Ιστορία & πολιτισμός

Εθνογραφία-κουζίνα

  • 05032014-ethnografia-kouzina
Για την Σεφαραδίτικη μαγειρική και την κουζίνα των εβραίων της Θεσσαλονίκης βλ. εδώ απόσπασμα από το κείμενο του Nicholas Stavroulakis, Cookbook of the Jews of Greece/ Lycabettus Press, 1986.