Εκδόσεις

Rapporto sovre la Communita Djudia de Thessaloniki

 

Rapporto sovre la communita djudia de Thessaloniki: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια μακρά και ανέκδοτη αναφορά για την Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1870-1940, η οποία συντάχθηκε το 1941 από τον Δαούτ (Δαβίδ) Λεβή, παλαιό λόγιο, δημοσιογράφο και διευθυντή των προπολεμικών κοινοτικών υπηρεσιών και γιο του περίφημου εκδότη και δημοσιογράφου Σααδή Λεβή. Η αναφορά του είναι γραμμένη στην ισπανοεβραϊκή γλώσσα και αντανακλά την ιστορική και γλωσσική παράδοση του εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης μέσα από το βλέμμα ενός τοπικού λογίου, που έζησε μεγάλο μέρος του 19ου και του 20ού αιώνα. Το βιβλίο περιέχει γερμανική και ελληνική μετάφραση.