήσει την επέτειο του Συλλόγου, 16 Δεκεμβρίου 1930/ 27 Κισλέβ 5691, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
  8. Αίτηση του Union Zeire Misrachi de Grece να καταβάλει το Ραβινάτο τη συνδρομή τους για την αγορά των εκδόσεων από την Ιερουσαλήμ, αδάρ 5691/ περ. Φεβρουάριος 1931, Εβραϊκά μερουμπά
  9. Αίτηση ώστε ο Χαϊμ Γεουδά Νεχαμά που παρακολουθεί τακτικά στη συναγωγή Keila Italia Yashan να ονομαστεί χαζάν, ώστε να μην υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Υπογεγραμμένη από τους Guizbar Τιάνο, Φλωρεντίν, Μπεν-Ιακώβ, Μοδιάνο, Χασσίδ, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, χωρίς ημερομηνία [περ. 1930]
  10. Επιστολή του Ασέρ Σεμεχά προς το Ραβίνο Χαϊμ Χαμπίμπ [?] σχετικά με τη λειτουργία ενός καταστήματος το Σαμπάτ, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο [περ. 1930]
  11. Επιστολή στο Χαϊμ Χαμπίμπ από την Ξάνθη, υπογεγραμμένη από τον Αβράμ (Εβραϊκά ρασί/ σολιτρέο)
  12. Άδειος φάκελος με τη διεύθυνσητου Αρχιρραβίνου Χαϊμ Hawiw από το Ozar Hachaim (Ρουμανία)

    

    

 65. Σημειώσεις και αποσπάσματα επιστολών του Αρχιρραβινάτου.

                Κατάλογος των χαζανίμ [mezamerim],των lulavim και etrogim; nota de  

                los lugares se mando cherkulares kon la sinyatira de Haim Rafael Habib 

               en grego i en ebreo. Απόσπασμα επιστολής προς την εφημερίδα   El

               Tiempo; 1927-1928, Εβραϊκά & Ισπανοεβραϊκά σολτιρέο, λίγα Ελληνικά

   

 66. Σημειώσειςκαι καταλόγους στα Εβραϊκά & Ισπανοεβραϊκά σολτιρέο, 1929-1930. Buletino de Identita για το Ραφαέλ Χαϊμ Χαμπίμπ, οδός Βελισαρίου 25: σύζυγος Χάνα, γιοι Γαβριέλ, Ραφαέλ, κόρες Σάρα, Έστερ, Ματίλδε. Μουλίσα, χήρα του Χ. Ρ. Ραφαέλ Χαμπίμπ [μητέρα]

   

 67. Αλληλογραφία της Επιτροπής των Χαζανίμ [mezamerim] , 1942- Φεβρουάριος 1943
  1. Nota de Keilot : Κατάλογος από 40 συναγωγές με τις διευθύνσεις τους, χωρίς ημερομηνία, Ισπανοεβραϊκά σολτιρέο
  2. Κατάλογος των χαζανίμ [mezamerim] σε διάφορες συναγωγές από τον Ιούλιο 1942 ως το Φεβρουάριο 1943, Ισπανοεβραϊκά σολτιρέο
  3. Αίτηση του Νατάν Μεναχέμ Μωσσέ ως χαζάν [mezamer] στηνΜπεθ Ισραέλ, υπογεγραμμένη από τον Σαμπετάι Σαλτιέλ, 3 Αυγούστου 1942, Ελληνικά
  4. Έγγραφο σχετικό με τους χαζανίμ [mezamerim], 15 Σεπτεμβρίου 1942, Ελληνικα (2 σελ- η σελ 2 λείπει)
  5. Αντίγραφο επιστολής σχετικά με τις ώρες υπηρεσίας- παρουσίας διαφόρων χαζανίμ[mezamerim] , 5 Οκτωβρίου 1942. Συμπεριλαμβάνεται και επισυνάπτεται κατάλογος με 20 χαζανίμ [mezamerim], Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  6. Αντίγραφο επιστολής της Επιτροπής των Χαζανίμ [mezamerim ]προς τον Αρχιρραβίνο η οποίαυποδεικνύει δέκα χαζανίμ [mezamerim] που πρόκειται να επισκεφτούν γνωστούς Εβραϊκούς Συνοικισμούς, 11 Οκτωβρίου 1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  7. Αντίγραφο επιστολής της Επιτροπής των Χαζανίμ [mezamerim] σχετικά με πιστοποιητικά 11 χαζανίμ [mezamerim] , 12 Οκτωβρίου 1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  8. Αντίγραφο επιστολής από το Αρχιρραβινάτο προς τις συναγωγές [Keilot] σχετικά με τα εισοδήματα από τις Μεγάλες Γιορτές, 21 Οκτωβρίου 1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  9. Εγκύκλιος #1 προς τους χαζανίμ[mezamerim] των συναγωγών της Θεσσαλονίκης από την Επιτροπή των Χαζανίμ [mezamerim], 21 Οκτωβρίου 1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  10. Αντίγραφο επιστολής της Επιτροπής των Χαζανίμ [mezamerim] προς τον Αρχιρραβίνο σχετικά με τους χαζανίμ [mezamerim ]οι οποίοιθα παραλάβουν τις αιτήσεις από τους χαζανίμ στις Συναγωγές (ο κατάλογος δε συμπεριλαμβάνεται)
  11. Εγκύκλιος που υποδεικνύει δέκα χαζανίμ [mezamerim] που πρόκειται να επισκεφτούν γνωστούς Εβραϊκούς Συνοικισμούς, χωρίς ημερομηνία [περ. Οκτώβριος 1942?], Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο
  12. Φόρμα συμπλήρωσης από τους χαζανίμ [mezamerim], Ισπανοεβραϊκά, ένα σε σολιτρέο και ένα σε ρασί, χωρίς ημερομηνία
  13. Κατάλογος από χαζανίμ [mezamerim], ένα στα Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο και ένα στα Ελληνικά

