Εκδηλώσεις

Εκδήλωση: "Παρουσίαση της έρευνας νέων επιστημόνων για την Παράδοση και τη Συνέχεια των Εβραίων της Θεσσαλονίκης"