Αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2019

 

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου & Τρίτη 1 Οκτωβρίου (Ρος Ασανά)​

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου (Κιπούρ)

Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Οκτωβρίου (Σουκώτ)

Δευτέρα 21 & Τρίτη 22 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου

Τετάρτη 25 & Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου
                                                                                   
                                                                                               

                                            ΑΡΓΙΕΣ 2020

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου

Δευτέρα 2 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)

Κυριακή 15 Μαρτίου (πορεία)

Τετάρτη  25 Μαρτίου

Πέμπτη 9 &  Παρασκευή 10  Απριλίου (Πέσαχ)

Τετάρτη 15 &  Πέμπτη  16  Απριλίου (Πέσαχ)

Παρασκευή 17 -Δευτέρα 20 Απριλίου  (Πάσχα)

Κυριακή  26  Απριλίου  (Ημέρα Μνήμης)

Παρασκευή  1 Μαΐου  (Πρωτομαγιά)

Παρασκευή  29  Μαΐου  (Σαβουώτ)

Δευτέρα 8 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Πέμπτη  30 Ιουλίου (Τισά μπε Αβ)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (Ρος Ασανά)

Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου (Κιπούρ)

Κυριακή 4 Οκτωβρίου  (Σουκώτ)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Δευτέρα  26 & Τετάρτη 28  Οκτωβρίου

Παρασκευή  25 Δεκεμβρίου