Προηγούμενες Εκθέσεις

«Εβραϊκά μνημεία κατά μήκος της Εγνατίας Οδού», 2003

Περιοδική έκθεση