    

    

 68. Διάφορα έγγραφα σχετικά με το Αρχιρραβινάτο, 1929-1939
  1. Liste delos livros de Sr. Nehama Yeuda, Χεσβάν 5689, υπό την επιμέλεια του Ισχάκ Εμμανουέλ Μπρούδο, Ισπανοεβραϊκά & Εβραϊκά σολιτρέο
  2. 3 αντίγραφα από λόγους: Alokusion por ser meldado mientres la orasion spesiala organizada el 7 Nisan 5693 – 3 Avril 19331933 en diversas keilot de nuestra sivdad por el kedamiento delas persekusiones de nuestros ermanos de Almany
  3. Κατάλογος με ραβίνους του Laad Ruhani
  4. Pro Memoria SinagogaItalia”—Salonicco: Αναφορά για αυτή τη Συναγωγή, χωρίς ημερομηνία, Ιταλικά (5 σελ)
  5. Τρία έγγραφα στα Ελληνικά, 1936, 1939

    

    

             Υποενότητα 2: Βιβλία Πρακτικών

    

 69. Βιβλίο καταχωρήσεων ονομάτων, μάλλοναναφερόμενο σε ακροάσεις πριν [την έκδοση των αποφάσεων] και / ή πιστοποιητικά που παρέδωσε το Μπεθ Ντιν, 10 Σιβάν 5687/ 10 Ιουνίου 1927- 30 Σβατ 5689/ 10 Φεβρουαρίου 1929, Εβραϊκά σολιτρέο, 160 σελ: αριθμημένες 1-80, ξεκινά από τη σελ 79 και τελειώνει στη σελ 1

 

         136 .    Βιβλίο καταχωρήσεων ονομάτων, μάλλον  αναφερόμενο σε ακροάσεις   

                 πριν και / ή πιστοποιητικά που διαχειρίστηκε το Μπεθ Ντιν, 1 Αδάρ 5689/  

                 11 Φεβρουαρίου 1929- 12 Χεσβάν 5690/  15 Νοεμβρίου 1929, Εβραϊκά

                 σολιτρέο, αριθμημένες σελ 1-185, 194-199 [ σελ. 186-193 λείπουν]. Η σελ

                 194 έχει όρους για μια κληρονομιά ανάμεσα σ’ έναν άντρα και μια γυναίκα

                 σε γλώσσα Ισπανοεβραϊκά σολτιρέο. Η σελ 195 έχει ένα σημείωμα στα

                 Εβραϊκά σολιτρέο υπογεγραμμένο από το Χαϊμ Ραφαέλ Χαμπίμπ, 6 Νισάν

                 5668 [7 Απριλίου 1908!]

 

         137. Βιβλίο καταχωρήσεων ονομάτων, μάλλον  αναφερόμενο σε ακροάσεις   

       πριν και / ή πιστοποιητικά που διαχειρίστηκε το Μπεθ Ντιν, 14 χεσβάν   

       5690/ 17 Νοεμβρίου 1929- 13 Σιβάν 5691/ 29 Μαϊου 1931,  Εβραϊκά  

  σολιτρέο, 300 σελ: ξεκικά με τη σελ 299 και τελειώνει στη σελ 4  

 

138. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Vaad Ruhani, 5689-5690 [περ.

        1929-1930], Εβραϊκά  σολιτρέο

 

 

Κουτί 7

Ενότητα V: Αρχεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης

 

Υποενότητα Ι:

 

139. Στατιστικά για τα Εβραϊκά Σχολεία, 1928: αριθμός μαθητών, εργαζομένων,

        κλπ. Γαλλικά, Ισπανοεβραϊκά σολτιρέο, Ελληνικά. Περιλαμβάνει κατάλογο

        στα Ελληνικά με τα Εβραϊκά ιδιωτικά σχολεία με τις διευθύνσεις και μία

        μετάφραση του τίτλου στα γερμανικά, χωρίς ημερομηνία

 

140. Εργαζόμενοι στα Εβραϊκά Σχολεία της Κοινότητας

        1. Διάφοροι κατάλογοι με εργαζομένους στα Εβραϊκά Σχολεία της

            Κοινότητας στα Ελληνικά, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

        2. 63 deklarasiones responsavles για τους εργαζομένους στα Εβραϊκά

            Σχολεία της  Κοινότητας, 1936, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο και μερικά

            Λαδίνο

 

141. Μικρό βιβλίο με τον τίτλο: Las Eskolas Komunales de SalonikoLoke eyos

        son loke eyos deven ser. Konferensia echa por s. J. Kon, inspecktor de las

       eskolas komunales. En la lodja Bnei Brith, el Shabat 5 Marso 1927 (35 σελ),

      Ισπανοεβραϊκά ρασί & μερουμπά

 

Υποενότητα 2: Λογιστικά αρχεία των Εβραϊκών Σχολείων της Κοινότητας

 

