Αργίες

 

ΑΡΓΙΕΣ  2022

Κυριακή  7 Αυγούστου (Τισά μπε Αβ)

Δευτέρα 15 Αυγούστου

Δευτέρα  26 & Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου (Ρος Ασανά)

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου (Κιπούρ)

Δευτέρα  10  & Τρίτη 11 Οκτωβρίου (Σουκώτ)

Δευτέρα  17  & Τρίτη 18 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Τετάρτη 26 & Παρασκευή 28  Οκτωβρίου

Κυριακή  25 &  Δευτέρα  26 Δεκεμβρίου

ΑΡΓΙΕΣ  2023

Κυριακή 1 Ιανουαρίου ( Πρωτοχρονιά)

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα)

Τετάρτη 5 Απριλίου (απόγευμα)

Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Απριλίου (Πέσαχ)

Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Απριλίου (Πέσαχ)

Παρασκευή  14, Κυριακή 16 και Δευτέρα 17 Απριλίου (Πάσχα)

Δευτέρα 1 Μαΐου (Πρωτομαγιά)

Παρασκευή 26 Μαΐου (Σαβουώτ)

Δευτέρα 5 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) 

Τετάρτη  26 Ιουλίου (απόγευμα)

Πέμπτη 27 Ιουλίου (Τισά μπε Αβ)

Τρίτη 15 Αυγούστου

Κυριακή  17 Σεπτεμβρίου (Ρος Ασανά)

Δευτέρα 2Σεπτεμβρίου (Κιπούρ)

Κυριακή 1 Οκτωβρίου (Σουκώτ)

Κυριακή  8 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου

Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Δεκεμβρίου