Εκδόσεις

“ΤΗΕ ΒΟΟΚ, a short History of the 2300 year Jewish Presence in Thessaloniki"


ΤΗΕ ΒΟΟΚ, a short History of the 2300 year Jewish Presence in Thessaloniki: Προσωρινός «κατάλογος» του μουσείου μας στην αγγλική γλώσσα. Περιλαμβάνει αρκετά εκθέματα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, καθώς και ένα σύντομο ιστορικό για τον εβραϊσμό της Θεσσαλονίκης.