Αρχείο

 

                                  ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ  ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FILE # ORIGINAL FOLDER NAME FOLDER NAME IN ENGLISH SCANS SCAN DATE
IKTHM 02712 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1950-1951 253 19/02/2009
IKTHM 02713 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1952-1953 291 25/02/2009
IKTHM 02714 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1953-1954 338 25/02/2009
IKTHM 02715 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1954-1955 312 10/07/2012
IKTHM 02716 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1955-1956 387 11/07/2012
IKTHM 02717 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1958-1959 425 25/07/2012
IKTHM 02718 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1960 214 26/07/2012
IKTHM 02719 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''EL TIEMPO'' 1961 213 26/07/2012
IKTHM 02720 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ι.Κ.Θ.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΠΟ 1939 88 24/02/2009
IKTHM 02721 ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΕΝ 1947-1951 72 18/02/2009
IKTHM 02722 ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1947 164 04/07/2012
IKTHM 02723 ΜΠΙΚΟΥΡ ΧΟΛΙΜ 1946-1947 27 18/02/2009
IKTHM 02724 ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΜΠΕΝΟΖΙΛΙΟ 1947-1948 163 18/02/2009
IKTHM 02725 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1949-1950 164 18/02/2009
IKTHM 02726 PINKAS BEIT DIN No 20 1937 238 05/07/2012
IKTHM 02727 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 1936-1937 314 04/07/2012
IKTHM 02728 ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1-520 1934-1935 521 04/07/2012
IKTHM 02729 ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1-234 1937 236 06/07/2012
IKTHM 02730 ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 235-508 1937-1938 276 06-09/07/2012
IKTHM 02731 ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1-455 1938-1939 497 09-10/07/2012
IKTHM 02732 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΠΕΘ ΝΤΙΝ 1941 6 05/07/2012
IKTHM 02733 CENSUS OF JEWS 1321 1905 43 18/02/2009
IKTHM 02734 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1933 (FOLDER 247) 394 18-19/02/2009
IKTHM 02735 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ no 1 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 6 1934 114 24/02/2009
IKTHM 02736 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ no 7 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1934 201 24/02/2009
IKTHM 02737 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ no 9 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗ 1934 235 05/07/2012
IKTHM 02738 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1925 151 22/02/2009
IKTHM 02739 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1925-1926 124 22/02/2009
IKTHM 02740 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 1939 201 20/02/2009
IKTHM 02741 ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1937-1938 212 20/02/2009
IKTHM 02742 ECHEANCES 1930-1931 26 20/02/2009
IKTHM 02743 NOS DEVRIES , ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1931-1934 79 20/02/2009
IKTHM 02744 CAISSE 1926-1927 226 20/02/2009
IKTHM 02745 ΤΑΜΕΙΟΝ 1939-1940 80 20/02/2009
IKTHM 02746 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1935-1937 18 20/02/2009
IKTHM 02747 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 1936-1937 36 20/02/2009
IKTHM 02748 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1925 ΙΙ 58 24/02/2009
IKTHM 02749 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ no 4 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1934 110 24/02/2009
IKTHM 02750 3ο ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ , ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 1939-1943 64 25/02/2009
IKTHM 02751 4ο ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ , ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 98 25-26/02/2009
IKTHM 02752 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ , ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1940-1941 (Συνέχεια) 48 26/02/2009
IKTHM 02753 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ 1935-1941 51 26/02/2009
IKTHM 02754 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ 1934-1936 25 26/02/2009
IKTHM 02755 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ 1940-1942 11 26/02/2009
IKTHM 02756 ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ 1933-1936 56 26/02/2009
IKTHM 02757 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1934-1936 63 26/02/2009
IKTHM 02758 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1933-1934 28 26/02/2009
IKTHM 02759 ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ 1936-1939 76 26/02/2009
IKTHM 02764 ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ 1931-1933 58 26/02/2009
IKTHM 02765 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 27 22/02/2009
IKTHM 02766 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Θ. 1933 26 24/02/2009
IKTHM 02767 STATUTES OF THE J.C.T. (BOX 1) 51 05/03/2009
IKTHM 02768 LAWS PERTAINING TO THE J.C.T. (BOX 1) 58 05/03/2009
IKTHM 02769 BUDGETS OF THE JCT 1927-1938 (BOX 1) 106 05/03/2009
IKTHM 02770 MINUTES OF THE COMMUNAL COUNCIL 1934-1940 (BOX 1) 68 05/03/2009
IKTHM 02771 BOOK OF MINUTES OF THE MEETINGS OF THE COMMUNAL COUNCIL 1935-1936 (BOX 1) 88 03/03/2009
IKTHM 02772 RECORDS OF THE ESTADO CIVIL 1930-1941 (BOX 1) 75 05/03/2009
IKTHM 02773 NOTES REGARDING CIVIL REGISTRATION 1927,1934-1935 (BOX 1) 16 05/03/2009
IKTHM 02774 REPORTS ON JEWISH NEIGHBORHOODS (BOX 1) 15 05/03/2009
IKTHM 02775 COPY OF RAPPORTO SOVRE LA COMMUNIDAD DJUDIA DE THESSALONIKI (BOX 1) 68 05/03/2009
IKTHM 02776 REPORTS REGARDING REAL ESTATE OF THE JCT (BOX 1) 49 05/03/2009
IKTHM 02777 ACCOUNTING BOOK OF SOCIETE IMMOBILIERE 1 1924 (BOX 1) 52 03/03/2009
IKTHM 02778 ACCOUNTING BOOK OF SOCIETE IMMOBILIERE 2 1925 (BOX 1) 54 03/03/2009
IKTHM 02779 ACCOUNTING BOOK OF SOCIETE IMMOBILIERE 3 1933-1934 (BOX 1) 53 03/03/2009
IKTHM 02780 DECLARASIONES RESPONSAVLES FOR 37 EMPLOYEES OF THE JCT 1934 (BOX 2) 40 05/03/2009
IKTHM 02781 24 CERTIFICATIONS OF THE MUNICIPALITY OF THESSALONIKI 1936-1939 (BOX 2) 27 05/03/2009
IKTHM 02782 EMPLOYEE DECLARATIONS 1940 (BOX 2) 60 05/03/2009
IKTHM 02783 EMPLOYEE DECLARATIONS 1940 II (BOX 2) 62 05/03/2009
IKTHM 02784 PROCESSO VERBAL DEL CONCORSSO POR EL ENGAJAMIENTO DE OUN SECRETARIO DE LINGUA GREGO 1934 (BOX 2) 9 05/03/2009
IKTHM 02785 25 LETTERS OF RESPONSE TO ADVERTISEMENTS TO THE POSITION OF GREEK LANGUAGE SECRETARY (BOX 2) 34 05/03/2009
IKTHM 02786 TESTS FOR CANDIDATE 1 (BOX 2) 8 05/03/2009
IKTHM 02787 TESTS FOR CANDIDATE 3 (BOX 2) 5 05/03/2009
IKTHM 02788 TESTS FOR CANDIDATE 4 (BOX 2) 6 05/03/2009
IKTHM 02789 TESTS FOR CANDIDATE 5 (BOX 2) 6 05/03/2009
IKTHM 02790 TESTS FOR CANDIDATE 7 (BOX 2) 6 05/03/2009
IKTHM 02791 TESTS FOR CANDIDATE 8 (BOX 2) 7 05/03/2009
IKTHM 02792 TESTS FOR CANDIDATE 9 (BOX 2) 7 05/03/2009
IKTHM 02793 TESTS FOR CANDIDATE 10 (BOX 2) 6 05/03/2009
IKTHM 02794 TESTS FOR CANDIDATE 11 (BOX 2) 5 05/03/2009
IKTHM 02795 TESTS FOR CANDIDATE 16 (BOX 2) 5 05/03/2009
IKTHM 02796 TESTS FOR CANDIDATE 17 (BOX 2) 6 05/03/2009
IKTHM 02797 TESTS FOR CANDIDAE 18 (BOX 2) 5 05/03/2009
IKTHM 02798 TESTS FOR CANDIDATE 19 (BOX 2) 5 05/03/2009
IKTHM 02799 TESTS FOR CANDIDATE 20 (BOX 2) 6 05/03/2009
IKTHM 02800 TESTS FOR CANDIDATE 21 (BOX 2) 5 05/03/2009
IKTHM 02801 ASSOCIATION DE FONCTIONARIOS DE LA ADMINISTRATION CENTRALA DE LA COMUNITA DJUDIA DE SALONICCO (BOX 2) 52 05-06/03/2009
IKTHM 02802 DOCUMENTS RELATING TO THE PENSION FUND OF THE EMPLOYEES OF THE JCT (BOX 2) 95 06/03/2009
IKTHM 02803 REGOLAMIENTO DE LA CACHA DE RETRAITE DE LOS EMPIEGADOS DE LA C.D.S. (BOX 2) 21 06/03/2009
IKTHM 02804 STATUTES AND DOCUMENTS REGARDING THE PENSION FUND FOR THE EMPLOYEES OF THE JCT 1936-1941 (BOX 2) 39 06/03/2009
IKTHM 02805 ORGANISMO DE LOS SERVICIOS INTERIORES DE LA C.D.S (BOX 2) 32 06/03/2009
IKTHM 02806 DOCUMENTS IN GERMAN FROM THE PERIOD OF OCCUPATION 1941 (BOX 3) 21 06/03/2009
IKTHM 02807 CULTURAL ITEMS (BOX 3) 34 06/03/2009
IKTHM 02808 ITEMS PERTAINING TO LE PROGRES (BOX 3) 32 06/03/2009
IKTHM 02809 NEWSPAPER CLIPPINGS (BOX 3) 9 06/03/2009
IKTHM 02810 CORRESPONDENCE FROM THE CHIEF RABBINATE 1929-1932 (BOX 3) 21 06/03/2009
IKTHM 02811 CORRESPONDENCE BETWEEN THE CHIEF RABBINATE AND THE COMMUNAL COUNCIL 1936-1937 (BOX 3) 15 06/03/2009
IKTHM 02812 CORRESPONDENCE BETWEEN THE CHIEF RABBINATE AND THE COMMUNAL COUNCIL 1938 (BOX 3) 79 06/03/2009
IKTHM 02813 CORRESPONDENCE BETWEEN THE CHIEF RABBINATE AND THE COMMUNAL COUNCIL 1938-1940 (BOX 3) 72 06/03/2009
IKTHM 02814 CORRESPONDENCE REGARDING MATZA PRODUCTION 1919 (BOX 3) 27 06/03/2009
IKTHM 02815 MASSA 1937 (BOX 3) 18 06/03/2009
IKTHM 02816 RECORDS PERTAINING TO THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF MATZA 1933-1941 (BOX 3) 28 06/03/2009
IKTHM 02817 PUBLISHED STATUTES OF COMMUNAL ORGANIZATIONS (BOX 3) 15 06/03/2009
IKTHM 02818 HISTORICAL DEVELOPMENT AND STATUTES OF JEWISH COMMUNAL PHILANTHROPIC ORGANIZATIONS (BOX 3) 100 06/03/2009
IKTHM 02819 BUDGETS OF JEWISH COMMUNAL INSTITUTIONS (BOX 3) 18 06/03/2009
IKTHM 02820 CORRESPONDENCE FROM THE COMMISSION OF THE OLD AGE HOME [AZILO DE VIEJOS] (BOX 3) 26 06-08/03/2009
IKTHM 02821 CORRESPONDENCE FROM JEWISH COMMUNAL INSTITUTIONS REGARDING BUDGETS 1932 (BOX 3) 16 08/03/2009
IKTHM 02822 CORRESPONDENCE FROM JEWISH COMMUNAL INSTITUTIONS REGARDING EMPLOYEES 1934 (BOX 3) 17 08/03/2009
IKTHM 02823 CORRESPONDENCE FROM BENE AVRAAM,THE MUTUAL AID SOCIETY (BOX 3) 5 08/03/2009
IKTHM 02824 CORRESPONDENCE BETWEEN THE INSPECTION OF THE JEWISH PHILANTHROPIC INSTITUTIONS AND THE J.C.T. 1939-1940 (BOX 3) 24 08/03/2009
IKTHM 02825 CATALOG WITH ITEMS OF THE CHARLES ALLATINI ORPHENAGE (BOX 3) 5 08/03/2009
IKTHM 02826 DOCUMENTS PERTAINING TO THE BARON HIRSCH HOSPITAL 1925 (BOX 3) 16 08/03/2009
IKTHM 02827 ISSUES OF EL AMIGO,THE PUBLICATION OF THE AZILO DE LOKOS 1923-1942 (BOX 3) 80 08/03/2009
IKTHM 02828 GENERAL CORRESPONDENCE OF DANIEL ALHANATI 1934-1938 (BOX 4) 137 08/03/2009
IKTHM 02829 CORRESPONDENCE BETWEEN JCT AND DANIEL ALHANATI 1936-1937 (BOX 4) 6 08/03/2009
IKTHM 02830 CORRESPONDENCE BETWEEN JCT,DANIEL ALHANATI AND THE MINISTRY OF ECONOMICS 1936-1937 (BOX 4) 10 10/03/2009
IKTHM 02831 CORRESPONDENCE BETWEEN BIKOUR HOLIM,DANIEL ALHANATI AND THE MINISTRY OF ECONOMICS 1936-1937 (BOX 4) 11 10/03/2009
IKTHM 02832 CORRESPONDENCE BETWEEN THE NATIONAL JEWISH FUND AND DANIEL ALHANATI 1936 (BOX 4) 6 10/03/2009
IKTHM 02833 CORRESPONDENCE BETWEEN JCT AND DANIEL ALHANATI REGARDING ALHANATI'S PAYMENT 1936-1940 (BOX 4) 22 10/03/2009
IKTHM 02834 CORRESPONDENCE BETWEEN THE MINISTRY OF ECONOMICS AND A'.B'.C',D' COLLECTING FUNDS OF THESSALONIKI 1936-1937 (BOX 4) 8 10/03/2009
IKTHM 02835 CORRESPONDENCE BETWEEN THE JCT AND DANIEL ALHANATI REGARDING KETOUBOTH 1936-1937 (BOX 4) 9 10/03/2009
IKTHM 02836 CORRESPONDENCE BETWEEN THE JCT,D.ALHANATI AND THE MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGION 1936-1937 (BOX 4) 8 10/03/2009
IKTHM 02837 CORRESPONDENCE BETWEEN JCT,DANIEL ALHANATI AND YOMTOV JACOEL 1936-1937 (BOX 4) 12 10/03/2009
IKTHM 02838 CORRESPONDENCE BETWEEN JCT,DANIEL ALHANATI AND THE MINISTRY OF JUSTICE 1936-1937 (BOX 4) 6 10/03/2009
IKTHM 02839 CORRESPONDENCE BETWEEN THE MINISTRY OF NATIONAL HYGIENE AND WELFARE,THE JCT AND DANIEL ALHANATI 1936-1937 (BOX 4) 9 10/03/2009
IKTHM 02840 CORRESPONDENCE BETWEEN JCT AND DANIEL ALHANATI REGARDING TAXES 1936-1937 (BOX 4) 12 10/03/2009
IKTHM 02841 CORRESPONDENCE BETWEENN THE JCT,DANIEL ALHANATI AND THE MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGION REGARDING THE MERGER OF TWO COMMUNAL SCHOOLS 1937 (BOX 4) 19 10/03/2009
IKTHM 02842 CORRESPONDENCE BETWEEN THE JCT,DANIEL ALHANATI AND THE MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGION 1937 (BOX 4) 7 10/03/2009
IKTHM 02843 CORRESPONDENCE REGARDING WHEAT FOR PESSAH 1935-1937 (BOX 4) 90 10/03/2009
IKTHM 02844 CORRESPONDENCE OF DANIEL ALHANTI 1937-1938 (BOX 4) 141 10/03/2009
IKTHM 02845 CORRESPONDENCE OF YOMTOV JACOEL 1939-1941 (BOX 4) 58 10/03/2009
IKTHM 02846 CORRESPONDENCE WITH H.I.SALIS 1941 (BOX 4) 7 10/03/2009
IKTHM 02847 16 TELEGRAMS TO THE JCT FROM KING CONSTANTINE AND VENIZELOS (BOX 5) 22 10/03/2009
IKTHM 02848 LETTERS FROM JCT TO THE CENTRAL GOVERNMENT 1924,1928,1929 (BOX 5) 13 10/03/2009
IKTHM 02849 CORRESPONDENCE OF JCT WITH MINISTRY OF RELIGION AND EDUCATION 1940-1941 (BOX 5) 29 10/03/2009
IKTHM 02850 NARRATION BY UNKNOWN AUTHOR THAT SPEAKS HIGHLY OF METAXAS 1936 (BOX 5) 2 10/03/2009
IKTHM 02851 COMMISSION POR CELEBRATION DEL 4 AGUSTO 1938-1939 (BOX 5) 77 10/03/2009
IKTHM 02852 CORRESPONDENCE OF THE JCT WITH THE GREEK MILITARY 1927-1933 (BOX 5) 34 10/03/2009
IKTHM 02853 11 CERTIFICATIONS OF THE MUNICIPALITY OF THESSALONIKI 1936-1937 (BOX 5) 14 10/03/2009
IKTHM 02854 CERTIFICATES OF MILITARY RECRUITING STATUS 1936-1937 (BOX 5) 17 10/03/2009
IKTHM 02855 2 CERTIFICATES FROM THE 3rd ARMY FORCE 1936-1937 (BOX 5) 4 10/03/2009
IKTHM 02856 12 CERTIFICATES EXEMPTED EMPLOYEES OF THE JCT 1936-1940 (BOX 5) 12 10/03/2009
IKTHM 02857 2 CERTIFICATES FOR EMPLOYEES OF THE JCT 1937 (BOX 5) 2 10/03/2009
IKTHM 02858 CORRESPONDENCE OF JCT WITH VARIOUS ARMS OF THE GREEK MILITARY 1940-1941 (BOX 5) 24 10/03/2009
IKTHM 02859 CONTRACTS WITH THE AMERICAN FARM SCHOOL 1919-1925,1930-1931 (BOX 5) 171 10-11/03/2009
IKTHM 02860 RECEIPTS OF THE JCT FROM THE TELEPHONE COMPANY 1920 (BOX 5) 5 11/03/2009
IKTHM 02861 COPY OF LAST WILL AND TESTAMENT OF ABRAAM JESSUA SALEM (BOX 5) 7 11/03/2009
IKTHM 02862 MISC DOCUMENTS IN RASHI 1920,1936,1938 (BOX 5) 5 11/03/2009
IKTHM 02863 FOUR PROMISARY NOTES 1930 (BOX 5) 4 11/03/2009
IKTHM 02864 13 REQUESTS FROM MEMBERS OF THE JCT 1930,1939-1940 (BOX 5) 21 11/03/2009
IKTHM 02865 CORRESPONDENCE OF JCT REGARDING SEIZURE OF LAND 1936 (BOX 5) 10 11/03/2009
IKTHM 02866 CORRESPONDENCE WITH SALONICA-PALESTINE S.A. 1937-1939 (BOX 5) 16 11/03/2009
IKTHM 02867 CORRESPONDENCE WITH KEREN KAYEMET LEISRAEL 1939-1940 (BOX 5) 18 11/03/2009
IKTHM 02868 CORRESPONDENCE WITH JEWISH ORGANIZATIONS IN THESSALONIKI 1940 (BOX 5) 7 11/03/2009
IKTHM 02869 CORRESPONDENCE WITH HEVRA KEDOSHA 1940 (BOX 5) 7 11/03/2009
IKTHM 02870 CORRESPONDENCE FROM B'neiB'rith TO THE JCT 1940 (BOX 5) 7 11/03/2009
IKTHM 02871 CORRESPONDENCE WITH RESIDENTS OF REGIE VARDAR 1940-1941 (BOX 5) 15 11/03/2009
IKTHM 02872 CORRESPONDENCE WITH BUTCHERS AND GROCERS 1940 (BOX 5) 11 11/03/2009
IKTHM 02873 CORRESPONDENCE WITH THE CASHIER OF THESSALONIKI 1940-1941 (BOX 5) 17 11/03/2009
IKTHM 02874 LETTER FROM JOHN.D.JOHNSON,U.S. CONSUL IN THESSALONIKI 1940 (BOX 5) 8 11/03/2009
IKTHM 02875 DOCUMENTS FROM BEFORE THE FIRE OF 1917 (BOX 6) 3 11/03/2009
IKTHM 02876 COPY OF CATALOGUE OF RABBIS 1919 (BOX 6) 8 11/03/2009
IKTHM 02877 CATALOGUE OF 55 SYNAGOGUES 1920 (BOX 6) 14 11/03/2009
IKTHM 02878 TELEGRAMS AND CORRESPONDENCE BETWEEN THE CHIEF RABBINATE AND THE GREEK GOVERNMENT 1917-1921 (BOX 6) 64 11/03/2009
IKTHM 02879 INCOMING CORRESPONDENCE TO THE CHIEF RABBINATE 1929-1930 (BOX 6) 25 11/03/2009
IKTHM 02880 NOTES AND DRAFTS OF LETTERS OF THE CHIEF RABBINATE 1927-1928 (BOX 6) 34 11/03/2009
IKTHM 02881 NOTES AND LISTS OF MEZAMERIM 1929-1930 (BOX 6) 64 11/03/2009
IKTHM 02882 CORRESPONDENCE OF THE COMMISSION OF MEZAMERIM 1942-1943 (BOX 6) 22 11/03/2009
IKTHM 02883 MISC.DOCUMENTS PERTAINING TO THE CHIEF RABBINATE 1929-1939 (BOX 6) 35 11/03/2009
IKTHM 02884 BOOK WITH CERTIFICATIONS DELIVERED BY BEIT DIN (BOX 6) 152 03/03/2009
IKTHM 02885 BOOK WITH CERTIFICATIONS DELIVERED BY BEIT DIN 1929 (BOX 6) 82 03/03/2009
IKTHM 02886 BOOK WITH CERTIFICATIONS DELIVERED BY BEIT DIN 1927 (BOX 6) 98 04/03/2009
IKTHM 02887 BOOK OF MINUTES OF THE MEETINGS OF THE VAAD RUHANI (BOX 6) 82 03/03/2009
IKTHM 02888 STATISTICS FOR JEWISH SCHOOLS 1928 (BOX 7) 21 11/03/2009
IKTHM 02889 EMPLOYEES OF THE JEWISH COMMUNAL SCHOOLS 1936 (BOX 7) 82 11/03/2009
IKTHM 02890 BOOKLET ''LAS ESKOLAS KOMUNALES DE SALONIKO'' 1927 (BOX 7) 17 04/03/2009
IKTHM 02891 ACCOUNTING DOCUMENTS AND NOTES FOR THE JEWISH COMMUNAL SCHOOLS 1925 (BOX 7) 38 11/03/2009
IKTHM 02892 ACCOUNTING DOCUMENTS AND NOTES FOR THE JEWISH COMMUNAL SCHOOLS 1925 II (BOX 7) 48 11/03/2009
IKTHM 02893 ACCOUNTING TABLES OF THE JEWISH COMMUNAL SCHOOLS OF THESSALONIKI 1925 (BOX 7) 18 11/03/2009
IKTHM 02894 ACCOUNTING TABLES OF THE JEWISH COMMUNAL SCHOOLS OF THESSALONIKI 1930 (BOX 7) 17 11/03/2009
IKTHM 02895 INTERNAL CORRESPONDENCE OF THE GENERAL INSPECTION OF THE JEWISH COMMUNAL SCHOOLS 1920-1925 (BOX 7) 108 11/03/2009
IKTHM 02896 INTERNAL CORRESPONDENCE OF THE GENERAL INSPECTION OF THE JEWISH COMMUNAL SCHOOLS 1925-1930 (BOX 7) 141 11/03/2009
IKTHM 02897 CORRESPONDENCE OF THE GENERAL INSPECTION OF THE JEWSIH COMMUNAL SCHOOLS 1930-1937 (BOX 7) 319 11/03/2009
IKTHM 02898 THREE LETTERS FROM THE GOVERNMENT SCHOOLS 1932-1934 (BOX 7) 11 11/03/2009
IKTHM 02899 MINUTES OF MATANOTH LAEVIONIM No 2 1928 (BOX 8) 96 04/03/2009
IKTHM 02900 MINUTES OF MATANOTH LAEVIONIM No 3 1934 (BOX 8) 152 04/03/2009
IKTHM 02901 BUDGETERY BOOK OF THE MATANOTH LAEVIONIM 1916-1940 (BOX 8) 46 04/03/2009
IKTHM 02902 ACCOUNTING BOOK OF MATANOTH LAEVIONIM 1940-1942 (BOX 8) 71 04/03/2009
IKTHM 02903 ACCOUNTING BOOK OF MATANOTH LAEVIONIM 1940-1942 II 37 04/03/2009
IKTHM 02904 ACCOUNTING BOOK OF MATANOTH LAEVIONIM 1940 (BOX 9) 91 04/03/2009
IKTHM 02905 ACCOUNTING BOOK OF MATANOTH LAEVIONIM 1940-1941 (BOX 9) 23 04/03/2009
IKTHM 02906 ACCOUNTING BOOK OF MATANOTH LAEVIONIM 1942 (BOX 9) 28 04/03/2009
IKTHM 02907 BOOK OF THE MATANOTH LAEVIONIM (BOX 9) 97 04/03/2009
IKTHM 02908 MINUTES OF 22 BOARD MEETINGS OF THE MATANOTH LAEVIONIM 1939-1941 (BOX 10) 104 11/03/2009
IKTHM 02909 CORRESPONDENCE WITH THE COMMUNAL COUNCIL 1919,1925-1934 (BOX 10) 116 11/03/2009
IKTHM 02910 CORRESPONDENCE WITH THE COMMUNAL COUNCIL 1937,1938-1940 (BOX 10) 106 11/03/2009
IKTHM 02911 CORRESPONDENCE WITH COMMUNAL INSTITUTIONS,COUNCIL AND CHIEF RABBINATE 1940-1942 (BOX 10) 89 11-12/03/2009
IKTHM 02912 CORRESPONDENCE WITH JCT,13 DOCUMENTS 1942-1943 (BOX 10) 18 12/03/2009
IKTHM 02913 CORRESPONDENCE WITH CHIEF RABBINATE , 24 DOCUMENTS 1942-1943 (BOX 10) 37 12/03/2009
IKTHM 02914 4 DOCUMENTS 1942 (BOX 10) 5 12/03/2009
IKTHM 02915 6 DOCUMENTS 1942 (BOX 10) 9 12/03/2009
IKTHM 02916 CORRESPONDENCE WITH BANK OF GREECE 1942 (BOX 10) 10 12/03/2009
IKTHM 02917 MINISTERIO ASSISTENSIO 1938-1940 (BOX 10) 7 12/03/2009
IKTHM 02918 CORRESPONDENCE REGARDING MESS HALLS OF THESSALONIKI 1940-1943 (BOX 10) 51 12/03/2009
IKTHM 02919 DOCUMENTOS MILITARES PERSONEL ADMINISTRATIVO MATANOTH LAEVIONIM 1937 & 1940 (BOX 10) 4 12/03/2009
IKTHM 02920 FOLDER INTERIOR 1940-1941 (BOX 10) 23 12/03/2009
IKTHM 02921 BENFORADO & SARRANO-TEL-AVIV , 1934-1941 (BOX 10) 117 12/03/2009
IKTHM 02922 DAVID CHIMCHI-NEW YORK , 1938-1941 (BOX 10) 54 12/03/2009
IKTHM 02923 PERSONNEL DE MATANOTH 1942 (BOX 10) 23 12/03/2009
IKTHM 02924 PERSONNEL DE MATANOTH 1942 II (BOX 10) 24 12/03/2009
IKTHM 02925 PERSONNEL DE MATANOTH 1942 III (BOX 10) 25 12/03/2009
IKTHM 02926 PERSONNEL DE MATANOTH 1942 IV (BOX 10) 15 12/03/2009
IKTHM 02927 MATANOTH LAEVIONIM - CIRCULARES 1942 (BOX 10) 6 12/03/2009
IKTHM 02928 RENGRACIAMENTOS POR DONOS COMER AND OTROS 1942 (BOX 11) 20 12/03/2009
IKTHM 02929 ENGAJAMIENTOS POR COMMEMORATIONES 1931,1939,1941-1942 (BOX 11) 23 12/03/2009
IKTHM 02930 CORRESPONDENCIA CON MIEMBROS DEL COMITE DE M.L. 1942-1943 (BOX 11) 31 12/03/2009
IKTHM 02931 CORRESPONDENCIA CON MIEMBROS DEL COMITE DE M.L.1942-1943 II (BOX 11) 12 12/03/2009
IKTHM 02932 CONDOLENCES AND CONGRATULATIONS 1939-1941 (BOX 11) 89 12/03/2009
IKTHM 02933 CONGRATULATORY LETTERS 1942-1943 (BOX 11) 8 12/03/2009
IKTHM 02934 CONDOLENCE LETTER 1942-1943 (BOX 11) 21 12/03/2009
IKTHM 02935 NOTORIZED DOCUMENTS 1942 (BOX 11) 5 12/03/2009
IKTHM 02936 DISKURSO INOGORASION REFEKTORIO MATARASO (BOX 11) 53 12/03/2009
IKTHM 02937 DIVERSOS DOKUMENTOS 1921-1938 (BOX 11) 94 12/03/2009
IKTHM 02938 BEFA 1927-1929 (BOX 11) 14 12/03/2009
IKTHM 02939 DOKUMENTOS NOTROIZADOS DE SHEMUEL LEVI 1924,1928 (BOX 11) 8 12/03/2009
IKTHM 02940 DOKUMENTOS KAZA NEHAMA 1924 (BOX 11) 13 12/03/2009
IKTHM 02941 DOKUMENTOS BANKA EZBOJNA (BOX 11) 2 12/03/2009
IKTHM 02942 ESHDEK SHEMEHA KON KEILA ASHKENAZ 1932 (BOX 11) 2 12/03/2009
IKTHM 02943 KONTRATOS TELEFONS (BOX 11) 9 12/03/2009
IKTHM 02944 KONTRATO KON EL GUASHON (BOX 11) 4 12/03/2009
IKTHM 02945 BEFA PAGADA (BOX 11) 13 12/03/2009
IKTHM 02946 RESIVIAS PAGAMIENTO KIERA TERENO HARAKA KARAESKAKIES A MADAM ELENI ANDONIO (BOX 11) 9 12/03/2009
IKTHM 02947 RESIVIAS DE LA KOMF DE ELEKTRICHITA (BOX 11) 13 12/03/2009
IKTHM 02948 KOMEMORASIONES ADAR (BOX 11) 6 12/03/2009
IKTHM 02949 RAPORTO DE SR. SHEMUEL SEM TIV ASEO (BOX 11) 7 12/03/2009
IKTHM 02950 DOKUMENTOS BEFA (BOX 11) 20 12/03/2009
IKTHM 02951 CONTRACTS RELATING TO MATANOTH (BOX 11) 238 12/03/2009
IKTHM 02952 27 FIRE INSURANCE CONTRACTS 1941-1942 (BOX 11) 34 12/03/2009
IKTHM 02953 CORRESPONDENCE OF SALONICA-PALESTINE S.A. , 1924-1928,1935,1939 (BOX 12) 134 12/03/2009
IKTHM 02954 CORRESPONDENCE OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1925-1928 (BOX 12) 125 12/03/2009
IKTHM 02955 COPIE DE LETTRES FOR SALONICA-PALESTINE S.A. 1928 (BOX 12) 530 04-05/03/2009
IKTHM 02956 RECIPTS OF THE ROTHSCHILD FAMILY 1918-1919 (BOX 12) 272 12-13/03/2009
IKTHM 02957 FILES OF THE SCHLESINGER FAMILY 1891-1937 (BOX 12) 78 13/03/2009
IKTHM 02958 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. I (BOX 13) 76 13/03/2009
IKTHM 02959 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. II (BOX 13) 78 13/03/2009
IKTHM 02960 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. III (BOX 13) 100 13/03/2009
IKTHM 02961 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. IV (BOX 13) 68 13/03/2009
IKTHM 02962 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. V (BOX 13) 92 13/03/2009
IKTHM 02963 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. VI (BOX 13) 98 13/03/2009
IKTHM 02964 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. VII (BOX 13) 95 13/03/2009
IKTHM 02965 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. IX (BOX 13) 92 13/03/2009
IKTHM 02966 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. IX (BOX 14) 86 13/03/2009
IKTHM 02967 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. X (BOX 14) 105 13-15/03/2009
IKTHM 02968 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XI (BOX 14) 113 15/03/2009
IKTHM 02969 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XII (BOX 14) 86 15/03/2009
IKTHM 02970 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XIII (BOX 14) 86 15/03/2009
IKTHM 02971 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XIV (BOX 14) 86 15/03/2009
IKTHM 02972 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XV (BOX 14) 50 15/03/2009
IKTHM 02973 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XVI (BOX 14) 38 15/03/2009
IKTHM 02974 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XVII (BOX14) 60 15/03/2009
IKTHM 02975 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XVIII (BOX15) 6 15/03/2009
IKTHM 02976 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XIX (BOX 15) 4 15/03/2009
IKTHM 02977 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XX (BOX 15) 4 15/03/2009
IKTHM 02978 CERTIFICATES OF SHAREHOLDERS OF SALONICA-PALESTINE S.A. XXI (BOX15) 4 15/03/2009
IKTHM 02979 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1924 [1] (BOX 16) 51 26/02/2009
IKTHM 02980 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1924 [12] (BOX 16) 27 26/02/2009
IKTHM 02981 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1924-1925 [13] (BOX 16) 74 26/02/2009
IKTHM 02982 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1924 [3] (BOX 16) 78 26/02/2009
IKTHM 02983 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1924-1925 [2] (BOX 16) 73 26/02/2009
IKTHM 02984 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1925 [3] (BOX 16) 144 26/02/2009
IKTHM 02985 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1925 [4] (BOX 16) 35 26/02/2009
IKTHM 02986 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1925-1926 [5] (BOX 17) 103 26/02/2009
IKTHM 02987 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA PALESTINE S.A. 1926 [6] (BOX 17) 102 26/02/2009
IKTHM 02988 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1927 [7] (BOX 17) 193 27/02/2009
IKTHM 02989 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA-PALESTINE S.A. 1931 (BOX 17) 42 27/02/2009
IKTHM 02990 ACCOUNTING BOOK OF SALONICA PALESTINE S.A. 1931-1933 [9] (BOX 17) 79 27/02/2009
IKTHM 02991 ACCOUNTING BOOK 1924-1925 (BOX 18) 103 27/02/2009
IKTHM 02992 ACCOUNTING BOOK GRAND LIVRE No 1 1925 (BOX 18) 78 27/02/2009
IKTHM 02993 ACCOUNTING BOOK No 2 1926 (BOX 18) 89 27/02/2009
IKTHM 02994 ACCOUNTING BOOK No 1 1924-1926 (BOX 18) 98 27/02/2009
IKTHM 02995 ACCOUNTING BOOK No II 1926 (BOX 18) 230 27/02/2009
IKTHM 02996 ACCOUNTING BOOK 1926 (BOX 19) 47 01/03/2009
IKTHM 02997 ACCOUNTING BOOK 1926-1927 (BOX 19) 77 01/03/2009
IKTHM 02998 ACCOUNTING BOOK 1926-1927-1928 (BOX 19) 49 01/03/2009
IKTHM 02999 ACCOUNTING REPORTS 1928-1929 (BOX 19) 9 01/03/2009
IKTHM 03000 ACCOUNTING BOOK OF AN INSURANCE COMPANY 1924-1926 (BOX 19) 52 01/03/2009
IKTHM 03001 ACCOUNTING BOOK OF AN INSURANCE COMPANY 1931-1934 (BOX 19) 71 01/03/2009
IKTHM 03002 ACCOUNTING BOOK [NO DATE] (BOX 19) 64 01/03/2009
IKTHM 03003 PROTOCOL BOOK 1934-1935 (BOX 20) 70 01/03/2009
IKTHM 03004 ACCOUNTING REPORTS 1934-1935 (BOX 20) 47 01/03/2009
IKTHM 03005 ACCOUNTING BOOK OF FRATELLI TIANO COMPANY 1937 (BOX 20) 99 03/03/2009
IKTHM 03006 ACCOUNTING BOOK 1935-1936 (BOX 20) 89 03/03/2009
IKTHM 03007 ACCOUNTING BOOK 1937-1938 (BOX 20) 24 03/03/2009
IKTHM 03008 ACCOUNTING BOOK OF JEWISH MAD HOUSE 1940-1941 (BOX 20) 135 03/03/2009
IKTHM 03009 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 - ΕΓΓΡΑΦΑ ΡΑΒΒΙΝΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ I (Ια,Ιβ,Ιγ) 1006 15-18/03/2009
IKTHM 03010 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 - ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1926-1941 1004 18/03/2009
IKTHM 03011 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 864 18-19/03/2009
IKTHM 03012 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 - ΜΗΤΡΩΟΝ 258 19/03/2009
IKTHM 03013 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 737 19/03/2009
IKTHM 03014 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 1018 19-20/03/2009
IKTHM 03015 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 7 1289 20-22/03/2009
IKTHM 03016 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 1638 22/03/2009
IKTHM 03017 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 9 1231 22-26/03/2009
IKTHM 03018 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10 1219 26/03/2009
IKTHM 03019 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 11 693 26-27/03/2009
IKTHM 03020 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 364 27/03/2009
IKTHM 03021 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 13 473 27/03/2009
IKTHM 03022 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 276 29/03/2009
IKTHM 03023 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 1645 29/03-01/04/2009
IKTHM 03024 ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ''Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ'' 1960 174 01/04/2009
IKTHM 03025 ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ''Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ'' 1961 115 01/04/2009
IKTHM 03026 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΒΟΛΟΥ 51 01/04/2009
IKTHM 03027 ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 28 01/04/2009
IKTHM 03028 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 38 01/04/2009
IKTHM 03029 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 1943 95 01/04/2009
IKTHM 03030 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ MAURICE BENVENISTE 734 01/04/2009
IKTHM 03031 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1936-1938 117 01/04/2009
IKTHM 03032 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 57 01/04/2009
IKTHM 03033 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1936 27 01/04/2009
IKTHM 03034 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ''Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ'' 132 01/04/2009
IKTHM 03035 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΦΑΛΑΓΓΕΣ ΔΗΜΟΥ 596 01/04/2009
IKTHM 03036 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1 – ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 509 01/04/2009
IKTHM 03037 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2 – ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ 273 01/04/2009
IKTHM 03038 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3 – ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 889 01-03/04/2009
IKTHM 03039 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4 – ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 1005 03-07/04/2009
IKTHM 03040 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5 255 07/04/2009
IKTHM 03041 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 6 644 07-08/04/2009
IKTHM 03042 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 25 β 344 08/04/2009
IKTHM 03043 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 28 α 430 08-12/04/2009
IKTHM 03044 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 61 12/04/2009
IKTHM 03045 ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΡΑΣΕΛ ΣΑΛΤΙΕΛ 1943 67 12/04/2009
IKTHM 03046 PHOTO ALBUM 1 38 14/04/2009
IKTHM 03047 PHOTO ALBUM 2 60 14/04/2009
IKTHM 03048 PHOTO ALBUM 3 6 14/04/2009
IKTHM 03049 PHOTO ALBUM 4 34 14/04/2009
IKTHM 03050 PHOTO ALBUM 5 26 14/04/2009
IKTHM 03051 PHOTO ALBUM 6 36 14/04/2009
IKTHM 03052 PHOTO ALBUM 7 48 14/04/2009
IKTHM 03053 PHOTO ALBUM 8 31 12/04/2009
IKTHM 03054 PHOTO ALBUM 9 69 14/04/2009
IKTHM 03055 PHOTO ALBUM 10 32 14/04/2009
IKTHM 03056 PHOTO ALBUM 11 25 14/04/2009
IKTHM 03057 PHOTO ALBUM 12 18 14/04/2009
IKTHM 03058 PHOTO ALBUM 13 43 14/04/2009
IKTHM 03059 PHOTO ALBUM 14 31 14/04/2009
IKTHM 03060 PHOTO ALBUM 15 23 14/04/2009
IKTHM 03061 PHOTO ALBUM 16 21 14/04/2009
IKTHM 03062 PHOTO ALBUM 17 27 14/04/2009
IKTHM 03063 PHOTO ALBUM 18 21 14/04/2009
IKTHM 03064 PHOTO ALBUM 19 57 05/05/2009
IKTHM 03065 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 1 214 21/04/2009
IKTHM 03066 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 2 98 21/04/2009
IKTHM 03067 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 210 21/04/2009
IKTHM 03068 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 4 160 21-22/04/2009
IKTHM 03069 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 5 46 22/04/2009
IKTHM 03070 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 6 216 22/04/2009
IKTHM 03071 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 7 207 22/04/2009
IKTHM 03072 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 8 176 22/04/2009
IKTHM 03073 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 8 β 115 22/04/2009
IKTHM 03074 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 9 64 22/04/2009
IKTHM 03075 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 10 118 22/04/2009
IKTHM 03076 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 11 157 22/04/2009
IKTHM 03077 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 12 261 23/04/2009
IKTHM 03078 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 12 Α 81 23/04/2009
IKTHM 03079 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 13 161 23/04/2009
IKTHM 03080 ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 14 92 23/04/2009
IKTHM 03081 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 1 549 23/04/2009
IKTHM 03082 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 2 741 23-24/04/2009
IKTHM 03083 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 452 24/04/2009
IKTHM 03084 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 1938-1942 550 24-28/04/2009
IKTHM 03085 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ HACOAH – JCT 196.03 291 28/04/2009
IKTHM 03086 ΕΓΓΡΑΦΑ 32 β 764 28-29/04/2009
IKTHM 03087 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 33 29/04/2009
IKTHM 03088 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΡΤΑΡΙ 1) 62 29/04/2009
IKTHM 03089 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΡΤΑΡΙ 2) 40 29/04/2009
IKTHM 03090 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΡΤΑΡΙ 3) 249 29/04/2009
IKTHM 03091 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΡΤΑΡΙ 4) 324 30/04/2009
IKTHM 03092 ΑΡΧΕΙΟ ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗ 1939-1943 620 30/04/2009
IKTHM 03093 ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ 587 30/04/2009
IKTHM 03094 ΔΙΑΦΟΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΜΗΤΡΩΟΝ 3 104 30/04/2009
IKTHM 03095 ΦΑΚΕΛΟΙ Ι.Κ.Α. 2199 30/04-05/05/2009
IKTHM 03096 ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''LE PROGRES DE SALONIQUE'' 28/07/1911 – 07/12/1911 333 26-27/07/2012
IKTHM 03097 ΑΡΧΕΙΟ Δ.ΚΑΡΑΣΣΟ 244 27/07/2012
IKTHM 03098 ΑΡΧΕΙΟ Δ.ΚΑΡΑΣΣΟ – PHOENIX ASSURANCE Co.Ltd. EXPIRY REGISTER 121 27/07/2012
IKTHM 03099 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ HIRSCH 89 27/07/2012
IKTHM 03100 ΝΤΟΣΙΕ Νο 10 – ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ – ΦΡΑΓΚΩΝ 97 27/07/2012
IKTHM 03101 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1933 – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 1935-1940 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 77 27/07/2012
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μορφή

Α/α

Είδος

Κατάλογος

Όγκος

ΜΗ

3

Παλαιά εβραϊκά βιβλία μη ψηφιοποιημένα

Ειδικά: 03 katalogos evraikon vivlion

300 βιβλία

ΜΗ

5

Αρχείο σχεδίων και διαγραμμάτων συναγωγών. Μη ψηφιοποιημένο

Ειδικά: Χάρτες στο αρχείο του μουσείου

Υπερμεγέθη 14 σχέδια

ΜΗ

Αρχείο λοιπών σχεδίων και διαγραμμάτων. Μη ψηφιοποιημένο

 

Υπερμεγέθη 57 σχέδια

Ψ

6

Αρχείο σχεδίων Μεσσίνα. Ψηφιοποιημένα [εκτός ΓΚΑΜ]

Ειδικά: Αρχείο Μεσσίνα (σημείωμα για το μέγεθος των σχεδίων, βλ. διπλανή στήλη)-Ανάθεση σύνταξης αναλυτικού καταλόγου

Υπερμεγέθη 40 χάρτες 155 αρχιτεκτονικά σχέδια και 472 φωτογραφίες

ΜΗ

7

Αρχείο Σαλγκάμη. Μη ψηφιοποιημένο

Ειδικά: (α) Salgamis list, (β) katalogos fakelon trapeza enosis arxeiou salgami

(α) Συνολικά: 925 φάκελοι που δεν έχουν εκκαθαριστεί. (β) Ειδικού ενδιαφέροντος 708 φάκελοι, 5.451 έγγραφα

ΜΗ

8a

ΟΠΑΙΕ δηλώσεις περιουσιών Μη ψηφιοποιημένο

Ειδικά: ΟΠΑΙΕ

4100 δηλώσεις Χ 4 σελίδες = 16.400 έγγραφα

ΜΗ

8b

ΟΠΑΙΕ μεσεγγυούχοι Μη ψηφιοποιημένο βλ. και α/α 9

Ειδικά: Μερικώς καταλογογραφημένο Μεσεγγυούχοι 1 και 2

10.000 σελίδες κατ’ εκτίμηση

ΜΗ

9

Microfilms Μη ψηφιοποιημένο

Ειδικά: Microfilms

29 μικροφίλμς συν 10 με τις δηλώσεις περιουσίας βλ. και 8α

 

10

cds DVDs

Cds DVDs

120 Cds DVDs

ΜΗ

11

Videos Μη ψηφιοποιημένο

Βιντεοκασσέτες

25 Β/σέτες

ΜΗ

13

Αρχείο Νεχαμά Μη ψηφιοποιημένο

Αρχείο Νεχαμά φάκελοι + Αρχείο Νεχαμά αλληλογραφία

5.000 σελίδες κατ’ εκτίμηση

Ψ

14

Εφημερίδες χαρτώες ψηφιοποιημένες

Πρωτότυπες εφημερίδες [δεν περιλαμβάνονται στον ΓΚΑΜ]

2.000 σελίδες+8 τόμοι

ψ

15

Εφημερίδες Κατοχής ψηφιακές (όχι σε φυσική μορφἠ)

Δεν υφίσταται κατάλογος ημερομηνιών [δεν περιλαμβάνονται στον ΓΚΑΜ]

5.180 σελίδες

ψ

16

Φωτογραφίες χαρτώες ατελώς ψηφιοποιημένες (περιλαμβάνεται στον ΓΚΑΜ)

Φάκελος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ SCANS

9.000 φωτογραφίες

ψ

17

Φωτογραφίες ψηφιακές διαφόρων φορέων που συγκεντρώθηκαν για παραγωγή εκθέσεων

Δεν έχουν καταγραφεί

300 κατ’εκτίμηση

ψ

18

Φωτογραφίες ψηφιακές εκδηλώσεων

Δεν έχουν καταγραφεί

1.000

ψ

19

Αντικείμενα συλλογών ατελώς ψηφιοποιημένες (δεν περιλαμβάνεται στον ΓΚΑΜ)

Antikeimena

409 τρισδιάστατα, 14 βιβλία και 376 δυσδιάστατα

ΜΗ

20

Αρχείο αλληλογραφίας-γραμματείας μη ψηφιοποιημένα

Δεν υπάρχει κατάλογος

32 dossierς 200 σελίδες ca 6.500 σελίδες

ΜΗ

21

Αρχείο σεμιναρίων μη ψηφιοποιημένα

14 σεμινάρια

cα 500 σελίδες

ΜΗ

22

Διπλώματα ιταλικής σχολἠς μη ψηφιοποιημένα

Italiki sxoli

150 μεγέθους έως Α3

ΜΗ

23

Άλλα αρχεία μη ψηφιοποιημένα

Καταγραφή πρώην Ελένη

 

Ψ

24

Αρχείο Τσιμίνο (θύματα βουλγαρικής ζώνης) ψηφιοποιημένο [δεν περιλαμβάνονται στον ΓΚΑΜ]

22 Dossier

5 cd

 

Ψ

25

Αρχείο μαθητών Βαλαγιάννη ψηφιακό αντίγραφο [δεν υφίσταται σε φυσική μορφή]

Ακατάγραφο

200 έγγραφα

ψ

26

Αρχείο επιχειρηματικότητας ψηφιακά αντίγραφα [δεν υφίσταται σε φυσική μορφή]

Έχει καταγραφεί εν μέρει [δεν περιλαμβάνονται στον ΓΚΑΜ]

16.400 έγγραφα

ΜΗ

27

Κασέτες ήχου μη ψηφιοποιημένες

Κασέτες ήχου

7 κασέτες

ΜΗ

28

Αρχείο Αλεξανδρίδη εν μέρει ψηφιακό (χωρίς φυσική μορφή) και εν μέρει ψηφιοποιημένο

[δεν περιλαμβάνονται στον ΓΚΑΜ]

770 φωτογραφίες

ΜΗ

29

Αρχείο Σαρρηγιάνη ψηφιακό αντίγραφο [δεν υφίσταται σε φυσική μορφή]

[δεν περιλαμβάνονται στον ΓΚΑΜ]

1.164 φωτογραφίες