Εκδόσεις

"Ημερολόγιο - A book of days", 2007

Το 2007 το Μουσείο εξέδωσε ένα δίγλωσσο ημερολόγιο "Ημερολόγιο - A book of Days", το οποίο εκτός από το δεκαετές εβραϊκό και γρηγοριανό ημερολόγιο, περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες του Μουσείου και χαρακτηριστικές συνταγές από την σεφαραδίτικη παραδοσιακή κουζίνα της Θεσσαλονίκης (στα Ισπανοεβραϊκά, Ελληνικά και Αγγλικά).