Εκδόσεις

Τοπογραφία των Συναγωγών στη Θεσσαλονίκη (1500-1940) Έγγραφα, εικόνες και χάρτες

  • 13022023-topography-of-synagogues-in-salonika-1500-1940-documents-images-and-maps

Αν και η πλειοψηφία του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης ήταν Εβραίοι τους τελευταίους τέσσερις αιώνες, η λέξη kehilot είναι άγνωστη στους σύγχρονους Θεσσαλονικείς.

Οι Kehilot (ενν. kehilah) ήταν οιονεί αυτόνομες εβραϊκές δημοτικές κοινότητες που ιδρύθηκαν από πρόσφυγες κοινής καταγωγής. Η θρησκευτική λειτουργία κάθε kehilah αναφερόταν σε μια συγκεκριμένη συναγωγή. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οθωμανικές έρευνες, είκοσι οκτώ Kehilot και οι αντίστοιχες συναγωγές βρίσκονταν στον αστικό πυρήνα της πόλης τον 16ο και 17ο αιώνα.

Το έτος 1917 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε την κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Λόγω της εφαρμογής ενός νέου σχεδίου πόλης, όλες οι συναγωγές στην περιοχή της πυρκαγιάς -είτε καταστράφηκαν είτε όχι- κατεδαφίστηκαν τη δεκαετία του 1920 και μεταφέρθηκαν στις ανατολικές αστικές περιοχές. Ίσως, ήταν η μεγαλύτερη μετεγκατάσταση συναγωγών στην ιστορία, καθώς πενήντα συναγωγές και οίκοι προσευχής έπρεπε να μετακινηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Λίγο μετά τη μετεγκατάσταση των συναγωγών, η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε από τον γερμανικό στρατό. Το Ολοκαύτωμα κατέστρεψε όχι μόνο τις ζωές 50.000 Εβραίων Θεσσαλονικέων, αλλά και τα κτίρια, τη γλώσσα, την παράδοση, ακόμη και τη μνήμη αυτής της πόλης. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η αρχική τοποθεσία των συναγωγών πριν από το 1917 και τα ονόματά τους ξεχάστηκαν.

Το μικρό αυτό βιβλίο εντοπίζει τις παλιές εβραϊκές συναγωγές της Θεσσαλονίκης, ύστερα από εκτεταμένη επιστημονική μελέτη των γραπτών πηγών. Οι αναγνώστες θα ενθαρρυνθούν να αναγνωρίσουν την ακριβή θέση ενός σημαντικού αριθμού από τις ισραηλιτικές συναγωγές και τις συναγωγές που τις σέβονται (κεχιλότ) στον παλιό αστικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή στην περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ των σύγχρονων οδών Βενιζέλου, Εγνατίας, Αγίας Σοφίας και Νίκης.

Στόχος του βιβλίου είναι να δημιουργήσει μια γενική αίσθηση για τη στενή και αναγνωρίσιμη ιστορική σχέση ανάμεσα σε κάθε γωνιά του κεντρικού εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και του εβραϊκού παρελθόντος της.

Θεωρούμε το βιβλίο αυτό ως μια μικρή ρωγμή στον καθρέφτη της λήθης- Κεχιλώτ

είναι μια λέξη που πρέπει να ξανακουστεί στη Θεσσαλονίκη.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)