142. Λογιστικά έγγραφα και σημειώσεις σχετικά με τα Εβραϊκά Σχολεία της

        Κοινότητας, 1925

          1.  Mois de September et gratification Soucoth 1925

2.  Emargement ecoles communales, September 1925

3.  4 αποδείξεις για Εβραϊκές εφημερίδες: El Pouevlo, La Bos del Pouevlo  

     (2), La Verdad, Αύγουστος/Σεπτέμβριος 1925

4.  Απόδειξη από τους  Αδερφούς Περαχιά & Αρδίτι, 17 Σεπτεμβρίου  

      1925

5. Απόδειξη από τους  Ρέβαχ, Σαδόκ, Λεβή,  21 Σεπτεμβρίου  1925

6.  Απόδειξη από υλικό που αγοράστηκε από το  Χαννανέλ Ναάρ, 22              

     Σεπτεμβρίου  1925

7.  Λογαριασμός μαζί με το  M. Ι. Μπαρζιλάι, 27 Σεπτεμβρίου  1925

8.  Απόδειξη από το Σ. Αμπραβανέλ, 1 Οκτωβρίου 1925

9.  Σημειώσει με λογιστικά στα Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 1925 (περ. 13

     σελ )

 

    143.  Λογιστικά έγγραφα και σημειώσεις σχετικά με τα Εβραϊκά Σχολεία της

             Κοινότητας, 1925

 1. Releve des Arrieres du personnel des ecoles communales, Απρίλιος-Ιούλιος [1925?]
 2. 7 Releve du compte personnel du 1 Avril au 31 juillet [1]925: Καζές, Ταλμούδ Τορά, Ρεζή Βαρδάρ & Αγία Παρασκευή, Χιρς, Καλαμαριά, Καραγάτς και Διοικητήριο, Γαλλικά
 3. Διάφορες αποδείξεις σχετικές με αγορές για τα κοινοτικά σχολεία. Σημειώσεις και κατάλογοι με προϋπολογισμό και έξοδα για το τραμ, το κοινοτικό σχολείο στην οδό Σπάρτης. Επιστολή σε σολιτρέο με τυπωμένο λογότυπο της ΣτοάςΜπενέ ΜπερίθΘεσσαλονίκης με θέμα το albasha [ρουχισμός], 18 Σιβάν 5685, κλπ, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & Γαλλικά

 

144. Λογιστικοί πίνακες των Εβραϊκών Σχολείων της Κοινότητας Θεσσαλονίκης,

          1925: Ταλμούδ Τορά Αγκαδόλ (2, συμπεριλαμβανομένου ενός με ….

Ιακώβ Καζές (5 σελ). Ρεζή & Αγία Παρασκευή (2). Χιρς (2). Καραγάτς &

Νο 6 (2). Διοικητική επιθεώρηση. Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο,μερουμπά

& ρασί, Σεπτέμβριος 1925

145. Λογιστικοί πίνακες των Εβραϊκών Σχολείων της Κοινότητας Θεσσαλονίκης,  

1930

 1. Τρεις αποδείξεις της Διοίκησης των Κοινοτικών σχολείων, 1930, Γαλλικά
 2. Λογιστικοί πίνακες των Εβραϊκών Σχολείων της Κοινότητας Θεσσαλονίκης, 1930: Ταλμούδ Τορά Αγκαδόλ, Καζές, Ρεζή, Χιρς, Καλαμαριά, Συνοικισμός Νο 6, Κάμπελ, Διοικητική επιθεώρηση, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, μερουμπά & ρασί

 

Υποενότητα 3: Αλληλογραφία με τη Γενική Επιθεώρηση των Εβραϊκών Σχολείων της Κοινότητας, 1920-1937

 

146. Εσωτερική αλληλογραφία της Γενικής Επιθεώρησης των Εβραϊκών

        Σχολείων της Κοινότητας, 1920-1925:                                                         

       Αντίγραφα εγκυκλίων προς τους διευθυντές των κοινοτικών σχολείων,

       15/19 Οκτωβρίου 1920- 31 Αυγούστου 1925, τα περισσότερα στα Γαλλικά.

       Μερικά σε Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο (περ, 100 σελ.)

 

147.  Εσωτερική αλληλογραφία της Γενικής Επιθεώρησης των Εβραϊκών

Σχολείων της Κοινότητας, 1925-1930:                                                                  Αντίγραφα εγκυκλίων προς τους διευθυντές των κοινοτικών σχολείων,  7 Σεπτεμβρίου 1925- 5 Ιουνίου 1930, τα περισσότερα στα Γαλλικά.                  – Ένα έγγραφο τριών σελ. σε Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο (περ. 110 σελ)                 - Ελληνικό έγγραφο: Ο Επιθεωρητής των Δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης προς τον Επιθεωρητή των Εβραϊκών Σχολέιων  της Κοινότητας της Θεσσαλονίκης διαβιβάζει στατιστικά δελτία για τα σχολικά έτη 1926-1927, 1927-1928, και 1928-1929 για να τα συμπληρώσουν οι δάσκαλοι, 24 Ιουνίου 1929, Ελληνικά

 

148. Αλληλογραφία της Γενικής Επιθεώρησης των Εβραϊκών Σχολείων της    

        Κοινότητας, 1930-1937:         

 1. Αντίγραφα εγκυκλίων προς τους διευθυντές των κοινοτικών σχολείων, 4 Αυγούστου 1930- 26 Δεκεμβρίου 1937, Μέχρι τον Ιούνιο του 1933 σχεδόν αποκλειστικά στα Γαλλικά. Αργότερα, κυρίως στα Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, λίγα στα Ελληνικά και λίγα στα Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο (περ. 200 σελ)
 2. Αλληλογραφία με διάφορο περιεχόμενο με το Μπικούρ Χολίμ, 26 Φεβρουαρίου 1932, Γαλλικά & Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (3 σελ)
 3. Διάφορες επιστολές μεταξύ την Επιτροπή των Σχολείων και το Κοινοτικό Συμβούλιο της ΙΚΘ, Ιούνιος & Ιούλιος 1932, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & Γαλλικά (3 σελ)
 4. Επιστολή της «Union de Moradores del Kuartier Hirsh» [Ενώσεως των του Συνοικισμού Χιρς] προς την Επιτροπή της Εκπαίδευσης με την οποία ζητά ακρόαση στην Επιτροπή για τη συζήτηση σχετικά με τα παιδιά στο Συνοικισμό Χιρς, 10 Νοεμβρίου 1934, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
 5. Αντίγραφο του Νόμου 248 του 1936 σχετικά με την εκπαίδευση στα Ξένα και Μειονοτικά σχολεία, Ελληνικά
 6. Επιστολή της Νίνας Μωσέ [ ? ] τηςSudjeta feminista por el derito de la mujer (seksionde la Reji) σχετικά με τα Ελληνικά και τα Ισπανοεβραϊκάμαθήματα στο συνοικισμό τους, 6 Μαϊου 1936, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο
 7. Αντίγραφο επιστολήςτης Επιτροπής Εκπαίδευσης προς το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Αρχιρραβίνο Μωσέ Πέσαχ από το Βόλο και τους δύο γιους του που είναι δάσκαλοι Εβραϊκών στα Κοινοτικά σχολεία, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 1 Σεπτεμβρίου 1936 (3 σελ)

 

 1. Τρεις επιστολές από τα κυβερνητικά σχολεία προς τη διεύθυνση των

  Εβραϊκών σχολείων της Θεσσαλονίκης, 17 Μαϊου 1932, 6 Οκτωβρίου 1932 και 29 Μαϊου 1934, Ελληνικά

   

   

  Κουτί  8

  Ενότητα VI: Αρχεία του Ματανώθ Λαεβιονίμ

             

  Υποενότητα 1: Βιβλία πρακτικών και προϋπολογισμού

   

 2. Βιβλίο πρακτικών του Ματανώθ Λαεβιονίμ:No. 2, Livro de prochesos verbales de la sosieta Matanoth Laevionim empesando del 1 Tevet 5682 (Djunio 1922) fin 31 Dechenbre 1928, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο

   

 3. Βιβλίο πρακτικών του Ματανώθ Λαεβιονίμ:No. 3, Livro de prochesos verbales de la sosiedad Matanoth Laevionim empesando el 1 Djunio 1929, μη αριθμημένες σελίδες (περ. 300), τελευταία καταχώρηση 7, Νοέμβριος 1934, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο

   

 4. Βιβλίο προϋπολογισμού του Ματανώθ Λαεβιονίμ: Bilanso del Matanoth Laevionim, entradas and salidas, 1916-1940, αριθμημένες σελ. 1-39 (σύνολο 78 σελ). Το εξώφυλλο γράφει «Grand-Livre»

   

 5. Λογιστικό βιβλίο του Ματανώθ Λαεβιονίμ, 1940-1942, 1-64 σελ (σύνολο 128 σελ), Ελληνικά

   

 6. Λογιστικό βιβλίο του Ματανώθ Λαεβιονίμ, 1940-1942, 1-63 σελ, Ελληνικά

   

   

   

  Κουτί  9

  Ενότητα VI: Αρχεία του Ματανώθ Λαεβιονίμ

             

  Υποενότητα 1: Βιβλία πρακτικών και προϋπολογισμού

   

 7. Λογιστικό βιβλίο του Ματανώθ Λαεβιονίμ, 1940, 200 σελ., Ελληνικά. Περιέχει έναν κατάλογο με ονόματα 46 σελίδων και 4 σελ. με χειρόγραφες σημειώσεις σε Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο και έναν άδειο φάκελο

   

 8. Λογιστικό βιβλίο του Ματανώθ Λαεβιονίμ, 1940-1941, 320 σελ., Ελληνικά

   

 9. Λογιστικό βιβλίο του Ματανώθ Λαεβιονίμ, 1942, 26 σελ [ μάλλον οι υπόλοιπες λείπουν], Ελληνκά

   

 10. Βιβλίο του Ματανώθ Λαεβιονίμ, χωρίς ημερομηνία, 194 σελ. Εβραϊκά

   

   

  Κουτί 10

   

  Υποενότητα 2: Αλληλογραφία του Ματανώθ Λαεβιονίμ

   

 11. Ντοσιέ με τίτλο Copies processos verbales en grego dactilografados: Πρακτικά 22 συμβουλίων του Ματανώθ Λαεβιονίμ, 17 Δεκεμβρίου 1939- 26 Ιανουαρίου 1941, Ελληνικά & Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & σολιτρέο (περ. 50 σελ)
 12. Ντοσιέ με τίτλο letras de la komunita: Αλληλογραφία με το Κοινοτικό Συμβούλιο, 1919, 1925-1934, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & μερικά Λαδίνο

   

 13. Ντοσιέ με τίτλο Communate Israelite: Αλληλογραφία με το Κοινοτικό Συμβούλιο, 1937, 1938-1940, Ελληνικά, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

   

 14. Ροζ ντοσιέ με τίτλο Institutiones: Αλληλογραφία με Κοινοτικά Ιδρύματα, το Κοινοτικό Συμβούλιο και το Αρχιρραβινάτο, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και των Ορφανοτροφείων Αλλατίνι και Αμποάβ, 7 Μαρτίου 1940- 15 Δεκεμβρίου 1941. Περιέχει πληροφορίες για τον πρϋπολογισμό του 1940, 1942, κυρίως στα Ελληνικά, μερικά Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

   

 15. Πορτοκαλί ντοσιέ με 5 κατηγορίες γραμμενες στα Ελληνικά: 1) ΙΚΘ2) Αρχιρραβινάτο 3) Επιτροπή των Ιδρυμάτων [?] 4) Κοινοτικά Ιδρύματα5) Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτός ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με την ΙΚΘ: 13 έγγραφα, 13 Μαρτίου 1942- 7 Ιανουαρίου 1943, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & Ελληνικά

   

 16. Β΄Μέρος του παραπάνω φακέλου: αλληλογραφία με το Αρχιρραβινάτο: 24 έγγραφα, 28 Απριλίου 1942- 20 Φεβρουαρίου 1943, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & σολιτρέο & Ελληνικά. Περιλαμβάνει το έγγραφο του Μόλχο σχετικά με το Core Hadoroth

   

 17. Γ΄ Μέρος του παραπάνω φακέλου, 3 Οκτωβρίου 1942- 18 Νοεμβρίου 1942, Ελληνικά

   

 18. Δ΄Μέρος του παραπάνω φακέλου: αλληλογραφία με ιδρύματα, 6 Μαϊου 1942-27 Νοεμβρίου 1942, 6 έγγραφα (8 σελ), Ελληνικά, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & Λαδίνο

   

 19. Ε΄ Μέρος του παραπάνω φακέλου: αλληλογραφία με την Τράπεζα της Ελλάδος, 25 Ιουνίου 1942 (8 σελ)

   

 20. Πράσινος φάκελος με τίτλο Ministerio AssistensioAthenes & Thessaloniki, 1938-1940, Ελληνικά (57 σελ). Περιέχει ένα σημείωμα στα Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1940 σχετικά με το Σρ, Αμαρίγιο

   

 21. Αλληλογραφία σχετική με Αίθουσες Συσσιτίων της Θεσσαλονίκης και άλλα παρόμοια

   

 22. Φάκελος με τον τίτλο Documentos militares personel administrativo Matanoth Laevionim, ο οπιίος περιέχει δύο πιστοποιητικάμ 1937& 1940

   

 23. ΝτοσιέInterior, αλληλογραφία μέσα στην Ελλάδα, π.χ. Καβάλα, Ξάνθη, Αθήνα, 1940-1941, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & Ελληνικά

   

 24. Ντοσιέ Benforado & SarranoTel Aviv, 1934-1941, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, Γαλλικά & Ελληνικά

   

 25. Ντοσιέ David ChimchiNew York, αλληλογραφία ανάμεσα στον Τσιμτσί και το Ματανώθ Λαεβιονίμ, αποδείξεις από τη συνδρομή στο La Vara (δημοσιευμένο στη Νέα Υόρκη), Κατάλογος με δωρεές από την Αμερική προς το Ματανώθ Λαεβιονίμ, 1938-1941, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & Λαδίνο

   

  Υποενότητα 3: Αλληλογραφία και έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του Ματανώθ Λαεβιονίμ

   

 26. Πράσινο Ντοσιέ: 1) demandas de admission a comer; 2) listas de admitiones; 3) personnel de Matanoth, demandas de servicio; 4) Lista de commissiones I de personnel de los refactorios περιλαμβάνεται εδώ, Μάιος- Δεκέμβριος 1942, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & Λαδίνο και Ελληνικά (συμπεριλαμβάνεται επιστολή από το δάσκαλο Σμουέλ Ι. Σαλτιέλ)

   

 27. Β΄ Μέρος του παραπάνω ντοσιέ, Αύγουστος 1942, ΙσπανοεβραϊκάΛαδίνο & Ελληνικά

   

 28. Γ΄ Μέρος του παραπάνω ντοσιέ: Απρίλιος – Νοέμβριος 1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & σολιτρέο

   

 29. Δ΄Μέρος του παραπάνω ντοσιέ: κατάλογοι στα Ελληνικά και στα Γερμανικά των εργαζομένων στο Ματανώθ Λαεβιονίμ, 1942

   

 30. Ντοσιέ Ματανώθ Λαεβιονίμ Circulares, περιέχει τρεις εγκυκλίους, 6 Νοεμβρίου 1942- 26 Νοεμβρίου 1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (3 σελ)

   

   

  Κουτί 11

  Υποενότητα 3: Αλληλογραφία και έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του Ματανώθ Λαεβιονίμ

   

 31. Rengraciamentos por donos comer & otros, 8 Μαϊου 1942- 10 Οκτωβρίου 1942, Ελληνικά & Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, 15 έγγραφα (18 σελ)

                                                                     

 32. Engajamientos por Commemorationes, 1931, 1939, 1941-1942, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (23 σελ). Περιέχει έγγραφο σχετικό με τη δωρεά 200 στερλίνων λιρών προς τη Ραβινική βιβλιοθήκη του ιδρύματος Ματαράσσο από το Χαϊμ Σαλομών Σαλέμ (22 Οκτωβρίου 1931),Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο

   

 33. Ντοσιέ 1) Correspondencia con miembros del Comite de MatanothLaevionim2) Correspondencia Generala; 3) correspondencia por donos comer i otros. Αυτό το ντοσιέ περιέχει: 1) 19 Φεβρουαρίου 1942- 31 Ιανουαρίου 1943, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & Ελληνικά

   

 34. Β΄ Μέρος του παραπάνω ντοσιέ: 2) 7 έγγραφα, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, σολιτρέο & Ελληνκά

   

 35. Συλλυπητήρια και ευχαριστήρια, 1939- Οκτώβριος 1941, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, λίγα σολιτρέο & λίγα Ελληνκά

   

 36. Συγχαρητήριες επιστολές, 1942- 14 Φεβρουαρίου 1943,Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο & Ελληνικά (7 σελ)

   

 37. Συλλυπητήριες επιστολές;, Ιούνιος 1942- Ιανουάριος 1943, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (19 σελ)

   

 38.  

   

  Υποενότητα 4: Διάφορα έγγραφα φυλαγμένα σε φακέλους

   

 39. 187.187. Diskurso inogorasion Refektorio Mataraso, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο & Ελληνκά

   

 40. Diversos Dokumentos, 1921-1938, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο, σολιτρέο & Ελληνκά

   

 41. Befa, 1927-1929

   

 42. Dokumentos notroizados de Shemuel Levi, 1924, 1928

   

 43. Dokumentos kaza Nehama, 1924

   

 44. Άδειος φάκελος με τον τίτλο: dokumentos banka ezbojna [?] emprimenta donos sr. Shelomo Amariyo de Eskopia

   

 45. Eshdek Shemeha kon Keila Ashkenaz, ένα έγγραφο, Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο, 8 Νισάν 5692 [14 Απριλίου 1932] (1 σελ)

   

 46. Kontratos telefons

   

 47. Kontrato kon el guashon [?] s. Yakov Aseo (Refektorio Mataraso), Ελληνικά

   

 48. Befa [?] pagada a sr. Mair Saragosi, Ελληνικά

   

 49. Resivias pagamiento kiera tereno baraka Karaeskakies a Madam Eleni Andonio

   

 50. Resivias dela komf de elektrichita por … imoble Karaskakies no. 10, κλπ.

   

 51. Komemorasiones Adar I V’adar

   

 52. Raporto de sr. Shemuel Shem Tiv Aseo por la …

   

 53. Dokumentos Befa s. Shelomo Shaltiel yerno de s. Shemuel Shem Tov Aseo,

  Ελληνικά

   

 54. Συμβόλαια σχετικά με το Ματανώθ Λαεβιονίμ

   

 55. 27 Ασφαλιστικά συμβόλαια για πυρκαγιά, Ελληνικά

   

  Κουτί 12

  Ενότητα VI: Αρχεία της Salonica-Palestine S. A.

   

  Υποενότητα 1: Αλληλογραφία της Salonica-Palestine S. A.

   

 56. Αλληλογραφία της Salonica-Palestine S. A., 1924-1928, 1935, 1939,κυρίως στα Γαλλικά, λίγα Ελληνικά, λίγα Ισπανοεβραϊκά σολιτρέο

   

 57. Αλληλογραφία τηςSalonica-Palestine S. A., 1925-1928, κυρίως στα Γαλλικά, λίγα Ελληνικά

   

 58. Αντίγραφα Επιστολών για τη Salonica-Palestine S. A. (Copie de Lettres ), 13 Μαρτίου 1928-16 Αυγούστου 1928 (499 σελ), κυρίως στα Γαλλικά

   

 59. Αποδείξεις από την οικογένεια Ρότσιλντ, 1918-1917, κυρίως στα Γαλλικά

   

 60. Αρχεία της οικογένειαςSchlesinger, περ. 1891-1937: περιλαμβάνει αλληλογραφία, σχολικούς ελέγχους, πιστοποιητικά & απολυτήρια, δελτία υγείας, πρόσκληση σε μπριτ μιλά, κλπ, κυρίως στα Γερμανικά

   

  Κουτί 13

  Υποενότητα 2: Μετοχές της  Salonica-Palestine S. A.

   

 61. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Α (Αβράμ- Αμμίρ) (38): [Αβράμ 1, Αγουσταρί 1, Αελιών 3, Αζαρία 3, Αζουβή 10, Αισούντς 1, Αλλαλούφ 2, Αλκαλάι 2, Αμαρατζί 2, Αμαρίλιο 9, Αμμίρ 4)

   

 62. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Α (Αμόν- Αττίας) (39): [Αμόν 10, Αμουέλ 4, Άντζελ 8, Αράμα 3, Αρδίτη 2, Αρούχ 5, Ασσέο 4, Ασσέρ 2, Αττίας 1]

   

 63. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Β, Γ, Ε, Ζ (Βαένα- Ζαάλ) (50):[ Βαένα 1, Βενέζια 1, Γαέγος 2, Γκατένιο 16, Γιαχήλ 1, Γιομτώβ 1, Γρατσιάνη 1, Εζεκιέλ 7, Αζρατή 2, Ελιέζερ 8, Ελμαλέχ 2, Έργας 4, Εσκεναζή 1, Ζαάλ 1]

   

 64. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Ι, Κ (Ιακώβ- Κρισπί) (34): [Ιακώβ 7, Ιαχιέλ 3, Ιεχεσκέλ 1, Ιουδά 3, Καλαμάρο 1, Καλδερόν 1, Καπόν 1, Καράσσο 2, Κασόρλα 1, Κασούντο 1, Κάστρο 5, Κατάν 1, Κοβαλήδες 1, Κονφίνο 1, Κουένκα 2, Κρισπί 2]

   

 65. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.:Κ (Κοέν) (46)

   

 66. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Λ, Μ (Λαπάς- Ματαλόν) (49):[Λαπάς 2, Λεβή 18, Λογοθέτης 5, Μαϊρ 1, Μαλλάχ 7, Μάνο 5, Μάρκος 4, Μασσόθ 2, Ματαλόν 5]

   

 67. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Μ (Ματαράσο- Μπενιακώβ) (45): [Ματαράσο 8, Μενασέ 3, Μιράνδα 2, Μόλχο 1, Μορδόχ 1, Μοσσέ 2, Μοσσερί 6, Μπέζας 8,Μπεζές 1, Μπενανδόν 7, Μπενβενίστε 3, Μπενδαυίδ 1, Μπενιακώβ 1]

   

 68. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Μ (Μπενμαϊρ- ντε Μποτόν) (45):[Μπενμαϊρ 1, Μπενουζίλιο 3, Μπενρουμπή 5, Μπεράχα 7, Μπιβάς 10,ντε Μποτόν 19]

   

  Κουτί 14

  Υποενότητα 2: Μετοχές της  Salonica-Palestine S. A.

   

 69. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Ν, Ξ, Ο ( Νατζαρή- Ουζιέλ) (44): [Νατζαρή 18, Ναμίας 2, Ναχμίας 4, Νεφούσση 3, Νεχαμά 1, Νισσίμ 2, Ξακκάι 7, Οβαδιά 5, Ουζιέλ 1]

   

 70. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Π, Ρ,Σ (Παπουσάδο- Σαλέμ) (51): [Παπουσάδο 3, Πελοσόφ & Ρούσσο 8, Πέσαχ 8, Πετιλόν 3, Πήγχας 3, Πίλο 1,Ραφαήλ 2, Ρέβαχ 1, Ρεκανάτι 2, Ρούσσο 5, Ρωμάνο 2, Σαάλ 4, Σαδή 6, Σαδικάριο 1, Σαλέμ 4]

   

 71. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Σ (Σαλμόνα- Σεφιχά) (55): [Σαλμόνα 2, Σαλτιέλ 3, Σαμ 2, Σαμουήλ 3, Σαούλ 15, Σαπόρτα 1, Σαρράνο 4, Σεβή 14, Σεγούρα 4, Σεφιχά 7]

   

 72. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Σ (Σιακή- Στοϊμπίδης): (43) [Σιακή 14, Σιάμ 16, Σημπί 5, Σίμσι 1, Σουστιέλ 5, Στοϊμπίδης]

   

 73. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Σ, Τ (Στρούμσα- Τσιλιμπής): (43) [Στρούμσα 15, Τεβάχ 1,Τιάνο 21, Τσάρας 2, Τσιλιμπής 4]

   

 74. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Φ, Χ (Φάις- Χασσόν): (42) [Φάις 4, Φιλούζ 1, Φλωρεντίν 4, Φρανσές 12, Χαγουέλ 1, Χαδζηνάκος 1, Χαζάν 5, Χαμπίτ 1, Χασσίδ 10, Χασσόν 3]

   

 75. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Κενές (Πράσινες, Μετοχές Νο 1) 25

   

 76. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Κενές (Καφέ, Μετοχές Νο 5) 18

   

 77. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Κενές (Καφέ, Μετοχές Νο 10) 25

   

   

   

  Κουτί 15

  Υποενότητα 2: Μετοχές της  Salonica-Palestine S. A.

   

 78. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Άδεια βιβλία με μετοχές Νο 5: 4 σελ

   

 79. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Άδεια βιβλία με μετοχές Νο 5: 8σελ

   

 80. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Άδεια βιβλία με μετοχές Νο 10: 14 σελ

   

 81. Μετοχές τηςSalonica-Palestine S. A.: Άδεια βιβλία με μετοχές Νο 10: 9 σελ

   

  Κουτί 16

  Υποενότητα 3: Λογιστικά βιβλία της  Salonica-Palestine S. A.

   

 82. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A., 1924,Γαλλικά (100 σελ)

   

 83. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A., 1924,Γαλλικά (50 σελ)

   

 84. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. σχετικό με το συνάλλαγμα , 1924-1925, Γαλλικά (200 σελ)

   

 85. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. με τίτλο Brouillard No 1, annee 1924, 1924, Γαλλικά (302 σελ)

   

 86. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. με τίτλο : Brouillard no 2, Annees 1924-25”, 1924-1925, Γαλλικά (152 σελ)

   

 87. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. με τίτλο : Brouillard no III, Annee 1925”, 1925, Γαλλικά (192 σελ. + 29 σελ.που εσωκλείονταιμε λογιστικές αναφορές)

   

 88. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. με τίτλο : Banque Mosserie & cie”, 1925, σελ 1-2 στα Γαλλικά και σελ. 20-100 στα σολιτρέο:“Kuento Koriente Kon la Banka Moseria Komfi interves 5% a partir de Julio 1925” (100 σελ)

   

   

   

   

  Κουτί 17

  Υποενότητα 3: Λογιστικά βιβλία της  Salonica-Palestine S. A.

   

 89. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. με τίτλο : Compte Livres Sterling No 1, annee 1925-26”, 1925-1926, Γαλλικά (200 σελ). Εσωκλείεται μικρός κατάλογος ονομάτων με τον τίτλο :ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 2, Comptes Courants Livres Sterlings, Γαλλικά (48 σελ)

   

 90. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A., 1926, Γαλλικά (200 σελ)

   

 91. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. με τίτλο : Enregistrement deffets achetes, 1927-1928, Γαλλικά (196 σελ)

   

 92. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. με τίτλο : Comptes Courants Livres Sterlings V, 1931-1933, Ελληνικά (152 σελ). Εσωκλείεται μικρός κατάλογος ονομάτων με τον τίτλο: REPERTOIRE Comptes C Livres No 5, Γαλλικά (48 σελ)

   

 93. Λογιστικό βιβλίο που αναφέρεται στη Salonica-Palestine S. A. [πιθανώς], 1931, Γαλλικά- Ελληνικά (154 σελ) [με το ίδιο εξωτερικό κάλυμμα με το προηγούμενο βιβλίο]

   

            Κουτί 18

            Ενότητα VII: Διάφορα λογιστικά και άλλα βιβλία με αρχεία της ΙΚΘ

   

 94. Βιβλίο σχετικό με την Τράπεζα της Ελλάδος, 1921, Γαλλικά

   

 95. Λογιστικό βιβλίο με τον τίτλο: No 1. Cred. & Deb. Provisoires. Annees 1924-1925”, 1924-1925, Γαλλικά (200 σελ)

   

 96. Λογιστικό βιβλίο με τον τίτλο: “ GRAND LIVRE No 1. DEBITEURS & CREDITEURS PROVISOIRES”, 1925, Γαλλικά (100 σελ). Εσωκλείεται κατάλογος με τον ίδιο τίτλο γραμμένο απ’ έξω, Γαλλικά (56 σελ)

   

 97. Λογιστικό βιβλίο με τον τίτλο: “No 2. DEBITEURS & CREDITEURS PROVISOIRES, 1926”, 1926, Γαλλικά (200 σελ). Εσωκλείεται κατάλογος με τον ίδιο τίτλο γραμμένο απ’ έξω, Γαλλικά (56 σελ)

   

 98. Λογιστικό βιβλίο με τον τίτλο: No 1. Achats & Ventes de change. Annees 1924-25-26”, 1924-1926, Γαλλικά (300 σελ)

   

 99. Λογιστικό βιβλίο με τον τίτλο:II Comptes dOrdre”, 1926, Γαλλικά(400 σελ) Εσωκλείεται κατάλογος ονομάτων με τον τίτλο: RECERTOIRE, Γαλλικά (49 σελ)

   

  Κουτί 19

  Ενότητα VII: Διάφορα λογιστικά και άλλα βιβλία με αρχεία της ΙΚΘ

   

 100. Λογιστικό βιβλίο, 1926, Γαλλικά (100 σελ)

   

 101. Λογιστικό βιβλίο, 1926-1927 , Γαλλικά (156 σελ)

   

 102. Λογιστικό βιβλίο, 1926-1928, Γαλλικά (182 σελ)

   

 103. Λογιστικές αναφορές, 1928-1929, Ελληνικά-Γαλλικά (68 σελ) [Πρώτη σελ: Journal]

   

 104. Λογιστικό βιβλίο ασφαλιστικής εταιρίας, 1924-1926, Γαλλικά (100 σελ)

   

 105. Λογιστικό βιβλίο ασφαλιστικής εταιρίας με τον τίτλο: “Ασφάλειαι από 1η Ιανουαρίου 1931 έως 31 Δεκεμβρίου 1934”, 1931-1934, Γαλλικά- Ελληνικά (154 σελ)

   

 106. Λογιστικό βιβλίο, Εβραϊκά, χωρίς ημερομηνία (160 σελ)

   

   

  Κουτί 20

  Ενότητα VII: Διάφορα λογιστικά και άλλα βιβλία με αρχεία της ΙΚΘ

   

 107. Βιβλίο πρωτοκόλου, 1934-1935, Ισπανοεβραϊκά Λαδίνο (139 σελ)

   

 108. Λογιστικές αναφορές, , 1934-1935, Γαλλικά (100 σελ)

   

 109. Λογιστικό βιβλίο της εταιρίας Fratelli Tiano, 1937, Γαλλικά (200 σελ)

   

 110. Λογιστικό βιβλίο με τον τίτλο: “IV Grand- Livre Caishe de Petits Prets, commence le 1er Janv. 1935”, 1935-1936, Γαλλικά (200 σελ)

   

 111. Λογιστικό βιβλίο, 1937-1938,Ελληνικά- Γαλλικά (38 σελ)

   

 112. Λογιστικό βιβλίο του Εβραϊκού Φρενοκομείου, 1940-1941, Ελληνικά(200 σελ). Εσωκλείονται 12 χειρόγραφες σελίδες και ένας πορτοκαλί κατάλογος ονομάτων πάνω στον οποίο γράφει:“ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 1940/411941/42”, Ελληνικά (96 σελ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

                                                                                                                            

 

 

 

 [1] «Οι δέκα άνεργοι ηλικιωμένοι άντρες οι οποίοι για ένα μικρό ποσό παρακολουθούσαν τις θρησκευτικές λειτουργίες για να εξασφαλιστεί απαρτία» Μπούνις, Lexicon of Hebrew and Aramaic Elements in Modern Judesmo», 374 (λήμμα 3245)