Αργίες


ΑΡΓΙΕΣ 2016

Το Μουσείο θα παραμείνει κλειστό τις ακόλουθες ημέρες:

1 Ιανουαρίου

6 Ιανουαρίου

20 Μαρτίου

25 Μαρτίου

24 Απριλίου

29 Απριλίου

1 Μαΐου

3 Μαϊου

12 Ιουνίου

20 Ιουνίου

14 Αυγούστου

15 Αυγούστου

3 Οκτωβρίου

4 Οκτωβρίου

12 Οκτωβρίου

17 Οκτωβρίου 

18 Οκτωβρίου

24 Οκτωβρίου

25 Οκτωβρίου

26 Οκτωβρίου

28 Οκτωβρίου

25 Δεκεμβρίου

26 Δεκεμβρίου


ΑΡΓΙΕΣ 2017

Κυριακή 1 Ιανουαρίου

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου

Κυριακή 19 Μαρτίου

Τρίτη 11 Απριλίου

Τετάρτη 12 Απριλίου

Παρασκευή 14 Απριλίου

Κυριακή 16 Απριλίου

Δευτέρα 17 Απριλίου

Τρίτη 18 Απριλίου

Κυριακή 23 Απριλίου

Δευτέρα 1 Μαΐου

Τετάρτη 31  Μαΐου

Πέμπτη 1 Ιουνίου

Δευτέρα 5 Ιουνίου

Τρίτη 1 Αυγούστου

Τρίτη 15 Αυγούστου

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου