Προηγούμενες Εκθέσεις

«Ίχνη του χρόνου. Η έρημος του Νέγκεβ και η Νεκρά Θάλασσα» Bruna Biamino, 2010

Δύο εκθέσεις φωτογραφίας σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας.