Αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2021

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου

Δευτέρα 15 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)

Πέμπτη 25 Μαρτίου

Κυριακή 28 & Δευτέρα 29 Μαρτίου (Πέσαχ)

Κυριακή 4 Απριλίου (Πέσαχ)

Παρασκευή 30 Απριλίου- Δευτέρα 3 Μαΐου (Πάσχα)

Κυριακή 9 Μαΐου (Ημέρα Μνήμης)

Δευτέρα 17 & Τρίτη 18 Μαΐου (Σαβουώτ)

Δευτέρα 21 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Κυριακή 18 Ιουλίου (Τισά μπε Αβ)

Κυριακή 15 Αυγούστου

Τρίτη 7 & Τετάρτη 8  Σεπτεμβρίου (Ρος Ασανά)

Τετάρτη απόγευμα 15 & Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου (Κιπούρ)

Τρίτη 21 & Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου (Σουκώτ)

Τρίτη 28 & Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου (Σιμχά Τορά)

Τρίτη 26 & Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου


ΑΡΓΙΕΣ  2022

 

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου

Δευτέρα 7 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)

Παρασκευή  25 Μαρτίου

Κυριακή  17 Απριλίου  (Πέσαχ)

Παρασκευή 22 Απριλίου- Δευτέρα 25 Απριλίου (Πάσχα)

Κυριακή 1 Μαΐου

Κυριακή  8 Μαΐου  (Ημέρα Μνήμης)

Κυριακή 5 & Δευτέρα  6  Ιουνίου (Σαβουώτ)

Δευτέρα 13 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Κυριακή  7 Αυγούστου (Τισά μπε Αβ)

Δευτέρα 15 Αυγούστου

Δευτέρα  26 & Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου (Ρος Ασανά)

Τετάρτη απόγευμα 5 & Πέμπτη 6 Οκτωβρίου (Κιπούρ)

Δευτέρα  10  & Τρίτη 11 Οκτωβρίου (Σουκώτ)

Δευτέρα  17  & Τρίτη 18 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Τετάρτη 26 & Παρασκευή 28  Οκτωβρίου

Κυριακή  25 &  Δευτέρα  26 Δεκεμβρίου