Κατάλογοι Εκθέσεων

«Με δικά τους λόγια», 2006

  • 11022014-with-their-own-words

«Με Δικά τους Λόγια»:
44 σελίδες - 2006
επιμέλεια υλικού Ντέβιν Νάαρ, καλλιτεχνική επιμέλεια Ηy Brazil design group.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει φωτογραφίες από επιλεγμένα έγραφα και όλα τα επεξηγηματικά κείμενα για κάθε μία από τις 12 ενότητες της Έκθεσης σχετικά με την ζωή της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, τις ενδοκοινοτικές δραστηριότητες, την συμμετοχή της στα δρώμενα της πόλης και την επίδραση των εξωκοινοτικών παραγόντων που συνέβαλαν στην εξέλιξη της.


Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης.