Παιδικό δωμάτιο

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗN ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Εβραίοι μαθητές της Θεσσαλονίκης ως το 1943

 

Οι Εβραίοι μαθητές της Θεσσαλονίκης στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα

 

Σε συνεργασία του ΑΠΘ (Έδρα Εβραϊκών Σπουδών) με το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα σε σχολικά αρχεία και συγκεντρώθηκαν στοιχεία για εβραίους μαθητές και μαθήτριες που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια πριν το Ολοκαύτωμα.

Από τα αρχειακά τεκμήρια διαπιστώθηκε ότι το 1943 ζούσαν 7.500 μαθητές στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 1945 μόνον 58. Τα μοναδικά τεκμήρια που διαθέτουμε για την ύπαρξη χιλιάδων παιδιών που θανατώθηκαν στα κρεματόρια είναι φωτογραφίες, ρούχα και αντικείμενα. Μερικά από αυτά συγκεντρώθηκαν στο «παιδικό δωμάτιο», όπου τοποθετήθηκε ένας υπολογιστής μέσω του οποίου ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες από την ψηφιακή εφαρμογή «Η χαρτογράφηση της παιδικής ηλικίας» (www.mappingthechildhood.com). Αυτή αποτελεί το προϊόν ερευνητικού προγράμματος (2021), στόχος του οποίου ήταν να συγκεντρωθούν δεδομένα για τους εβραίους μαθητές της Θεσσαλονίκης, από τα αρχεία κάθε μορφής εκπαιδευτηρίων (κοινοτικών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης).

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για περίπου 3.500 μαθητές και μαθήτριες.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, ενσωματώθηκαν στην παρούσα εφαρμογή, η οποία παρέχει στοιχεία για την ηλικία και το χρόνο φοίτησης κάθε μαθητή, για το σχολείο και τις τάξεις που φοίτησε, για τα ονόματα των γονέων του, για το επάγγελμα του πατέρα, για τη διεύθυνση κατοικίας και τυχόν άλλες πληροφορίες. Οι διευθύνσεις των μαθητών αποτυπώνονται παράλληλα και σε ένα διαδραστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, τόσο για κάθε μαθητή όσο και για κατηγορίες μαθητών, ανάλογα με το φίλτρο που επιλέγει ο χρήστης της εφαρμογής. Έτσι, είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων με συνδυασμό κοινωνικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών.

 

Το έργο «Η χαρτογράφηση της παιδικής ηλικίας» αποτελεί συνέχεια και βελτίωση του έργου «Μapping the memory», το οποίο εκπονήθηκε το 2018-2019, είχε συγκεντρώσει στοιχεία για 1.500 μαθητές και τα παρουσίασε στην φερώνυμη εφαρμογή (webpage http://www.mappingthememory.com/gr/)