Αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2019

Τρίτη 1 Ιανουαρίου

Κυριακή 6 Ιανουαρίου

Δευτέρα 11 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)

Κυριακή 17 Μαρτίου (πορεία)

Δευτέρα 25 Μαρτίου

Κυριακή 21 Απριλίου (Πέσαχ)

Παρασκευή 26-Δευτέρα 29 Απριλίου (Πάσχα)

Τετάρτη1 Μαΐου (Πρωτομαγιά)

Κυριακή 5 Μαΐου (Ημέρα Μνήμης)

Κυριακή 9 & Δευτέρα 10 Ιουνίου (Σαβουώτ)

Δευτέρα 17 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Κυριακή 11 Αυγούστου (Τισά μπε Αβ)

Πέμπτη 15 Αυγούστου

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου & Τρίτη 1 Οκτωβρίου (Ρος Ασανά)

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου (Κιπούρ)

Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Οκτωβρίου (Σουκώτ)

Δευτέρα 21 & Τρίτη 22 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου

Τετάρτη 25 & Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου