Εκδόσεις

“ΤΗΕ ΒΟΟΚ, a short History of the 2300 year Jewish Presence in Thessaloniki"


Ο "κατάλογος" του Μουσείου μας, παρουσιάζει ορισμένα από τα εκθέματα που ο επισκέπτης βλέπει κατά την επίσκεψή του και κάνει μία σύντομη ιστορική αναφορά για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.