Κέντρο έρευνας του Εβραϊκού Μουσείου ΘεσσαλονίκηςΚέντρο Έρευνας του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, μέσω του Κέντρου Έρευνας του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, προσφέρει ένα ερευνητικό περιβάλλον για τη μελέτη της πλούσιας πολιτιστικής σεφαραδίτικης κληρονομιάς που αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά τον 15ο αιώνα.

Το Μουσείο διαθέτει βιβλιοθήκη με σημαντικά κείμενα που έχουν τυπωθεί από τον 16ο έως τον 21ο αιώνα, τα οποία καλύπτουν πτυχές της εβραϊκής θρησκευτικής και κοσμικής ζωής. Επίσης, η βιβλιοθήκη αποτελεί πηγή τεκμηρίωσης για την ιστορία, τα έθιμα και τη γλώσσα των Σεφαραδιτών Εβραίων. Στη βιβλιοθήκη διατίθενται οπτικοακουστικά βοηθήματα (κασέτες, βίντεο και ταινίες) με θέματα από την εβραϊκή ιστορία και ιδιαίτερα το ολοκαύτωμα.

Το Κέντρο Έρευνας προσφέρει επίσης πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καταλόγων, άρθρων και ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού, οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται.

Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ενθαρρύνει τους χρήστες να το ενημερώνουν για τις παρατηρήσεις τους πάνω στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων και τους παρακαλεί να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του αρχειακού υλικού του Μουσείου.